Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  CIMSA – Çimsa, 3Ç22'de, 1.8 milyar TL (YFe:2.0 milyar TL) olan piyasa beklentisini aşarak 2.0 milyar TL net kar açıkladı (yıllık %3931 ve çeyreklik %132 artış). Net satışlar 3Ç22'de yıllık %173 ve çeyreklik %9 artarak 2,4 milyar TL'ye ulaştı (Beklenti: 2,5 milyar TL; YFe: 2,5 milyar TL). FAVÖK, 3Ç22'de 420 milyon TL’lik piyasa beklentisi ve 415 milyon TL'lik YF beklentisine karşın, bir önceki yıla göre %152 artış ve bir önceki çeyreğe göre %18 azalış göstererek 387 milyon TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı ise yıllık bazda %1.3 ve çeyreklik bazda %5.1 daralarak %15.9 oldu. Net kardaki yüksek büyümenin ana nedeni, Kayseri ve Niğde fabrikaları ile bazı öğütme tesislerinin satışından elde edilen yatırım gelirleridir. Satış tutarı 110 milyon EUR + KDV olup, bu işlemin gelir etkisi 1,7 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Finansal pozisyon olark, Çimsa 3Ç22'de 559 milyon TL ile net nakit pozisyonuna dönerek 2Ç22'deki 1,8x Net Borç/FAVÖK'ten 0,5x Net Nakit/FAVÖK'e getirdi ve işletme sermayesi de iyileşti. Piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
  KMPUR – Kimpur’un 3Ç net karı vergi etkisiyle beklentimizin üzerinde, faaliyet karı ise beklentimize göre daha zayıf açıklandı. Kimpur 3Ç’de 177 milyon TL net kar açıkladı, bizim tahminimiz 135 milyon TL net kar açıklanmasıydı. Şirketin bu çeyrekte kaydettiği 38 milyon TL net vergi geliri, net karın tahminimizi aşmasında temel etken oldu. Faaliyet karı performansı ise bu çeyrekte kar marjlarında yaşanan düşüş nedeniyle beklentimizin gerisinde kaldı. FAVÖK çeyreklik bazda %39 daralma gösterdi ve 106 mn TL oldu (diğer gelir gider kalemleri hariç), bizim tahminimiz 158 milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK marjı da çeyreklik olarak %14,4’ten %9,0 seviyesine geriledi (geçen sene: %8,1). Ürün fiyatlarında ortalamada yaklaşık EUR bazında %5 civarında düşüş gerçekleştiğini ve bunun da marjları olumsuz etkilediğini tahmin ediyoruz. Diğer yandan kur farkı gelirleri Finansman maliyetindeki artışı dengelemeye devam etti. Şirketin net borcu yatay seyir izleyerek 705 milyon TL olarak gerçekleşti, fakat faiz giderleri çeyreklik olarak 111 milyon TL’ye ve satışlara oran olarak %9,4 seviyesine yükseldi (önceki çeyrek %6,7). İşletme sermayesi ihtiyacı da yatay seyir izledi. Genel olarak açıklanan sonuçların faaliyet kar performansındaki zayıflık nedeniyle bir miktar olumsuz algılanabileceğini, son dönemde hisse fiyatındaki artış da dikkate alındığında hissenin değerleme çarpanlarının yüksek seviyelere ulaştığını değerlendiriyoruz.
  KORDS – KORDS, 3Ç22'de 267 milyon TL'lik (YFt: 250 milyon TL) piyasa beklentisinin üzerinde 324milyon TL net kar açıkladı (yıllık %129 artış ve çeyreklik bazda %11 artış). Net satışlar 3Ç22'de yıllık %150 artarak 4962milyon TL'ye ulaştı (Piyasa tahmini: 5024 milyon TL; YFt: 5044 milyon TL). Lastik güçlendirme gelirleri 3Ç21'e paralelken, kompozit gelirleri %65 artarak 37 milyon USD'ye yükseldi (3Ç21 kompozit gelirleri:22 milyon USD). FAVÖK 3Ç22'de 426 milyon TL'lik piyasa beklentisine göre yıllık %58 artarak 487mn TL'ye yükseldi. EUR/USD paritesindeki düşüş ve maliyet baskısı nedeniyle FAVÖK marjı yıllık 5,7 puan daralarak %9,8'e geriledi. Bilanço tarafında, KORDS'nin net borcu 3Ç22'de 7097mn TL'ye yükseldi (2Ç22'deki 5670mn TL'ye kıyasla). Net Borçtaki artışa benzer şekilde, Net Borç/FAVÖK oranı bu çeyrekte 3,2x’e (2Ç22'deki 2.8x'e kıyasla) yükseldi. Sonuçlar tahminlerin üzerinde olmasına rağmen, bu çeyrekte marj daralmasının devam etmesi nedeniyle nötr piyasa tepkisi bekliyoruz.
  AEFES – Anadolu Efes'in bugün 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 3Ç22'de şirketin 30,4 milyar TL net satış, 6,0 milyar TL FAVÖK ve 1,4 milyar TL net kar bildirmesini bekliyoruz. Piyasa beklentisi ise 30.0 milyar TL net satış, 6,0 milyar TL FAVÖK ve 1,3 milyar TL net kardır.
  FROTO – Ford Otosan'ın bugün 3Ç22 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 3Ç22'de şirketin 51.0 milyar TL net satış, 5,1 milyar TL FAVÖK ve 4,6 milyar TL net kar bildirmesini bekliyoruz. Piyasa beklentisi ise 48,0 milyar TL net satış, 4,8 milyar TL FAVÖK ve 4,4 milyar TL net kardır.
  THYAO – Türk Hava Yolları'nın piyasa kapanışının ardından bugün 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 3Ç22'de şirketin 104399milyon TL net satış, 31312 milyon TL FAVÖK ve 20942 milyon TL net kar açıklamasını beklerken, beklentiler 107676 milyon TL net satış, 34302 milyon TL FAVÖK ve 24232 milyon TL net kar.
  PAPIL – Papilon Savunma, yurt içindeki bir müşterisi ile 404 bin Dolar + KDV tutarında iş sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Tutar, şirketin 2021 yılı hasılatının yaklaşık %30’una karşılık gelmekte.

Yukarı