Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ARCLK – Arçelik 2023 yılında 7,7 milyar TL net kar açıkladı. TMS 29 uygulamasının bir sonucu olarak, şirket 2023 yılında 9,9 milyar TL net parasal kazanç kaydetmiştir. Buna ek olarak 3,15 milyar TL'lik ertelenmiş vergi geliri de net karı desteklemiştir. Buna göre net kar büyümesi 2022 finansallarına kıyasla %19 olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı 2023 yılında %3,3 olarak gerçekleşirken, TMS 29 etkileri hariç tutulduğunda net kar marjı (azınlık payı öncesi net kar) aynı dönemde %2,2 olmuştur. TMS 29'un etkileri hariç tutulduğunda 2023 yılında hasılat %53,7 oranında artarak 205,9 milyar TL'ye ulaşırken, bu rakam 4Ç23'te 60,8 milyar TL'lik hasılata (çeyrek bazında +%4,5, yıllık bazda +%55,2) işaret etmektedir. Yurtiçi hasılat %87 artarken, uluslararası hasılat (döviz bazında) 2023 yılında -%6 daralmıştır. Türkiye 6 Ana ürün gurubundan oluşan beyaz eşya pazarındaki güçlü talep (+%14 satış hacmi büyümesi) ve fiyat ayarlamaları güçlü yurtiçi hasılatın arkasındaki nedenlerdir. Türkiye'nin toplam hasılattaki payı 2022'de %30 iken 2023'te %37'ye yükselmiştir. Uluslararası pazarlardaki zayıflık, şirketin uluslararası hasılatının döviz bazında daralmasına neden olmuştur. Batı ve Doğu Avrupa'daki pazar daralması (adet bazında) 4Ç23'te bir yıl öncesine kıyasla hafifçe azalmıştır. Buna göre, Batı Avrupa beyaz eşya pazarı(adet bazında) 4Ç23 ve 2023'te sırasıyla yıllık bazda yaklaşık %1 ve %6 daralmıştır. Doğu Avrupa beyaz eşya pazarı (adet bazında) ise 2022'deki düşük baz nedeniyle 4Ç23 ve 2023'te sırasıyla yıllık yaklaşık %8 ve %2 artmıştır. Arçelik, TMS 29'un uygulanması ile 2023 yılında yıllık %23 FAVÖK büyümesi ile 20,08 milyar TL FAVÖK raporlamıştır. Buna paralel olarak, 2022 finansallarında %6,4 olan FAVÖK marjı 2023'te %7,8 (yıllık +145 baz puan) olarak gerçekleşmiştir. TMS29 uygulanmadığında, FAVÖK marjı bir önceki yıl %9 iken 2023 yılında %9,8 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin net borcu 2023 yılı sonunda 53,6 milyar TL seviyesindedir. Net Borç/FAVÖK oranı 2022 yılındaki 2,71x seviyesinden 2023 yılında 2,67x seviyesine hafif bir iyileşme göstermiştir. Daha yüksek FAVÖK, daha yüksek işletme sermayesi ve yatırım harcaması gereksinimlerine rağmen borçluluk oranındaki düşüşün arkasında yer almıştır. İS/Satışlar oranı bir yıl önceki %23 seviyesinden 2023 yılında %24,2'ye yükselmiştir. Yatırım harcamaları/Satışlar oranı ise 2022'deki %3,8 seviyesinden aynı dönemde %5,1'e yükselmiştir. Serbest nakit akışı 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla -13 milyar TL ve -22 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuçların ardından şirket bir konferans düzenledi ve 2024T için beklentilerini paylaşmıştır. Şirket, yurtiçi gelirlerin yatay seyretmesini (Türkiye'de 2024 TÜFE ile paralel), uluslararası gelirlerde yaklaşık %2 (döviz bazında) hasılat artışı, FAVÖK marjının yaklaşık %8, NİS/Satış oranının <%25 olmasını ve yaklaşık 300 milyon Avro yatırım harcaması yapılmasını beklemektedir. Paylaşılan bilgilere göre, azınlık payı sonrası ve TMS29 uygulaması hariç net kar ile hesaplandığında net kar marjı %2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu da 4Ç23 için 1,5 milyar TL'lik konsensüs tahmininin hafif altında 1,3 milyar TL net kara işaret etmektedir. Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını beklemekteyiz.
  TUPRS – TUPRS 4Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 4Ç23'de şirketin 182,8 milyar TL net satış, 17,8 milyar TL FAVÖK ve 12,2 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 182,8 milyar TL net satış, 18,7 milyar TL FAVÖK ve 12,2 milyar TL net kar olması yönündedir.
  KONTR – 1) Kontrolmatik ile SAHOL iştiraki olan Enerjisa Üretim arasında Kontrolmatik Teknoloji'nin, Enerjisa Üretim portföyünde yer alan depolamalı rüzgar enerjisi santrallerinin elektrifikasyon ve trafo merkezleri kurulumlarını anahtar teslim gerçekleştirmesine ilişkin sözleşme imzalandı.
  NATEN – Naturel Enerji, yurtiçinde bir müşterisi ile 13 milyon Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının yaklaşık %45’ine karşılık gelmekte.
  TKFEN – Tekfen Holding, geçtiğimiz yıl Haziran ayında açıkladığı yatırımına ilişkin olarak Balıkesir ilinde bulunan 9,6 MW kurulu güç ve 14,4 MW üretim lisansına sahip Babadağ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirket hisselerinin tamamının 17 milyon Dolar bedele satın alınması için sözleşme imzalandığını bildirdi. Tekfen Holding ayrıca Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin %30’luk payını (%70’ini daha önceden almıştı) 1 milyon Dolar bedelle satın aldığını bildirdi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  AHGAZ – Ahlatcı Doğalgaz, pay geri alım programı çerçevesinde 13,95 TL fiyattan 100 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,41’e yükseldiği bildirildi. 4 Mart 2024 KAP Haberleri

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  ARTMS – Artemis Halı payları 4 Mart itibariyle 25,36 TL fiyattan Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  BRKVY – VBTS kapsamında BRKVY paylarında 04/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
  EDATA & LMKDC & MOBTL – VBTS kapsamında EDATA, LMKDC ve MOBTL payları 04/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – ZEDUR


Yukarı