02.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AEFES: Şirket ile %100 bağlı ortaklığı Tarbes Tarım Ürünleri ve Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin aktif ve pasifini sermaye artırımı yapmaksızın külliyen devralmak yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesi tescil edilmiş olup, birleşme tamamlanmıştır.
 • AKPAZ: Şirket, Unilever'in İstanbul Avrupa Bölgesinde yürüttüğümüz distribütörlük ve dağıtıcılık bölgemizi Zirvegül Yapı İnş.Tic.Ltd.Şti'ne satışı ve devri konusunda anlaşma sağlanmıştır.
 • AKSEN: Şirket, Kozbükü HES'in Nas Enerji A.Ş.'ye 89.440.904,91 Amerikan Doları'na satışı ile 30.11.2016 tarihinde duyurmuş olduğumuz Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali, Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali, Ayvacık Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar Santrali ve Belen/Atik Rüzgar Santrali'nin Güriş Şirketler Grubu'na toplam 259.000.000.00 Amerikan Doları'na satışına ilişkin imzalanan anlaşmalara ilişkin olarak ayrılma hakkı doğduğu açıklanmıştır. Buna göre Kozbükü HES ve rüzgar santrallerinin satışları ile ilgili olarak yukarıdaki tarihlerde yapılan açıklamalar baz alınarak SPK Mevzuatı'na göre iki adet ayrılma hakkı hisse fiyatı hesaplanmıştır. 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatlar ile hesaplanan ayrılma hakkı fiyatlarından 30.11.2016 tarihi baz alınarak hesaplanan fiyat olan 2,6065 TL daha yüksek olduğu için ayrılma hakkı fiyatı olarak belirlenmiştir. Konu Olağanüstü Genel Kurul’da görüşülecektir.
 • ANELE: Şirket, Katar’da bulunan %30 oranında sahibi olduğu Anel MEP Maintenance and Operations LLC şirketinin %19 oranındaki hissesini Anelsis Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nden 18.050.000 USD bedelle satın alınmasına karar vermiştir.
 • ANHYT/SISE/TSKB: İş Bankası, ANHYT hisselerinde 4,99-5,19 TL fiyat aralığından 1.114.892 adet alış işlemi ger.çekleştirmiştir. İşlemin toplam tutarı 5.648.200 TL olmuştur. Banka 3,76-3,83 TL fiyat aralığından 3.034.247 adet alış işlemi gerçekleştirmiş olup 11.545.304 TL bedele mal olmuştur. 1,40-1,43 TL fiyat aralığından 2.023.003 adet alış işlemi 2.868.164 bedelle imzalamıştır.
 • ASELS: ASELSAN ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında ASELPOD Hedefleme Podu ile ilgili olarak toplam bedeli 25.806.300 USD olan ek Sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2018 yılları içinde gerçekleştirilecektir.
 • BRKO: Şirket, çıkarılmış 60 mn TL sermayesini 0,52 TL rüçhan fiyatından %100 oranında nakden (bedelli) artırarak 120 milyon TL’ye çıkarma kararı almıştır.
 • DEVA: Şirket’in Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 30.12.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.
 • DGKLB: Şirket geri alım yoluyla sahip olduğu 3.524.082 adet nominal değerli payların 1,35 TL fiyatla satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlem 599.094 TL kayıpla gerçekleştirilmiştir. Satılan paylarda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi" kapsamında 1160 adet konut ve 865 adet ticari üniteden oluşan toplam 2025 adet bağımsız bölümün Yapı Ruhsatları alınmıştır.
 • GARAN: Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 22 Kasım 2016 tarihi itibarı ile 207.030.767 TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacağı 14.6 mn TL'ye Güven Varlık Yönetim AŞ.'ye, 24 Kasım 2016 tarihi itibarı ile anapara bakiyesi 203.583.441 TL. olan; ticari krediler, çek hesapları, sigorta alacakları, kredi kartı, kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki sorunlu ticari kredi alacakları, 2.5 mn TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.'ye satılmıştır.
 • KARSN: Şirket’in J10 hattının satışına veya söz konusu hattı kullanmak suretiyle yurtdışında üretim yapılmasına ilişkin olarak Wuhan Zhong Yuan Bang Tai Investment Holding Co. Ltd. Şirketi ile görüşmelerin devam ettiğini; sürdürülen çalışmalar öngörülen zaman planına uygun ilerlemediği için yeni alternatif stratejik ortaklıkların da araştırılmaya ve değerlendirilmeye başlandığını açıklamıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda J10 hat satışına ilişkin olarak yapılmakta olan temas ve çalışmaların sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Şirket’in 1,148 kişi olarak açıklanan personel sayısı, 223 kişi azalarak 925 kişiye gerilemiştir.
 • KORDS: Şirket’in Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim bağlı ortaklığı Kordsa Incorporated'in, Invista Corporation firmasının Chattanooga TN bölgesindeki tesisinin satın alımı amacıyla teknik ve ticari değerlendirme sürecini başlatılmıştır. Invista Corporation Chattanooga, günümüze kadar Kordsa Inc.in enerji altyapı ve ana hammadde tedarikçisi konumundaydı.
 • NETAS / RHEAG: irket pay sahiplerimizden OEP Turkey Tech B.V.'nin Şirketlere yaptığı bildirim uyarınca, OEP ile ZTE Cooperatief U.A. ("Alıcı") arasında, 6 Aralık 2016 tarihinde, NETAS toplam sermayesinin %48,04'ünü temsil eden halka açık olmayan payların tamamının devrine ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesine istinaden Rekabet Kurulu izin vermiştir.
 • NTTUR/NTHOL: Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %37,04’lük payının 11,9151 TL fiyatla Net Holding’ten Net Turizm’e satışı tamamlanmıştır.
 • SAHOL: Demet Çetindoğan 18.2 mn lot payı, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • TCELL: Şirket geri alım programı kapsamında toplam 2.159.500 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 9,48 9,75 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 20.871.994 TL'dir. Ayrıca Şirket bağlı ortaklıkları Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın (eski unvanı Beltur Coöperatief U.A), devir almak suretiyle Euroasia Telecommunications Holdings Coöperatief U.A. (eski unvanı Euroasia Telecommunications Holdings B.V.) ile birleşme işlemleri tamamlanmıştır.
 • TSKB: Türkiye genelinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini desteklemek amacıyla Banka tarafından Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan (AKKB) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı geri ödeme garantisi altında 100 milyon Avro tutarında kredi temin edilmiştir.
 • VERUS: Şirket’in Bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde yer alan İklimya Elektrik Üretim A.Ş'ye ait payların 7.150.000 adedinin devir işlemi gerçekleştirilmiştir. Kalan payların devir işleminin "Hisse Devir Sözleşmesi'ne göre 31.12.2016 tarihi olarak öngörülen devir tarihi karşılıklı mutabakatla 28.02.2017 tarihi olarak revize edilmiştir.
 • VESTL: %100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ ile Compalead Electronics B.V. arasında Compal Electronics Europe sp. z o. o. unvanlı şirketin hisselerinin alımına yönelik imzalanan ön hisse alım sözleşmesi kapsamındaki tüm izinler alınmış ve 30.12.2016 tarihi itibarıyla hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.
Yukarı