Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ALARK: Bağlı Ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin Romanya Karayolları İdaresi tarafından açılmış olan Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi (Lot-2) ihalesine verdiği teklifin en iyi teklif olarak açıklandığı, teklif bedelinin %19 KDV hariç 750.849.942,12 RON (yaklaşık 161.486.997 Euro) olduğu ve gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine Alarko’nun beklendiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.İşveren İdarenin ihale sonucu için yapılan itirazları sonuçlandırdıktan sonra Alarko’yu sözleşme müzakerelerine davet etmesi beklenmektedir.
  • ARTI: Şirketin daha önce 09 Mart 2018 tarihli sermaye artırımı kararı, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7 nci maddesinde "ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı taktirde (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydiyle çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır." hükmü gereğince, Tahsisli Sermaye artışında yeni (A) grubu pay ihraç edilemeyeceğinden ve bu duruma (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmadığından tahsisli sermaye artırım sürecinin iptaline karar verilmiştir.
  • KARSN: Şirket tarafından Romanya Brasov Belediyesi'nin 30 adet 10 metre, 40 adet 12 metre ve 35 adet 18 metre olmak üzere toplam 105 adet dizel araç alımı ile 3 yıllık bakım sözleşmesini kapsayan ihaleye katılım gerçekleştirilmiş olup, ihale merci tarafından en iyi teklifin Karsan tarafından verildiği tarafımıza bildirilmiştir. İlgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonrasında Brasov Belediyesi ile sözleşme imzalandığında kamuya ayrıca açıklama yapılacak olup, teslimatların 2018 ve 2019 yılları içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu ihale sonucunda gerçekleştirilecek 129 Milyon TL (111 Milyon Ron) tutarındaki cironun, kamuya açıklanan son yıllık mali tablolardaki (31 Aralık 2017) brüt satış hasılatı tutarına oranı %13,1'dir.
  • KATMR: Şirket ile Cizre Belediyesi arasında 11.800.000 TL tutarında Muhtelif Araç ve Ekipman tedarikine yönelik sözleşme imzalanmıştır. Teslimatlar 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
  • PETKM: Yüzde 10 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek. Açılış için referans fiyat 4.37 TL seviyesindedir.
  • TCELL: TCELL’in %100 bağlı ortaklığı Lifecell Ventures'un sermayesi 5mn TL (0.93mn EUR) artışla 1,702mn EUR’ya ulaşmıştır. Bu sermaye artışıyla birlikte şirketin sermayesi 2018 yılbaşından beri 3.kez artırılmış oldu. İlk artış 13 Şubat 2018’de 30mn USD (24.5mn EUR) tutarındaydı. İkinci sermaye artışı ise 3 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşmişti (25mn USD ~ 24.5mn EUR). TCELL CEO’su Kaan Terzioğlu’nun önceki açıklamasına göre sermaye artırımınlarının sebebi yatırım finansmanı için fon sağlamak olarak belirtilmişti. YF Araştırma Yorum: Nötr

Borsa İstanbul:

    Halen Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin altında olan ve BIST 100 endeksi kapsamında bulunmayan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. payları 01/08/2018 tarihinden itibaren Ana Pazar'a;Ana Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde olan Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İttifak Holding A.Ş., Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş., Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. ve Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. payları 01/08/2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a geçecektir.

Yukarı