04.05.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKCNS: Şirket, 1Ç16 döneminde yıllık bazda %2 artışla 69 mn TL net kâr açıklayarak beklentileri karşılayamamıştır. (YF Beklentisi: 76 mn TL, Piyasa Beklentisi: 73 mn TL) YF Yorum: Tek seferlik stok değişimlerinin etkisiyle beklentilerin hafif altında kalan kâr sonrasında hisse fiyatlarının kısa vadeli baskıya maruz kalacağını düşnüüyoruz.
 • ARSAN: Şirket’in %21,15’er oranlı iştirakleri olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ve Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin sırasıyla 11.235.304 TL ve 14.323.215 TL tutarında kullandığı ve kullanacağı banka kredisine, iştirak payı nisbetinde kefalet verilmesine karar verilmiştir.
 • ASUZU: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,50 TL (net 0,0425 TL) nakit temettüsünün 31 Mayıs tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.
 • BAKAN: Şirket hakim ortağı Mehmet TAŞKIN tarafından 689.142,48 TL borç ödemesi yapılmıştır. Söz konusu borç ödemesinden elde edilen tutar Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye olan borcun kapatılmasında kullanılmış olup, ödeme sonrası Şirket’in Türkiye Finans'a herhangi bir kredi borcu kalmamıştır. Mehmet Taşkın tarafından gerçekleştirilen söz konusu ödeme sonrasında kalan anapara ve faiz dahil 3.990.706,15 TL tutarındaki Şirket’in alacağına ilişkin olarak Mehmet TAŞKIN ile bir protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol uyarınca Mehmet Taşkın'ın Şirket’e olan borçlarının 2016 yılsonuna kadar kapatılacağı hükme bağlanmıştır.
 • CCOLA: Şirket, 1Ç16 döneminde 5 mn TL kâr açıklamıştır. (2014/1Ç: 114.3 mn TL zarar)
 • DOGUB: Özelleştirme İdaresi, kapsam ve program dahilinde bulunan Doğusan Boru’nun Nisan ayı ödemeleri ve Mayıs ayı nakit ihtiyacı çerçevesinde, 1 yıl içinde geri ödenmek üzere İdare’den 1 mn TL borç aldığını açıklamıştır.
 • ECZYT(ECBYO): Holding, 1,25 TL fiyattan 121.300 adet ECBYO hissesis alış işlemi ile pay oranını %27,53’ten %28,11’e yükseltmiştir.
 • EKGYO: "İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1.oturumu gerçekleşmiştir. İhaleye 4 adet teklif gelmiştir. İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, ihalenin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu gerçekleştirilecektir.
 • EKIZ: Şirket aktifinde kayıtlı olan ve İzmir-Menderes’te bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin Arsa ve Binasının, AEGEAN Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne satışı neticesinde; 5.3 mn TL’lik satış bedelinin Şirket’e ödenmesi tamamlanmıştır. Buna bağlı olarak yapılan görüşmeler neticesinde tesiste bulunan makine teçhizat ve her türlü demirbaş’ın da 2.8 mn TL’ye AEGEAN’a satışına karar verilmiştir. Satış sonrasında, Borç Tasfiye Sözleşmesi kapsamında borçlu olunan bankalardan olan Halkbank A.Ş.'ne, taraflar arasında akdedilen revize protokol neticesinde, söz konusu bankanın alacağına faiz indirimi uygulamak suretiyle, toplam 6.35 mn TL Şirketimizce ödeme yapılmak suretiyle kapatılmış olup, bankaya borçsuz olunduğu mutabakat altına alınmıştır.
 • ESEMS: Şirket, 100 mn TL’lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020’ye kadar uzatılması hususunda SPK’ya başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
 • EUHOL: Şirket, bağlı ortaklığı Eurocity Bank AG'nde sahip olduğu hisselerin %20'lik kısmını 4.44 mn Euro bedel üzerinden Mustafa Şahin'e satış işlemi gerçekleşmiştir. Satış sonrası %43,5 pay oranı kalmıştır.
 • GEREL: Yüksel Kardeş’in hissede 1,9693 ortalama fiyattan 1.282.809 lot satış işlemi gerçekleştirdiği açıklanmıştır.
 • ISCTR: 1982, 1991, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001 tarihli Genel Kurullarında alınan sermaye artırımlarına ilişkin kararlarının butlanının tespiti istemiyle Banka aleyhine açılan davanın yapılan son duruşmasında; izleyen dönemde davacı tarafından süresi içinde yenileme talebinde bulunulmadığı için "davanın açılmamış sayılmasına" karar verilmiştir.
 • KOMHL: Şirket genel kurulu, asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir.
 • KUYAS: Enver Çevik, hissede 3,99-4,05 TL fiyat aralığından 162.245 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir. Böylece pay oranı %25,97’den %26,56’ya yükselmiştir.
 • MMCAS: Canan Tümer, 25 Nisan tarihinde 0,89 TL fiyattan 2.5 mn adet alış işlemi gerçekleştirmiş olup Şirket sermayesinde %0,18 pay sahibi olmuştur. 26 Nisan tarihinde bu payların 584.399 adetini 0,72-0,80 TL fiyattan satan Canan Tümer, 2 Mayıs’ta 0,75 TL fiyattan 36.511 adet daha alış işlemi gerçekleştirerek pay oranının %0,09 olduğunu açıklamıştır.
 • MRTGG: Şirket daha önce açıkladığı faaliyetlere başlayabileceği açıklamasına karşın, Eskişehir Gübre Sanayi A.Ş.’nin üretime başlayabilmesi için gerekli olan belgeleri tamamlaması planlanan daha uzun zaman aldığı için henüz üretime başlanamamıştır. Eskişehir Gübre Sanayi A.Ş, üretime başlayabilmek için Eskişehir' de alması gereken izin ve belgeleri almış olup, Ankara'da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan da alınması gereken üretim izin belgesi alındıktan sonra seri üretime geçilecek ve firma da faaliyete başlamış olacaktır.
 • OZKGY: Şirket’in Antalya-Demre’de yer alan turizm tahsisli gayrimenkulüne ilişkin olarak Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından irtifak hakkı tesis işlemleri tamamlanmış olup, "Tapu Senedi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi işleminden dolayı)" düzenlenmiştir. Ayrıca Şirket, daha önce tamamladığı geri alım programı kapsamında 1,81 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile 331.079 adet payın geri alımını gerçekleştirerek geri alınan paylardan herhangi bir satışta bulunmamıştır.
 • SAHOL(CRFSA): Şirket 7,00-7,03 TL fiyat aralığından 30.195 lot satış işlemi gerçekleştirerek pay oranı %50,66’ya düşmüştür.
 • TRCAS: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,052963 TL (net 0,045019 TL) nakit temettüsünün 24 Mayıs tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.
 • VERTU: Şirket’in %39 oranında iştiraki olan Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu; halka açılmasına, bu kapsamda gerekli işlemlere başlanılmasına, ilk aşamada esas sözleşme değişikliği ve Kayıtlı Sermaye sistemine geçiş için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar vermiştir.
Yukarı