Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TOASO – Tofaş’ın 4Ç20 net karı beklentilerin hafif altında açıklandı. Tofaş 4Ç20 dönemi için 639mn TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 670mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 685mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen seneye göre %42 artış kaydetmiştir. Her ne kadar FAVÖK performansı beklentilere kıyasla daha güçlü olsa da, Tofaş için kur farkı gideri ve finansal giderlerin bu çeyrekte olduğu gibi yüksek seyrettiği dönemlerde, ihracat anlaşmaları gereği FAVÖK marjı da yükselmektedir. Bu nedenle Tofaş için vergi öncesi kar veya net kar marjının daha sağlıklı bir göstergedir. Şirketin satış adetleri son çeyrekte Türkiye’de %56 yükselirken, ihracat adetleri ise %8 daraldı. 2020 yılı 12 aylık dönemde yurtiçi satışlar 77 bin adetten 142 bin adete yükseldi (şirket yönetiminin en son beklentisi 130-140 bin adet bandındaydı). İhracat ise 2020 yılında pandemi etkisiyle 194 bin adetten 118 bin adete geriledi (şirket yönetiminin en son beklentisi 120-140 bin adet aralığındaydı). 2021 yılı için şirket yönetimi 120-135 bin adet yurtiçi satış (toplam otomotiv pazarı için 700-750 bin adet varsayımı ile) ve 150-165 bin adet ihracat tahmini paylaştı. Yatırım harcamaları için ise 100 mn EUR beklenti paylaşıldı (2020: 108 mn EUR). Paylaşılan satış beklentisi ihracat için bizim tahminlerimize paralel, iç Pazar için ise bizim 140 bin adetlik tahminimize göre hafif daha düşüktür. Yatırım harcamaları beklentisi ise 2023 yılında çıkması planlanana yeni Doblo modeli için önemli bir yatırım harcaması bu sene için olmayabileceğine işaret etmektedir. 4Ç sonuçlarında net karın beklentilerin hafif altında olması ve şirketin açıkladığı 2021 beklentilerinin muhafazakar olması nedeniyle, piyasa tepkisinin hafif olumsuz olarak gerçekleşmesini tahmin ediyoruz.
  TTKOM – Turk Telekom 4Ç20'de, beklentilerin üzerinde gelirler ve altında vergi gideriyle beklentilerin üzerinde 1,1mlr TL net kar açıkladı (çeyreklik +%155, yıllık +%103, Piyasa Bekl: 1008mn TL net kar; YFt: 1004mn TL net kar). Mobil ve genişbant segmentlerindeki güçlü performans sayesinde ciro yıllık %22 artışla 7,7mlrTL’ye (çeyreklik +%4, YFt: 7,5mlrTL, piyasa bekl: 7,4mlrTL) ulaştı. Ciro tahminimizdeki sapmanın temel sebebi beklentimizin (YFt: 300mnTL) üzerinde 469mnTL olarak açıklanan inşaat gelirleri düzeltmesidir. FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde yıllık %25 artışla 3,5mlrTL (çeyreklik +%2) olarak gerçekleşti ve EBITDA marjı yıllık 1,3 puan artışla %46,4’e (çeyreklik -0.9 puan, YFt: %46,8) ulaştı. Çeyrekteki bir diğer pozitif gelişme ise, TL’nin değer kazanması ve güçlü operasyonel performansa paralel olarak 3Ç20’deki 1,35x seviyesinden 1,15’e gerileyen net borç/FAVÖK oranıdır. Bunun yanında, Şirket 4Ç’de, 3Ç’deki 211mn dolar döviz kısa pozisyondan 46mn döviz uzun pozisyona geçti. 2021’ de Şirket %14 yıllık ciro büyümesi ve 15mlrTL FAVÖK beklemektedir (Yft: 14 mlrTL). Güçlü sonuçlar ve döviz pozisyonlarındaki iyileşmeyle sonuçları pozitif olarak değerlendiriyoruz.
  YKBNK – Yapı Kredi 4Ç20 konsolide olmayan net karı bizim beklentimize (762mn TL) ve piyasa beklentisine (763mn TL) paralel 765mn TL(çeyreklik -%59, yıllık +%191) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %6,5 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Net karda çeyreklik daralmadaki temel sebep 1mlrTL’ye (3Ç: 258mnTL) yükselen swap maliyetleriyle 1mlrTL (3Ç:922mnTL kar, YFt: 1,05mlrTL zarar) olarak gerçekleşen ticari zarardır. Diğer taraftan, 2,1mlrTL’ye (3Ç: 940mnTL) yükselen TÜFE’ye endeksli gelirlerle, net faiz geliri tahminlerimize paralel çeyreklik %23 artışla 5mlrTL’ye (yıllık +%35) ulaşırken net faiz marjı da 1bp arttı. Komisyon gelirleri yıllık %12 daralırken faaliyet giderlerindeki %14 artış ile gider gelir oranı %33,4 olarak gerçekleşti. Varlık kalitesi tarafında, 3.Grup’a atılan bazı ticari dosyalarla, donuk alacak oranı %6,1’den %6,4’e yükseldi. Karşılık giderleri, 263bp (3Ç: 288bp) seviyesine gerileyen risk maliyetiyle çeyreklik %19 daralmayla 2,2mlrTL’ye geriledi (yıllık -%23, YFt: 2,5mlrTL). Sermaye rasyoları güçlü seviyelerde: SYR ve Ana SYR oranları %16,7 ve %13,6. 2020’de Banka hedeflenenden yüksek TL kredi büyümesi ve komisyon gelirleriyle %10-%11 hedefini aşarak %12 özkaynak karlılığı açıkladı. Nötr
  EREGL & GOZDE – Kümaş’ın satış işlemi tamamlandı. EREGL tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin en büyük refrakter üreticisi konumunda olan Kümaş’ın alınması için daha önce yapılan anlaşma kapsamında, Kümaş’ın net borç ve işletme sermayesi düzeltmeleri sonrasında nihai hisse değerinin 297 milyon dolar olarak belirlendiği ve işlemin tamamlandığı açıklandı. Kümaş’ın %51’i Gözde Girişim %49’u ise Yıldız Holding’e aittir. Kümaş’ın 2019 yılı cirosu 156 milyon dolar, son 3 yıllık ortalama FAVÖK rakamı yaklaşık 50 milyon dolar seviyesindedir. EREGL’nin net nakit pozisyonu 3Ç itibariyle 832 milyon dolar seviyesindedir ve bu rakam sene sonunda elde edilen kar ile daha da yükselmiş olacaktır, dolayısıyla satın almaya rağmen temettü dağıtımı politikası devam edebilecektir. GOZDE için ise satıştan 151 milyon dolar gelir elde edilecektir (piyasa değerine oranı yaklaşık %40). Şirket ayrıca satış işleminden 246 mn TL kar elde edileceğini, elde edilecek nakitin borç azaltımında kullanılacağı açıklanmıştır.
  TCELL – Turkcell’in %100 iştiraki olan Lifecell Ventures Coöperatief U.A sermayesi 15mnEUR artırıldı. Hollanda merkezli Şirket BIP, Fizy ve lifebox gibi dijital servislerin sahibi bir dijital operatördür. Sermaye artırımıyla yeni yatırımlar hedeflendiği için piyasa etkisinin hafif pozitif olmasını bekliyoruz. 4 Şubat 2021 KAP Haberleri
  METUR – Şirket sermayesinin 18 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 36 milyon TL artışla 54 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  TTRAK – Türk Traktör Ocak ayında 4374 ünite (aylık +%6, yıllık +%69) satış gerçekleştirdi. Detayına bakacak olursak, iç pazardaki satışlar yıllık %154 artışla 3159 üniteye (aylık %2 daralma) yükselirken, yurtdışı satışları yıllık %10 daralmayla 1215 üniteye (aylık %35 artış) geriledi. Yurtiçindeki traktör talebi güçlü kalmaya devam ederken, yurtdışı satışlarda Aralık’taki düşük bazın ardından toparlanma olduğunu görüyoruz. Hafif Pozitif

  Pay Alım Satım Haberleri –
  DZGYO – Deniz Yatırım tarafından 6.05 TL fiyattan 0.3 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %75.1’e geriledi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, ISKPL payında 04/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı" tedbirine ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 03/03/2021'dir. VBTS kapsamında GLBMD ve VERTU paylarında 04/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –
  AGHOL – Şirket yarın brüt 0.1232 ve net 0.1232 TL temettü dağıtacak olup, temettü verimliliği %0.43’e denk gelmekte.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – KAP Haberleri Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51 UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Levent Durusoy Genel Müdür Yrd. levent.durusoy@yf.com.tr +90 (212) 334 98 33 Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Araştırma Bölümü Serhan Gök Müdür serhan.gok@yf.com.tr +90 (212) 334 98 39 Erol Gürcan Ekonomist erol.gurcan@yf.com.tr +90 (212) 317 98 47 Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Müdür pervin.bakankus@yf.com.tr +90 (212) 334 98 61 Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46 Bursa +90 (224) 224 47 47 Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24

Yukarı