Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    MGROS – MGROS’un 1Ç sonuçları beklentilerden daha iyi. Migros 1Ç’de 560 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 329 milyon TL kar açıklanması yönündeydi. Beklentilerin üzerinde gelen sonuçlarda hem yüksek ciro büyümesi, hem de yüksek faaliyet kar marjı etkili oldu. Şirketin cirosu yılın ilk çeyreğinde %122 oranında büyüme gösterdi (önceki çeyrekte büyümü: %136), baz etkilerine rağmen güçlü büyüme ivmesi korundu. Rekabetçi fiyatlama ve Pazar payı kazanımları, Migros’un büyümesini desteklemeye devam etti. Brüt kar marjı yıllık olarak 140 baz puan düşüş gösterse de, son çeyreğe göre %21,5 seviyesinden %24,1’e yükseldi. Asgari ücret artışına bağlı olarak yaşanan maliyet enflasyonuna rağmen, FAVÖK marjı beklentilere göre daha dayanıklı kaldı. 1Ç’de FAVÖK 1,8 milyar TL ve marj %6,5 olarak gerçekleşti; piyasa beklentisi 1,5 milyar TL ve %5,8 marj açıklanması yönündeydi. Migros UFRS 16 etkisi hariç net nakit pozisyonunu güçlendirmeye devam etti ve sene sonuna göre net nakit 5,4 milyar TL’den 5,7 milyar TL’ye yükseldi. Şirket Yönetimi 2023 yılı için daha önce %75-80 olarak öngördüğü satış büyümesi tahminini %80-85 olarak revize etti. FAVÖK marjı beklentisi %7-7,5 aralığında korundu (2022 yılı: %8,0). 1Ç’de açıklanan güçlü operasyonel performans sonrası piyasa tepkisinin pozitif olmasını tahmin ediyoruz.
    AEFES – Anadolu Efes 1Ç23'te 409milyon TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 554 milyon TL net kar). Şirket 1Ç22 ve 4Ç22'de sırasıyla 132milyon TL net zarar ve 53milyon TL net kar açıklamıştı. Finansman ve vergi giderlerindeki artış, bu çeyrekte tahminlerimizden sapmamızın ana nedeni oldu. Net satışlar 1Ç23'te yıllık %78 artışla 24,6 milyar TL'ye ulaştı (Piyasa Bekl: 24,6 milyar TL). Bira Grubu'nda satış hacmi, Rusya ve Moldova operasyonlarındaki daralma nedeniyle %6 azalarak 7,2 milyon hektolitre olarak gerçekleşti. Bu dönemde, Bira Grubu'nun net satış geliri, güçlü fiyatlandırma ve daha iyi iskonto yönetimi sayesinde %77 artarak 9 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye'de Anadolu Efes'in satış hacmi %9,9 artışla 0,9 milyon hektolitre'ye, net satış gelirleri ise 1,7 milyar TL'ye ulaştı. Buna göre, hektolitre başına net satış geliri 1Ç23'te %100,5 arttı. Uluslararası tarafta ise gelirler bir önceki yıla göre %68,7 artarak 7,3 milyar TL'ye yükselirken, hektolitre başına net satış geliri yıllık bazda %83,2 arttı. 1Ç23'te FAVÖK yıllık bazda %98 artarak piyasa beklentisi olan 3,7 milyar TL'ye kıyasla 4,02 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı yıllık 1,6 puan artarak %16,4 oldu. Bira Grubu'nun FAVÖK'ü bir önceki yıla göre %188 artarak 1,3 milyar TL'ye yükselirken, Bira Grubu'nun FAVÖK marjı, güçlü brüt kar marjı ve sıkı faaliyet giderleri kontrolünün etkisiyle 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık 5,5 puan artarak %14,5'e ulaştı. Bilanço tarafında, şirketin net borcu 1Ç23'te 16,2 milyar TL'ye yükseldi (4Ç22'de 13 milyar TL'den). Buna bağlı olarak, Net Borç/FAVÖK oranı hafifçe artarak 0,9x'e yükseldi (4Ç22'de 0,8x'e kıyasla). Serbest nakit akışı bir yıl önceki -702 milyon TL iken bu çeyrekte -2,3 milyar TL seviyesindeydi. Önümüzdeki çeyreklerde normalleşmesi beklenen negatif serbest nakit akışının ana nedenleri mevsimsellik ve işletme sermayesi gereksinimiydi. Net kar bizim ve piyasa beklentisinin altında olmasına rağmen, bugün güçlü operasyonel sonuçlar nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
    THYAO – Türk Hava Yolları 1Ç23'te 3,3 milyar TL olan konsensüs tahmininin üzerinde 4,4 milyar TL net kar açıkladı (yıllık bazda +%99 ve çeyreklik bazda +%51). ABD doları bazında net kar, 1Ç23'te yıllık %44,7 artarak 233 milyon dolara ulaştı. Bu çeyrekte, ana faaliyetlerden elde edilen kar üzerinden 190 milyon ABD doları tutarında depremle ilgili bir defaya mahsus zarar (bağış ve insani yardım uçuşları dahil) kaydedildi. Öte yandan, uçak teslimatlarıyla ilgili tazminatlardan elde edilen tek seferlik gelir, bir defaya mahsus giderlerin etkisini sınırlandırdı. Net satışlar 1Ç23'te yıllık %93 artarak 82,057 milyar TL'ye ulaştı (Piyasa bekl: 82,1 milyar TL). Toplam gelirler ABD doları bazında %42,7 artarak 4,3 milyar ABD dolarına ulaştı. Türk Hava Yolları'nın taşıdığı toplam yolcu sayısı, 1Ç23'te uluslararası yolcudaki %49,3'lük artışın etkisiyle yıllık %34,7 artarak 17,05 milyon kişiye ulaştı. Toplam AKK, devam eden filo genişlemesi sayesinde yıllık bazda %33,3 artışla 51,7 milyon km'ye ulaştı. Türk Hava Yolları filosu 1Ç23 sonunda 6 yeni giriş ile 411 uçağa ulaştı. Buna göre, daha yüksek kapasite, uluslararası yolcuda devam eden toparlanma ve güçlü yolcu getirileri (yılda +%25,3 ile 9,14 ABD dolar sent), ciro büyümesinin ana nedenleriydi. Yolcu gelirleri %83,3 artarak 3,6 milyar ABD dolarına yükselirken, teknik gelirler de 107 milyon ABD dolarına yükseldi (bir yıl önce 77 milyon ABD dolarından). Kargo gelirleri ise -%39,7 azalarak 1Ç23’te 591 milyon ABD doları oldu. 1Ç23'te kargo hacmi yıllık %7,7 azalarak 353 bin tona gerilerken, ton başına kargo verimi yıllık %35 azaldı. 1Ç23'te FAVÖK, 12,7 milyar TL olan piyasa beklentisine göre yıllık %44 artarak 11,9 milyar TL'ye yükseldi. ABD doları bazında FAVÖK (Faaliyet Kârı + Amortisman) büyümesi %7 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı yıllık 4,8 bp azalarak %14,5 oldu. FAVKÖK marjı ise yıllık 5,6 bp daralarak %17,7'ye gerilerken, deprem etkisi hariç FAVKÖK Marjı %22 oldu (1Ç22 FAVKÖK Marjı: %23,3). Bilanço tarafında, şirketin net borcu 4Ç22'deki 8,8 milyar ABD dolarından 1Ç23'te 8,5 milyar ABD dolarına hafif bir düşüş gösterdi. Buna bağlı olarak Net Borç/FAVÖK oranı hafifçe gerileyerek 2,1x'e geriledi (4Ç22'de 2,2x'e kıyasla). Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
    ENJSA – ENJSA 1Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 1Ç23'de şirketin 21,606 milyon TL net satış, 4,225 milyon TL FAVÖK ve 860 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 22,674 milyon TL net satış, 2,482 milyon TL FAVÖK ve 873 milyon TL net kar olması yönünde.

Yukarı