Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  KOZAL – KOZAL’ın 4Ç net karı beklentilerin altında açıklandı. Koza Altin 4Ç'de 363mn TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 603mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 668mn TL net kar). Şirketin net karı yıllık bazda %28 düşüş gösterirken, sonuçların beklentinin altında kalmasında temel etken özellikle devlet hakkı giderlerindeki artıştan kaynaklanan yüksek giderler olmuştur. Ayrıca faaliyet giderleri içinde yer alan yaklaşık 50 mn TL tutarındaki bağış vb. gider kalemi de faaliyet karını bir miktar etkilemiştir. Devlet hakkı giderinin ciroya oranı 2019 yılında %3,8 iken, 2020 yılında %8,0 seviyesine yükselmiştir. Devlet hakkı oranı altın fiyatına göre değişken olarak belirlenmekle birlikte (fiyat yükseldikçe gider oranı da artmakta), 2020 yılı Eylül ayında ayrıca devlet hakkı tarifesinde %25 artış yapıldığı açıklanmıştı. Şirket daha önce üretim sonuçlarını paylaşmış ve 2020 yılında 259 bin ons üretim yapıldığı açıklanmıştı (yıllık %27 düşüş). 4Ç üretim hacmi 66 bin ons seviyesinde gerçekleşerek 75 bin ons olan tahminimizin bir miktar altında kalmıştır. Şirketin nakit maliyetleri 3Ç’de 595 dolar/ons iken, sene sonunda 719 dolar/ons seviyesine yükselmiştir. Devlet hakkı gideri artışının yanı sıra, toplam tenördeki düşüş de bir miktar maliyetleri olumsuz etkilemektedir (2020: 1.51 g/t 2019: 2.07 g/t). Şirketin net nakit pozisyonu bir önceki çeyrekte 5.5 milyar TL seviyesindeyken sene sonu itibariyle 5.9 milyar TL’ye yükselmiştir (nakitin %91’i TL olarak, %9’luk bölümü USD mevduat olarak değerlendirilmektedir). Nakit üzerinden elde edilen faiz ve kur farkı gelirleri, 2020 yılı vergi öncesi karının %27’sini oluşturmuştur (2019: %29). 4Ç’de faaliyet karı performansında gözlenen düşüş sonucu piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.
  KRDMD – Kardemir’in 4Ç sonuçları büyük oranda beklentilere paralel gerçekleşti. Kardemir 4Ç'de 457 mn TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 488 mn TL kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 409mn TL kar). Şirketin ilk 9 ayda -396mn TL net zararı bulunuyorken, son çeyrekte elde edilen güçlü sonuçlar sayesinde 12 aylık dönem 61 mn TL net kar ile tamamlanmış oldu (2019: 81 mn TL net kar). 4Ç’de gerçekleşen iyileşmenin temel sebebi çelik fiyatlarında yaşanan yükseliş olmuştur. Kardemir’in ortalama maliyet hemen hemen yatay seyrederken, fiyatlardaki artış sonucu ortalama FAVÖK/ton 74 dolar seviyesinden 132 dolar seviyesine yükselmiştir. FAVÖK marjı da %16,5’ten %26,1’e artış göstermiştir (beklenti: %25,2). Satış hacmi 4Ç’de yıllık %4 büyüme gösterirken, şirket 2020 yılı toplamında 2,37 milyon ton satışa ulaşmıştır (2019: 2,24 milyon ton). Son çeyrekte güçlü kar marjları ile birlikte elde edilen nakit akışı, Kardemir’in net borcunun da sert düşüş göstermesine yardımcı olmuştur. 3Ç sonunda 1,9 milyar TL olan net borç, sene sonunda 0,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Net Borç/FAVÖK rasyosu da 0,65x seviyesine kadar düşmüştür (2019 sonu: 2,6x). 4Ç’de sonuçlar tahminlere paralel olarak güçlü gerçekleşirken, net borç seviyesindeki düşüş ve 2021 yılı ilk yarısı için de karlılıkta kuvvetli performans beklentisi devam ettiğinden piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
  MGROS – MGROS 4Ç’de beklentilerin aksine zarar açıkladı. Migros 4Ç’de -121 milyon TL net zarar açıklarken, piyasa beklentisi şirketin 33 milyon TL (YF tahmin: 4 milyon TL) net kar açıklaması yönündeydi. Şirket geçen sene aynı çeyrekte ise -258 milyon TL zarar açıklamıştı. Bu çeyrekte zarar açıklanmasının temel sebebleri ticari borçlar üzerinden gerçekleşen faiz giderindeki artış (yaklaşık 60 mn TL olumsuz etki) ve beklentimize göre daha yüksek vergi gideri (yaklaşık 40 milyon TL olumsuz etki) olmuştur. Migros’un ciro büyümesi ilk 9 ayda %23 seviyesindeyken, son çeyrekte %35,5 seviyesine yükselmiştir. FAVÖK rakamı da 615 milyon TL olarak gerçekleşerek piyasa beklentisinin yaklaşık %5 yukarısına çıkmıştır. 4Ç’de FAVÖK yıllık %39 büyüme kaydetse de, 2020 toplamında FAVÖK artışı %4 seviyesinde sınırlı kalmıştır. Şirketin sunumunda normalize FAVÖK büyüme hızının (UFRS ve faiz etkilerinden arındırılmış) 2020 yılı için %26 seviyesinde olduğu belirtilmiştir. Migros’un net borcu UFRS kira yükümlülükleri hariç 0,6 milyar TL seviyesinde açıklanmış ve çeyreklik olarak hemen hemen yatay seyretmiştir. Net borç 2019 sonundaki 2,1 milyar TL’ye göre ise önemli oranda düşüş göstermiştir. 2020 yılı içinde gayrimenkul satışlarından elde edilen yaklaşık 900 milyon TL, borç azaltılmasına yardımcı olmuştur. Şirket ayrıca 2021 Şubat ayı itibariyle açık döviz pozisyonunu sıfırladığını açıklamıştır (2019 sonunda yaklaşık -325 mn EUR açık pozisyon bulunmaktaydı). Şirket Yönetimi 2021 yılında %15-18 aralığında satış büyümesi ve kendi tanımlarına göre %8-8,5 aralığında FAVÖK marjı (2019 yılı: %8,2) beklediklerini açıklamıştır. 2020’nin güçlü baz etkisi dikkate alınarak satış büyümesinde temkinli bir görünüm paylaşıldığını düşünüyoruz. 4Ç için açıklanan zarar nedeniyle açılışta piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.
  AKSGY – Şirket sermayesi yarın 554.7 milyon TL’den %45.1 oranında bedelli olarak 250.3 milyon TL artışla 805 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 2.41 TL’ye denk gelmekte.
  AKYHO – Şirket sermayesinin 41.37 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 82.73 milyon TL artışla 124.1 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin rüçhan hakkı kullanılmayan 0.63 milyon adet pay 3-4 Mart’ta Borsa’da satışa sunulacak.
  CEMAS – Şirket sermayesi 474 milyon TL’den %66.88 oranında bedelli olarak 317 milyon TL artışla 791 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 1.65 TL’ye denk gelmekte.
  SAYAS – Şirketin ilişkili tarafı olan Wind Power’a ait Kemalpaşa Yerleşkesi’nde, Wind Power tarafından 1,700 m2’lik üretim ve stok sahası oluşturulduğu bildirildi. 2 Mart 2021 KAP Haberleri

  Pay Alım Satım Haberleri –
  IHLAS – Ahmet Mücahid Ören tarafından 1 TL fiyattan 28.9 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %12.5’a yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  PAMEL – Şirket payları Borsa kararı ile birlikte Yakın İzleme Pazarı’ndan yarın itibariyle Alt Pazar’da işlem görmeye başlayacak. VBTS kapsamında ECZYT, KLMSN ve MAALT paylarında 02/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında OSMEN payları 02/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –
  BFREN – Şirket 3 Mayıs’ta brüt 6.8897 TL ve net 5.8639 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimliliği %0.58.
  DMSAS – Şirket 5 Mayıs’ta brüt 0.15 TL ve net 0.1275 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimliliği %1.91.
  DOHOL – Şirket 30 Nisan’da brüt 0.0688 TL ve net 0.0585 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimliliği %2.04.
  DYOBY – Şirket brüt 0.1140 TL ve net 0.0969 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimliliği %0.79.
  EGEEN – Şirket brüt 60.30 TL ve net 51.2551 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimliliği %3.72
  ISMEN – Şirket 31 Mart’ta brüt 1.00 TL ve net 0.85 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimliliği %4.64.
  KARTN – Şirket 2 Nisan’da brüt 0.6497 TL ve net 0.5523 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimliliği %0.84
  PETUN – Şirket brüt 1.52 TL ve net 1.2920 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimliliği %6.41.
  PNSUT – Şirket brüt 0.4650 TL ve net 0.3953 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimliliği %1.98.
  TURSG – Şirket 9 Nisan’da brüt 0.4244 TL ve net 0.3608 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimliliği %5.81

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – KAP Haberleri Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51 UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Levent Durusoy Genel Müdür Yrd. levent.durusoy@yf.com.tr +90 (212) 334 98 33 Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Araştırma Bölümü Serhan Gök Müdür serhan.gok@yf.com.tr +90 (212) 334 98 39 Erol Gürcan Ekonomist erol.gurcan@yf.com.tr +90 (212) 317 98 47 Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Müdür pervin.bakankus@yf.com.tr +90 (212) 334 98 61 Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46 Bursa +90 (224) 224 47 47 Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24

Yukarı