Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  THYAO – THYAO 4Ç23 net karı ertelenmiş vergi geliri etkisiyle tahminleri aştı. THYAO 4Ç23'te konsensüs tahmini olan 9,6 milyar TL'nin üzerinde 93,5 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan FAVÖK rakamı konsensüs tahmininin altında kalmasına rağmen, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan yüksek ertelenmiş vergi geliri (4Ç23'te +3,04 milyar dolar ertelenmiş vergi geliri) beklentilerde sapmanın ana nedeni oldu. Buna ek olarak, şirket 2023 finansallarında bağlı ortaklıklarından enflasyon düzeltmesi kaynaklı olarak da +63 milyon dolar olumlu etki kaydetmiştir. Bir defaya mahsus enflasyon muhasebesi etkileri hariç tutulduğunda, raporlanan net kar 2023 yılında 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir ki bu da konsensüs tahmini olan 336 milyon dolarlık net kara kıyasla 4Ç23 için 127 milyon dolar net kara işaret etmektedir. Şirketin toplam gelirleri, yolcu gelirlerindeki yıllık +%7,8'lik artışın (4Ç23'te 4,1 milyar dolar) etkisiyle 4Ç23'te yıllık %7,3 artışla 5,1 milyar dolara yükselmiştir. Öte yandan, kargo gelirleri ton başına kargo gelirindeki yıllık %14'lük daralma nedeniyle aynı dönemde -%3,3 oranında azalarak 787 milyon dolara gerilemiştir. FAVÖK (net faaliyet karı + amortisman) 4Ç23'te yıllık bazda -%25 düşüşle 825 milyon dolara (4Ç22’de 1,1 milyar dolar) gerilerken, Şirket tanımlı FAVÖK de bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,26 milyar dolara kıyasla -%15,4 düşüşle 1,07 milyar dolara geriledi. Açıklanan 22,07 milyar TL'lik 4Ç23 FAVÖK rakamı, konsensüs tahmini olan 26,6 milyar TL'nin -%16 altında gerçekleşmiştir. FAVÖK (net faaliyet karı + amortisman) marjı 4Ç22'deki %23,2 seviyesinden 4Ç23'te %16,1'e gerilemiştir. 4Ç23'te toplam birim maliyetler, yakıt dışı birim maliyetlerdeki +%6,8'lik yıllık değişimin etkisiyle yıllık bazda %1,2 artmıştır. Öte yandan, 4Ç23'te jet yakıtı fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yakıt-dışı maliyetler yıllık bazda -%7,8 oranında azalmıştır. Şirketin yakıt hedge seviyesi 2024 yılı için 83 dolar başa baş fiyat ile %37 seviyesindedir. Şirketin Net Borç/ FAVÖK'ü 2022'deki 1,7x seviyesinden 2023'te 1,3x seviyesine gerilemiştir. 2023 yılsonu itibariyle Türk Hava Yolları'nın filosunda 120 geniş gövde, 296 dar gövde ve 24 kargo uçağı olmak üzere toplam 440 uçak bulunmaktadır. 2024 tahminlerimize göre, THYAO hisseleri 3,85x FD/FAVÖK çarpanında işlem görmektedir. Bugün sonuçlara nötr piyasa tepkisi bekliyoruz.
  EUPWR – Europower Enerji, TEİAŞ tarafından açılan ihalede 204,5 milyon TL ile en iyi teklifin verildiğini bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %6,6’sına karşılık gelmekte.
  FONET – Fonet Bilgi Teknolojileri Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ile 55,98 milyon TL tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %37,6’sına karşılık gelmekte.
  FORTE – Forte Bilgi İletişim, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan ihalede 48,7 milyon TL ile en iyi teklifin verildiğini bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %19,5’ine karşılık gelmekte.
  KONTR – Kontrolmatik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 13,3 milyon Dolar + KDV tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %27,8’ine karşılık gelmekte.
  LOGO – Logo Yazılım, pay geri alım programı çerçevesinde 76,80-77,25 TL fiyat aralığından 50 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %5,77’ye yükseldiği bildirildi.
  MANAS – Manas Enerji, yurt içinde bir savunma sanayi şirketi ile 240 bin Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %4,7’sine karşılık gelmekte.
  SAFKR – Safkar Ege Soğutma, Baykar Makine ile 660 bin Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %5,3’üne karşılık gelmekte.
  SDTTR – SDT Uzay ve Savunma, %50 iş ortaklığı vasıtasıyla, Savunma Sanayi Başkanlığı ile 12,84 milyon Dolar tutarında sözleşmesi imzalandığını bildirdi. 6,42 milyon Dolar tutarındaki şirket payı, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %41,5’ine karşılık gelmekte.
  VBTYZ – VBT Yazılım, Türkiye’de yerleşik bir banka ile 1,47 milyon Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %3,8’ine karşılık gelmekte. 4 Nisan 2024 KAP Haberleri

  Pay Alım Satım Haberleri –
  KARYE – ICG Finansal Danışmanlık tarafından 27,43 TL fiyattan 8,25 milyon adet pay satışı yapıldığı ve Kartal Yenilenebilir Enerji sermayesindeki payının %%20,01’e gerilediği bildirildi. (Önceki: %35,01)
  GEDIK – Gedik Yatırım, pay geri alım programı çerçevesinde 12,95 TL fiyattan 168 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,88’e yükseldiğini bildirdi.
  PEKGY – Peker GYO, pay geri alım programı çerçevesinde 10,09 TL fiyattan 500 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  ENKAI – 1) Şirket YK Başkanı tarafından 33,52-33,56 TL fiyat aralığından 100 bin adet pay alımı yapıldığı ve Enka İnşaat sermayesindeki payının %0,26’ya yükseldiği bildirildi. 2) Şirket ortağı tarafından 33,66-33,86 TL fiyat aralığından 500 bin adet pay alımı yapıldığı ve Enka İnşaat sermayesindeki payının %0,88’e yükseldiği bildirildi. 3) Şirket ortağı tarafından 33,52-33,56 TL fiyat aralığından 100 bin adet pay alımı yapıldığı ve Enka İnşaat sermayesindeki payının %0,23’e yükseldiği bildirildi.
  IPEKE – Koza Altın tarafından pay alım programı çerçevesinde 38,60 TL fiyattan 373 bin adet pay alımı yapıldığı ve İpek Enerji sermayesindeki payının %3,87’ye yükseldiği bildirildi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  ENTRA – IC Enterra Yenilenebilir Enerji payları 4 Nisan itibariyle 10,0 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  PATEK & SEKUR – VBTS kapsamında PATEK ve SEKUR payları 04/04/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/05/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  AYGAZ – Aygaz bugün pay başına brüt 6,85 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 149,45 TL. Temettü verimi %4,4
  TOASO – Tofaş bugün pay başına brüt 20,00 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 255,0 TL. Temettü verimi %7,3
  EBEBK – E-Bebek, 15 Ekim ve 16 Aralık’ta iki eşit taksitte toplam pay başına brüt 0,5 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %1,05

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – AKCNS, AKMGY, ARCLK, AVPGY, ENJSA


Yukarı