Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ARTI: Şirket, 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 10.000.000 TL artışla 20.000.000 TL'ye artırılmasına;Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına karar vermiştir. Rüçhanlar 1 TL’den kullandırılacaktır.
  • GLRYH: pay alım teklifi fiyatı 2,0041 TL olarak belirlenmiştir.
  • DOAS: Distribütörlüğünü sürdürmekte olduğu Volkswagen AG ile Şirket arasında akdedilmiş Distribütörlük sözleşmesi; Volkswagen Grubu'nun yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisinin uzantısı olarak süresiz şekilde yenilenmiştir.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, SEKUR.E, VERTU.E ve VERUS.E payları 02/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 16/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yukarı