Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • EKGYO: Toplam muhammen bedeli KDV dahil 1.416.000.000 TL (KDV Hariç 1.200.000.000 TL) olan Şirket bünyesindeki 26 adet gayrimenkul, 15.10.2018 tarihinde Şirket merkezinde saat:14.00'te ayrı ayrı açık artırma usulü ile satışa sunulacaktır.
  • GEREL: Şirket ile Asfa Uluslararası İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. arasında Euro Hotel ve American Hospital işleri ile ileride alınabilecek diğer işleri gerçekleştirmek üzere, "Asfa Uluslararası İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İle Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş. Adi Ortaklığı" ünvanlı ve 200.000 TL sermayeli %50-%50 pay oranında bir adi ortaklık kurulmasına karar verilmiştir.
  • KOZAL: Şirkete ait Çukuralan Altın Madeni İşletmesinin 02.10.2017 Tarih ve 4782 numaralı 3. Kapasite Artışı ÇED Olumlu kararı ile ilgili olarak, İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından 09.08.2018 tarihinde verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararına esas olarak, 3. Kapasite Artışına konu olan sahalarda 03.10.2018 tarihi itibari ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Ancak Çukuralan Altın Madeni için alınan 11.03.2011 tarih ve 2130 numaralı 2. Kapasite Artışı ÇED Olumlu kararı dahilinde ki alanlarda üretim faaliyetleri devam ettirilmektedir. Yürütmeyi durdurma kararı verilen 3. Kapasite Artışı sahaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2009/7 Genelgesi kapsamında yeniden ÇED Raporu hazırlama çalışmaları başlatılmış ve en kısa sürede izin süreçlerinin tamamlanması planlanmaktadır.
  • POLHO: Polisan Holding A.Ş.'nin pay sahipleri, Şirkette sahip oldukları hisselerin bir kısmını, Şirket hisselerinin likiditesini artırmak ve Şirketin yatırımcı temelini genişletmek üzere çeşitli uluslararası ve yerli yatırımcılara BİST'de satmak niyetinde olduklarını belirtmişler, böylelikle halka açıklık oranını % 8,43 oranından % 25 oranına getirmeyi hedeflediklerini beyan etmişlerlerdi. Bu doğrultuda, pay sahiplerinin, halka kapalı olan hisselerinin bir kısmını halka açık hale getirmeleri için gerekli çalışmalar başlattığı 03.08.2018 tarihinde Özel Durum Açıklaması yoluyla kamuoyu ile paylaşılmış idi. Bu bağlamda, yapılan satışlar neticesinde halka açıklık oranı %12,30 seviyesine ulaşmış durumdadır. Süreç piyasa şartları da göz önünde bulundurularak devam etmektedir.
  • TTRAK: Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Eylül ayında %48.3 daraldı: Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Eylül ayında %48.3 daralarak 2,106 adet olarak gerçekleşti. Yurt içi satış hacmi, Eylül ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %80.3 azalarak 606 adet olarak gerçekleşti. Kümülatif yurt içi satış hacmi ise %45.7 daralarak 14.860 adet oldu. İhracat hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %49.1 yükselerek 1,500 adet oldu ve kümülatif olarak %11.3 yükselerek 10.322 adet olarak gerçekleşti. Sonuç olarak, Türk Traktör’ün toplam satış hacmı yıl başından bugüne kadar %31.3 daraldı ve 25.182 adet oldu.Yorum: Özellikle Yurt İçi Satış rakamlarında yaşanan belirgin düşüş neticesinde, toplam satış adetlerinde devam zayıf performansın, hisse senedi üzerinde negatif etki yaratmasını beklerken, 3Ç18 için de olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, YGYO.E payı 04/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 18/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yukarı