Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TOASO – TOASO 4Ç22 finansallarını açıkladı. Şirketin net karı çeyreksel bazda %70 ve yıllık bazda %187 artışla 3,5 milyar TL'ye ulaşarak 2,7 milyar TL olan piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti (YFe : 2,9 milyar TL). Şirketin gelirleri 4Ç21'deki 10,3 milyar TL'den 23,8 milyar TL'ye yükseldi. Cirodaki bu büyük artış, i)güçlü iç pazar; ii) TL'nin değer kaybı ve iii) İhracatta gerçekleşen binek araçtan hafif ticari araca doğru olan ürün dağılımı etkisi ile açıklanabilir. Şirketin FAVÖK'ü de çeyreksel olarak %60 ve yıllık bazda %57 artarak 4,3 milyar TL olarak açıklandı (Piyasa Beklentisi: 3,6 milyar TL; YFe: 3,8 milyar TL). FAVÖK marjı çeyreksel olarak 160 baz puan artışla %18'e yükselirken, 4Ç21'den kaynaklanan güçlü baz etkisi nedeniyle yıllık bazda 850 baz puan daraldı. TOASO, en popüler modeli Egea ile 2022 yılında iç pazarda %2,3 pazar payı kazandı. 2022 yılında iç pazar %6 artarken TOASO, yurt içi satışlarını %20 artırdı. İhracat tarafında, Avrupa hafif ticari araç pazarı 2022'de %18,4 küçülürken TOASO hafif ticari araç ihracatını %24 artırdı. Hafif ticari araç ihracatındaki bu güçlü performans, TOASO'ya sadece hacim artışı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda kar marjlarında da olumlu bir ürün dağılımı etkisi sağladı. Ayrıca, TOASO'nun net nakit pozisyonu 4Ç22'de net marjı 30 baz puan destekledi. Net nakit pozisyonu 5.0 milyar TL'ye yükseldi. Özetle, güçlü iç pazar performansı, ihracat pazarındaki hafif ticari araç satışları, arz sıkıntıları nedeniyle oluşan yüksek fiyatlar sayesinde ciro ve marjlar yüksek kalmaya devam ederken, net nakit pozisyonu da TOASO'nun karlılığını destekliyor. Şirketin açıkladığı 2023 beklentilerine göre, satış hacimleri açısından 2022 yılına paralel bir iç pazar beklenirken, ihracat satışlarının 121 binden 70-80 bine düşmesi bekleniyor (%50-57 daralma, muhtemelen 2022’de 32k ihraç edilen Doblo ve Kuzey Amerika etkileri nedeniyle). Öte yandan, şirketin yatırım harcaması 2022'de sadece 46mn EUR olarak gerçekleşmişken, 2023 beklentisi 100 milyon EUR olarak açıklandı. Yatırım harcamalarına dair beklentideki bu ikiye katlanma, olası yeni yatırımlarla şirketin geleceğine dair olumlu haberlerin gelebileceğine dair sinyal barındırıyor olabilir. Şirketin 2022 net karı 8,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ertelenmiş vergi etkisi hariç bu rakam 7,8 milyar TL'dir. Ertelenmiş vergi etkisi olmaksızın net kar üzerinden %80 temettü dağıtma varsayımıyla, hisse başına temettü yaklaşık olarak 12.5 TL olabilir. Bu durumda temettü verimi %8,3 olacaktır. Bu rakam üzerinden kar dağıtma rakamındaki her %10’luk değişim, temettü verimini %1 etkileyecektir.
  YKBNK – Yapı Kredi Bankası 4Ç22 konsolide olmayan net karı 16,4 milyar TL olan bizim tahminimiz ve piyasa tahmininin üzerinde 17,4 milyar TL (çeyreklik +%8, yıllık +%390) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %59,2 (3Ç22: %63,6) özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Güçlü çeyreklik sonuçların temel sebebi 21,1 milyar TL’ye (3Ç: 13 milyar TL, YFt: 19,9 milyar TL) yükselen TÜFE’ye endeksli gelirlerle 30,5 milyar TL’ye (çeyreklik +%47, yıllık +%288, YFt: 27,8 milyar TL) ulaşan net faiz gelirleriydi. Artan net faiz gelirleri ve swap maliyetlerinden gelen 113 milyon TL (3Ç: 136 milyon TL maliyet, YFt: 124 milyon TL) pozitif rakamla, net faiz marjı 3Ç’deki %8,91 seviyesinden %9,65 seviyesine yükseldi. Diğer taraftan, ticari kar çeyreklik %65 daralmayla 1,3 milyar TL’ye (YFt: 1,7 milyar TL) geriledi. Komisyon gelirleri yıllık %115 artışla 4,5 milyar TL’ye yükselirken faaliyet giderleri %165 artış ile 9,3 milyar TL’ye yükseldi. Varlık kalitesi tarafında, güçlü tahsilat performansı ve artan hacimlere rağmen, donuk alacak girişindeki artışla donuk alacak oranı %3,4’te sabit seyretti. Provizyon giderleri çeyreklik %95 artışla 5,8 milyar TL’ye (yıllık -%1, YFt: 5,7 milyar TL) yükselirken, net risk maliyeti (kur etkisi hariç) 287bp olarak gerçekleşti. SYR ve Ana SYR oranları sırasıyla %18,1 ve %16,2 olarak gerçekleşti. Banka yönetimi makro beklentilerini ve 2023 hedeflerini paylaştı. Buna göre, yönetim yaklaşık %3,5 GSYH büyümesi ve %40 enflasyon beklentisi paylaştı. Ayrıca, %40’ın altında TL kredi büyümesi, %5 üzeri net faiz marjı, %60 üzeri ücret gelirleri büyümesi ve yaklaşık 100bp net risk maliyeti (kur etkisi hariç) beklentisi açıkladı. Böylece, 2023 yılı özkaynak karlılığı beklentilerini yüksek yirmili (YFt: %28,6) rakamlar olarak açıklarken, enflasyon muhasebesine göre özkaynak karlılığı tahminlerini orta-düşük onlular olarak paylaştılar. Hafif Pozitif
  KFEIN – Kafein Yazılım, bir telekom firmasının açtığı mobil geliştirme ihalesini 20 milyon TL bedelle kazandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022/9A hasılatının yaklaşık %7,6’sına karşılık gelmekte.
  KOZAL – Koza Altın İşletmeleri’nin %100 oranındaki iştiraki olan İngiltere’de kurulu Koza ltd’nin sahipliğine ilişkin olarak davalılar tarafından üst mahkemeye yapılan itiraz ve temyiz başvurularının kesin olarak Koza Altın İşletmeleri (KOZAL) lehine reddedildiği bildirildi ve dava KOZAL lehine kesin olarak sonuçlanmış oldu.
  LUKSK – Lüks Kadife Ticaret sermayesinin 10 milyon TL’den %180 oranında bedelsiz olarak 18 milyon TL artışla 28 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  Otomotiv – Ocak ayında perakende otomobil satışları 51K olarak gerçekleşerek yıllık bazda %33’lük bir artış gösterdi. Bu satış rakamı, Ocak ayı özelinde bir rekora işaret etmektedir. Düşük reel faizlerin talep tarafını desteklemeye devam ettiğini ve arz sıkıntılarının araç bulunabilirliğine olan olumsuz etkisinin de kademeli olarak azalmaya devam ettiği görülüyor. Binek araç grubunda %28’lik bir yıllık artışa karşın, hafif ticari araç segmentinde %49’luk bir artış olduğu görülmektedir. Sektörün yıllıklandırılmış satış temposu 1 milyon aracın üzerinde gerçekleşmiştir ve mevcut temponun korunması halinde hafif araç pazarı için güçlü bir yıl beklentisi oluşturmaktadır. Öte yandan, yılın ikinci yarısında olası bir trend değişimi ihtimalini de göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyoruz. Hafif ticari segmentinin toplam satışlardaki payı aylık ve yıllık bazda artış göstermiştir. (Ocak 2022:%23.9; Aralık 2022:%24.7; Ocak 2023:%26.7). FROTO piyasa payı Ocak ayında %7.2 oldu ve bir önceki ay değeri olan %10.3’ün ve bir önceki yılın aynı ayındaki değer olan %11.4’ün altında gerçekleşti. TOASO piyasa payı Ocak ayında da artışını sürdürerek %20.0 oldu. Bir önceki ay değeri %19.9 ve bir önceki yılın aynı ayındaki değeri %18.4 olarak gerçekleşmişti. DOAS piyasa payı Ocak ayında %18.1 oldu ve bir önceki ay değeri olan %9.8’in ve bir önceki yılın aynı ayındaki değer olan %9.4’ün ciddi üzerinde gerçekleşti.

Yukarı