02.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Bankamızca 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında toplamda 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, halka arz edilmeksizin birden fazla tahvil/bono/sermaye benzeri borçlanma aracı veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") nezdinde gerekli başvurunun yapıldığı ve bu başvurumuzun SPK'nın 2016/32 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanarak Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu.
 • DOCO: 17.11.2016 tarihli duyurumuzda belirtildiği üzere, Şirketimizin bugün (1.12.2016) itibarıyla Frankfurt'ta dünya çapındaki 30. Havayolu Yolcu Salonu planlarımızda öngörüldüğü şekilde açılmıştır.
 • DOHOL: Yönetim Kurulumuz 01.12.2016 tarihli Kararıyla; bugün medyada Şirketimiz'i hedef gösteren haksız ve manipülatif haberlerin Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin 4., 5. ve 6'ncı fıkraları ve 12'nci maddesinin 8'inci fıkrası ile SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular da göz önünde bulundurulmak suretiyle, Şirket paylarının geri alımını gerçekleştirmek üzere Şirket yönetimini yetkilendirmiştir. Bu kapsamda, geri alım için ayrılan azami fon tutarının 5.200.000 Türk Lirası olmasına, geri alınacak azami pay sayısının da bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
 • EKGYO: Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak-30 Kasım 2016 tarihleri itibariyle, toplamda 6.232.745.718 TL (KDV Hariç) değerinde, 8.926 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 360.930.284 TL (KDV Hariç) değerindeki, 531 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Şirket ile Tariş Kooperatif Birliklerine ait, İzmir'in Konak ilçesi, Kuruçay/Umurbey Mahallesi sınırları içerinde yer alan toplam 143.366-m2 arsalar üzerinde gelir paylaşımı yöntemiyle proje geliştirmek üzere protokol imzalanmıştır. Tariş Kooperatif Birlikleri ile yapmış olduğumuz anlaşmaya göre, bu projeden elde edilecek gelirin %20 si Emlak Konut, %80 i de birliklerin payı olacaktır.
 • FENIS/GEDIZ/GNPWR: Şirketlerin faal hale gelmesi için verilen süre dolduğundan Borsa kotundan çıkarılmalarına karar verilmiştir.
 • GSRAY: Yönetim Kurulumuzun 1 Aralık 2016 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2016 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya öz sermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü nedeniyle, mevcut kayıtlı sermaye tavanımızın çıkarılmış sermayenin (21.645.000-TL) beş katı olan 108.000.000-TL olarak değiştirilerek 2016 yıl sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavan izin süresinin yeni bir 5 yıllık süre için geçerli olmak üzere uzatılmasına karar verilmiştir.
 • KOZAL: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon Kurulunun 23.11.2016 tarihli ve 2016/337 sayılı kararıyla; Ankara 4. Hukuk Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarihli ve 2016/4628 D.İş sayılı dosyasından verilen kararla kayyımların yetkileri Fona devredilen Koza-İpek Holding bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn.Hanife SARP'ın diğer üyelerle birlikte görev yapmak üzere atanmasına karar verilmiştir.
 • ODAS: %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda olduğumuz Suda Maden A.Ş. firmamız tesislerinde Metal Üretim Fırını bugün (01.12.2016 tarihi) itibariyle devreye alınmıştır. Bu sayede Antimuan Trioksit üretimi ile birlikte üretim gamı içerisine metal üretimi de dahil edilmiştir. 2016 yılı son çeyreğinde başlayan Antimuan Trioksit satışlarına ilave olarak metal üretimine yönelik satışlarında da 2017 yılı başı itibariyle başlaması planlanmaktadır. Böylelikle söz konusu üretimlerle birlikte grubumuzun portföyünde yer alan dolara endeksli gelir kalemlerinde de artış sağlanacaktır. 2017 yılı için senelik üretim projeksiyonları ve gelir kalemleri ile ilgili beklentilerimizin Aralık (2016) ayı içerisinde paylaşılması hedeflenmektedir. Şirketimizin Antimuan maden üretiminin ve ilişikli endüstriyel ham madde üretim tesislerinin beklenenden hızlı ve başarılı bir şekilde devreye alması, söz konusu faaliyetlerle ilgili projeksiyon paylaşımlarının ilgili faaliyetlerin ardından gelmesine sebebiyet vermiştir.
 • ORGE: Şirketimiz ile işveren Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş. arasında; Epique Island Projesi kapsamında yürütülmekte olan tüm elektrik taahhüt işlerinin yüklenimi konusunda, projenin 1. Etabına ait 42 adet villanın bina içi elektrik işleri ve 1. Etap elektrik altyapı işleri için 10.582.322,00 TL+KDV tutarlı sözleşme bedeli üzerinden anlaşma sağlanmış bulunmaktadır. Bu etabın 31.05.2017 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.Projenin ilk etabında bulunan 42 adet villa dışında, projenin 2. Etabı olarak adlandırılan kısmında bulunan 32 adet villanın da elektrik tesisat işleri, Şirketimiz tarafından, 1. Etap sözleşme birim fiyatları esas alınarak yapılacaktır.
 • TRNSK: Borsa İstanbul tarafından aal hale gelmesi için 30/11/2016 tarihine kadar süre verilen Şirketin, Tekno Tasarım San. ve Tic. A.Ş.'ye %30 oranında iştirak etmesine ilişkin 25/10/2016 tarihli özel durum açıklaması dikkate alınarak, Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine, Şirketin faaliyet durumunun ve 27-29/06/2016 tarihli tarihli özel durum açıklamalarında belirtilen pay alım teklifi yapma zorunluluğundan muafiyet başvurusu ile sermaye artırım sürecinin takip edilmesine ve gerektiğinde durumunun Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.
 • TTKOM: Oger Telecom, Şirket sermayesinde bulunan 27.117.597 adet D grubu ve borsada işlem gören payın satış işlemlerine 1 Aralık itibarıyla başlamıştır. İşlem sonucu Oger Telecom’un payı kalmayacak, ancak Ojer Telekomünikasyon A.Ş’nin %55’lik hissedarlığında değişiklik olmayacaktır.
Yukarı