Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ALARK: Alarko Holding tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, 2018-2Ç döneminden başlamak üzere bilançoda daha önce tarihi maliyet değeri üzerinden taşınan yatırım amaçlı gayrimenkullerin, gerçek değeri üzerinden rapor edileceği belirtildi. Şirketin Yatırım amaçlı gayrimenkullerinin toplam defter değeri 29 milyon TL olup, bu varlıkların 2017 yıl sonu piyasa değeri tahmini ise 274 milyon TL seviyesindedir. Buna göre, değerleme farkının holdingin 1.25 milyar TL seviyesinde bulunan özsermayesini yaklaşık %20 artırması beklenebilir.
 • DOHOL: Müşterek yönetime tabi "iş ortaklığı" statüsünde olan Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'deki "ardıl" mahiyetteki uzun vadeli proje finansman kredisi ile ilgili olarak, Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak payımız oranında (%33) garantör olduğu 28.250.075.93 ABD Doları ve 25.575.430.24 Euro bugün Akbank T.A.Ş.'ye nakden ve defaten ödenmiştir.
 • EKIZ: Ayrılma hakkı 0.47TL olarak belirlenmiştir. Genel Kurul’a katılmış ve muhalefet şerhi koyan yatırımcılar bu haktan yararlanabilir.
 • FENER: Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) %250 nominal 70.700.000 TL artırılarak 98.980.000 TL çıkarılmasına ve rüçhan hakkının 5 tl olmasına karar verilmiştir.
 • GARFA: Şirketin mali tablolarında Diğer Faktoring Alacakları-Yurt Dışı hesabında sınıflanmış 15.285.199,88-USD anapara, faiz, komisyon ve bsmv tutarından oluşan toplam alacağın tahsili şüpheli hale gelmesi nedeniyle 170.00- Tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarıldığını ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliği'ne uygun olarak özel karşılık ayrılmaya başlandığını beyan edilmiştir.
 • GEREL: Şirket, Ana Pazardan Yıldız Pazar’a dahil edilmiştir.

Borsa İstanbul:

 • ISFIN.E, OZGYO.E, GEREL.E, HURGZ.E, ISDMR.E ve OZKGY.E payları 02/07/2018 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'ne dahil edilmiştir. BRISA.E, AYEN.E, HLGYO.E, BANVT.E, TKNSA.E ve VKGYO.E payları ise 02/07/2018 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'nden çıkarılmıştır.
 • Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA.E) payında 02/07/2018 tarihinden itibaren A,B,C,D grup değişikliği nedeniyle piyasa yapıcılık faaliyeti sonlandırılmıştır. Söz konusu pay bu tarihten itibaren Ana Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye devam edecektir. Aşağıdaki tabloda Temmuz-Aralık 2018 endeks grup değişikliklerini bulabilirsiniz. Bugün Seans Öncesi Temettü Dağıtacak Şirketler:
 • ADANA: Hisse başı brüt 0.71 TL
 • ADBGR: Hisse başı brüt 0.50 TL
 • ADNAC: Hisse başı brüt 0.07 TL
 • ASLAN: Hisse başı brüt 0.54 TL
 • BOLUC: Hisse başı brüt 0.74 TL
 • MRDIN: Hisse başı brüt 0.44 TL
 • UNYEC: Hisse başı brüt 0.57 TL

Yukarı