Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKBNK – AKBNK 1Ç24’te piyasa beklentilerine paralel 13,2 milyar TL net kar açıkladı (Piyasa:12,8 milyar TL). Bankanın özsermaye karlılığı 1Ç24’te %25 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için verilen >%30 özsermaye karlılığı hedefinin gerisinde kaldı.(Garan: %36 özsermaye karlılığı). Her ne kadar artan mevduat faizlerinin etkisi ile Net Faiz marjı (1Ç24:2.7% vs 1Ç23:5%) daralsa da yıldan yıla %195 büyüyen ücret ve komisyonlar net karı destekledi. Net faiz geliri yıldan yıla %46 artıp 20 milyar TL olurken, büyümenin çoğu yıldan yıla %69 artan TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirinden kaynaklandı.(1Ç24:16,5 vs 1Ç23: 9,8 milyar TL ). TL kredi büyümesi %11,7 olarak gerçekleşirken YP krediler yıllık %2,9 küçüldü. Beklenen zarar karşılıkları ise yıldan yıla %42 azalarak 1,3 milyar TL
  oldu – Hafif negatif
  ANSGR – Anadolu Sigorta piyasa beklentilerinin %18 üzerinde 2,9 milyar TL tutarında net kar açıkladı. Şirket’in hayat dışı teknik gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %150 artış ile 13,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in hayat dışı teknik giderleri ise 9,2 milyar TL seviyesinde kaydedildi. Şirket 6 Şubat depreminin yaşandığı 2023 ilk çeyreğinde 356 milyon TL tutarında teknik zarar kaydetmişti. Bu çeyrekte teknik dengedeki iyileşmede muallak hasar karşılığı kalemindeki kullanılan iskonto oranının değişimi sonucu karşılık düzeltmesi de etkili olmuştur ve Şirket 4,1 milyar TL tutarında pozitif teknik denge kaydetmiştir. ANSGR faizlerin artış yaşadığı ve güçlü nakit pozisyonunun da etkisiyle 2024 ilk çeyreğinde finansal yatırımlar ile kambiyo karlarından 5,6 milyar TL kazanç elde etti. 2024’ün ilk çeyreğinde Şirket’in net karı 2,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket’in net karı piyasa beklentisi olan 2,4 milyar TL’nin %18 oranında üstündedir. Şirket’in net toplam hasar yükümlülüğü 7,6 milyar TL seviyesindedir. ANSGR özkaynakları 2023 yılsonunda 12,2 milyar TL iken 1Ç24’te 2,6 milyar TL yükseliş ile 14,8 milyar TL’ye yükseldi. Özkaynaklardaki artış oranı, 1Ç23’e kıyasla %231 seviyesinde gerçekleşmiştir.
  GLCVY – Enflasyon muhasebesi uygulanmayan finansallara göre şirket 2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla %126.5 artış ile 325 milyon TL net kar açıklamıştır. Şirket’in 1Ç24’te net faiz gelirleri 814 milyon TL (1Ç23: 469mn TL) olarak gerçekleşirken ücret ve komisyon giderleri sonrasında faaliyet karı 776 milyon TL’dir. Faaliyet karı 1Ç23’te 443 milyon TL idi ve 1Ç24’te %75’lik bir artışı göstermektedir. Beklenen zarar karşılıkları ise 1Ç24’te %70’lik bir düşüş göstererek 69 milyon TL’den 21 milyon TL’ye geriledi. Personel ve diğer işletme giderlerinin artışına rağmen beklenen zarar karşılıklarının büyük oranda düşüş göstermesi sebebiyle vergi öncesi kar bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla %120 oranında artış gösterdi ve 420 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Gelecek Varlık Yönetim 2024 yılının ilk çeyreğinde 95 milyon TL tutarındaki vergi giderinin ardından 326 milyon TL tutarında net kar elde etmiş oldu. Şirket’in özkaynakları ise 3 aylık sürede 330 milyon TL’lik artış ile 1Ç24’te 2,0 milyar TL’ye yükseldi.
  KRDMD – Kardemir 2023 yılı 12 aylık dönemde 1,6 milyar TL net kar açıkladı. Şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmış olarak açıklanan 2023 yılı sonuçlarında net kar 1,6 milyar TL ve FAVÖK 3,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Enflasyon muhasebesi öncesi ilk 9 aylık dönemde net kar 1,3 milyar TL ve FAVÖK 4,4 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Yılın son çeyreği için enflasyon muhasebesi etkisi hariç piyasa beklentisi ise 0,8 milyar TL net kar ve 1,8 milyar TL FAVÖK açıklanması yönündeydi. Buna göre enflasyon muhasebesinin özellikle FAVÖK performansı üzerinde negatif etkiye yol açtığı, net karda ise 1,7 milyar TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri etkisi sayesinde olumsuz etkinin dengelendiği gözlenmiştir. Enflasyon muhasebesi öncesi ilk 9 ayda %16 seviyesinde olan FAVÖK marjı, enflasyon muhasebesi sonrası 12 aylık dönemde %6 seviyesine gerilemiştir. Kardemir 2022 ve 2023 yılları için sırasıyla 2,5 milyar TL ve 2,9 milyar TL parasal kazanç kaydetmiştir. Yıl sonu bilançosunda şirket 2,6 milyar TL net nakit pozisyonu açıklamış, böylece 3Ç bilançosundaki 2,3 milyar TL net borç seviyesine göre önemli iyileşme kaydetmiştir. Şirketin satış tonajı 2023 yılında önceki yıla göre 2,1 milyon ton seviyesinden 2,4 milyon tona yükselmiştir. FAVÖK tarafında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı zayıf görüntüye rağmen, şirketin hisse başına özkaynak değeri 32,3 TL’ye yükselmiştir. Bu nedenle piyasa tepkisinin nötr olmasını tahmin ediyoruz.
  YKBNK – YKBNK 1Ç24’te piyasa beklentilerine paralel 10,3 milyar TL net kar açıkladı (Piyasa:10,1 milyar TL). Bankanın özsermaye karlılığı 1Ç24’te %23.2 olarak gerçekleşti (Akbnk: 25%, Garan %36 özkaynak karlılığı).Her ne kadar artan mevduat faizlerinin etkisi ile Net Faiz marjı daralsa da yıldan yıla %202 büyüyen ücret ve komisyonlar net karı destekledi. Net faiz geliri yıldan yıla %64 artıp 22,6 milyar TL olurken, Net Faiz marjı %1,3 olarak gerçekleşti. TL kredi büyümesi %68 olarak gerçekleşirken YP krediler yıldan yıla
  yatay gerçekleşti – Nötr
  TKFEN – TKFEN Babadağ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirket hisselerinin tamamını 17 Milyon ABD doları bedeliyle satın aldı. Tekfen Holding tarafından yapılan açıklamada Balıkesir ilinde bulunan 9,6 MW kurulu güç ve 14,4 MW üretim lisansına sahip şirketin pay alım sözleşmesinin 01.03.2024 tarihinde imzalandığı belirtildi. Planlanan yenilenebilir enerji yatırımlarının ilk adımı oldu. Nötr bir reaksyion bekliyoruz. 2 Mayıs 2024 KAP Haberleri
  AZTEK – Aztek Teknoloji, Apple Homepod hoparlör grubu ürünlerinin de 29.04.2024 itibariyle Türkiye yetkili distribütörü olarak atandığını bildirdi.
  GARFA – Garanti Faktoring sermayesinin 79,5 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 318 milyon TL artışla 397,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  GLYHO – Global Yatırım Holding açıkladığı 2024 beklentilerinde (TMS29 Hariç) liman işletmeciliğinde %50-70 oranında gelir artışı, Naturelgaz’da %20-40 gelir artışı, Consus Enerji’nin elektrik üretiminde %30-50 oranında artış, madencilikte %65-85 oranında artış, Van AVM gelirlerinde %50-80 oranında artış ve Finans tarafında ise %10-35 oranında artış öngörüldüğünü bildirdi.
  KAYSE – Kayseri Şeker, yurtiçinde yerleşik bir müşteri ile 3,45 milyar TL tutarında sözleşme imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A hasılatının yaklaşık %63’üne karşılık gelmekte.
  KCAER – Kocaer Çelik, MENA ,Avrupa ve Türkiye’den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 39,82 milyon Dolar tutarında çelik profil siparişi aldığını bildirdi. Tutar şirketin 2024/3A hasılatının %0,48’sine karşılık gelmekte.
  MAGEN – Margün Enerji, daha önce Hollanda’da kurduğu bağlı ortaklığı 1 milyon Euro sermayeli Margun Climatech B.V. şirketine ek olarak Yunanistan’da şirket kurulmasına karar verildiğini bildirdi.
  THYAO – Türk Hava Yolları, Finansbank ile Miles&Smiles üyelerine kredi kartı sunulması konusundaki işbirliğinin 5 yıl süre ile uzatılmasına ilişkin sözleşme imzalandığını bildirdi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  INVES – Investco Holding, pay geri alım programı çerçevesinde 318,0 TL fiyattan 133 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,22’ye yükseldiği bildirildi.
  AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 114,90-116,40 TL fiyat aralığından 65 bin adet pay alımı yapıldığı ve Aksa Akrilik sermayesindeki payının %23,55’e yükseldiği bildirildi.
  METUR – Şirket ortağı tarafından 16,00-17,15 TL fiyat aralığından 81 bin bin adet pay alışı yapıldığı ve Metemtur Yatırım sermayesindeki payının %8,28’e yükseldiği bildirildi.
  TAVHL – Şirket ortağı tarafından 225,50-228,70 TL fiyat aralığından 72 bin adet pay satışı yapıldığı ve Tav Havalimanları sermayesindeki payının %4,65’e gerilediği bildirildi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  BURCE & ULAS & YESIL & YYAPI – VBTS kapsamında BURCE, ULAS, YESIL ve YYAPI payları 02/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/05/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  YAYLA – VBTS) kapsamında YAYLA payları 02/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/05/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  ENJSA – Enerjisa Enerji bugün pay başına brüt 2,79 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 65,26 TL. Temettü verimi %4
  SAHOL – Sabancı Holding bugün pay başına brüt 2,94 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 89,36 TL. Temettü verimi %3,2
  ALARK – Alarko Holding, 30 Mayıs’ta pay başına brüt 0,97 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %0,8.
  BOBET – Boğaziçi Beton, 7 Mayıs’ta 0,75 TL, 7 Ağustos’ta 0,38 TL ve 7 Ekim’de 0,38 TL olmak üzere brüt toplam 1,5 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %4

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – GUBRF, KSTUR, ORMA, TCELL, ULKER


Yukarı