02.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ASELS: Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Aselsan arasında ''TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki" Sözleşmesi ile ilgili olarak toplam bedeli 27.882.262 USD olan ek sözleşme imzalanmıştır. İlgili sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir.
 • BIMAS: Şirket’in payları ile ilgili olarak 50,15 50,25 TL fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi 1.003.750 TL bedelle gerçekleştirilmiştir.
 • BURVA: Şirket, enerji sektöründe faaliyet gösteren Çalık Enerji FZE firmasının Türkmenistan'daki doğalgaz çevrim santrali projesi kapsamında toplam 466.800 USD karşılığı sözleşme imzalamıştır.
 • COMDO: Şirket’in 1.227.399,31 TL Vergi Aslı ve 1.841.098,98 TL Vergi Cezası olan vergi borcunun yeniden yapılandırılması amacıyla yaptığı başvuru sonucunda vergi indiriminden faydalanılmış olup toplam ödenecek tutar 1.048.048,46 TL olarak tebliğ edilmiştir.
 • DGGYO: Şirket portföyünde yer alan Gebze Center’daki mevcut kiracılarına 2 aylık döneme münhasır olarak Euro bazlı TL karşılığı kira bedelleri için kiracılardan iş hacimlerinin oldukça daralmış olması nedeniyle gelen taleplerin ve son dönemde finansal piyasalarda görülen kur artışlarının olumsuz etkileri dikkate alınmak suretiyle; 1 EURO kurunun 3,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 • DOAS: Şirket 9,94-9,97 TL fiyat aralığıdan 634.250 adet alış işlemini 6.318.645 TL alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • GOZDE: Şirket Yönetim Kurulu, 1 yıllık dönem içerisinde yurtiçinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 500 mn TL’lik tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına karar verilmiştir.
 • IEYHO / USAS: Şirket’lerin 30.06.2016 finansalları ile birleşme işleminin belirlenen süre zarfında tamamlanamayacağı anlaşıldığından, birleşmenin 30.09.2016 finansalları esas alınarak yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Işıklar Enerji Yatırım Holding’in ve USAS’ın 30.09.2016 tarihli finansal tabloların son açıklama tarihi 21.11.2016 olacaktır.
 • KOZAL: Şirket’in Himmetdede Altın Madeni İşletmesi Kapasite Artırımı Projesi ve Mastra Altın Madeni İşletmesi 3. Atık Depolama Tesisi Projesine “ÇED Olumlu Kararı” verilmiştir.
 • KUTPO: Şirket’in uluslararası pazarda markalaşma hedeflerine ulaşmak için devlet desteklerinden yararlanmak amacıyla devlet destekli markalaşma programı olan TURQUALITY projesi sonuçlanmış olup, TURQUALITY kapsamına alınmıştır.
 • LOGO: JPMorgan Chase&Co., Toptan Satışlar Pazarı’nda satılan hisselerin 1.206.800 lotluk kısmını 55.512.800 TL bedelle alarak %5,11 pay sahibi olmuştur.
 • NETAS: Şirket; pay sahiplerinden OEP Turkey Tech B.V.'nin ("OEP") Şirketle ilgili muhtemel ortaklık, işbirliği ve/veya hisse satışı gibi stratejik opsiyonları tespit ve doğabilecek imkanlara ilişkin değerlendirmenin devam ettiğini ve henüz kesinleşen bir gelişme olmadığı açıklanmıştır.
 • OZKGY: Şirket tarafından, grup imkânları kullanılmak suretiyle ve köprü kredi şeklinde olmak üzere, 10 mn Euro tutarda ve Euro Libor + % 4,30 faiz oranlı, 3 yıl anapara geri ödemesiz, sonrasında 6 ayda bir anapara + faiz ödemeli 10 yıl vadeli finansman sağlanmıştır.
 • SAFGY: Şirket, Akasya Acıbadem Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki mevcut kiracılardan, düzenli ödeme yapan ve hukuki sorun yaşanmayan kiracılar arasından seçileceklere Kasım ayı kirasında geçerli olması kaydıyla Kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki USD kurunun 2,85 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 • ULAS: Şirket, 2013 yılında geri alım programı ile borsadan aldığı 350.000 adet, 2015 yılında önemli nitelikteki işlem nedeniyle ayrılma hakkı kullanımı sonucunda pay sahiplerinden aldığı 350.113 adet Şirket hissesinin 2 Kasım 2016 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Ana Pazarda satışının yapılmasına karar vermiştir.
 • USAK: Şirket, 9 aylık dönem için vergi dairesine sunduğu VUK finansallarında 3.746.445 TL net kâr açıklamıştır.
 • YAZIC/ALNTF: Yazıcılar Holding’in Alternatifbank’taki hisse satış hakkının kullanılmasına ilişkin olarak BDDK’nın ‘'izin kararı'' Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ye ulaşmış bulunmaktadır. İşlemlerin tamamlanması resmi kurumlardan alınacak izinlere tabi olup, hisse satışının 2016 içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.
 • Bugün YKBNK (YF Beklenti: 784 mn TL kâr, Piyasa Beklentisi: 778 mn TL kâr) ve TCELL’in (YF Beklenti: 495 mn TL kâr, Piyasa Beklentisi: 466 mn TL kâr) finansallarını açıklaması bekleniyor. Açıklanan Önemli 3Ç16 Finansalları
 • ISCTR: 3Ç16: 1.05 mlr TL kâr (Piyasa Beklentisi: 955 mn TL kâr)
 • AKCNS: 3Ç16: 92 mn TL kâr (Piyasa Beklentisi: 84 mn TL kâr, YF Beklentisi: 88 mn TL kâr) 9A16: 233 mn TL kâr (Yıllık %8 artış)
Yukarı