Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  FONET – Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı ihalesini 61.949.073,00 TL bedel ile kazandığını bildirdi. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. Söz konusu tutar 2021 hasılatın %71'ine tekabul etmektedir.
  GENIL – SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığının tedavisinde kullanılan Sağlık Bakanlığı onaylı ve SGK tarafından bedeli karşılanan tek tedavi yöntemi olan "Nusinersen Sodyum" etken maddeli "SPINRAZA 12 mg/5 ml Intratekal Enjeksiyonluk Çözelti" adlı ilaca ilişkin ruhsat başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. Söz konusu ilaç şu an itibariyle ülkemizde SMA hastalığının tedavisi için kullanılabilecek ruhsatlı tek ilaçtır. İlacın şirketin 2023 yılı toplam satışlarına katkısının güncel kurlarla 1.10 mlrTL 1.25 mlrTL arasında olması beklenmektedir.
  ARZUM – Arzum, Çin Halk Cumhuriyeti'nde doğrudan veya dolaylı yoldan %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde kurulması planlanan şirket için fizibilite çalışmalarına başlandığını bildirdi.
  KATMR – Afrika ülkesi kaynaklı 5.685.812 USD tutarında Tank Taşıyıcı ve Muhtelif Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2023 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
  KORDS – Şirketin bağlı ortaklıklarından Kordsa Inc'in %100 bağlı ortaklıkları konumunda bulunan Axiom Materials Inc ile Advanced Honeycomb Technologies Corp. şirketlerinin 30 Kasım 2022 tarihi itibariyle Axiom Materials Inc bünyesinde devir yoluyla birleşmesine ilişkin yasal izinlerin alınmasına ilişkin süreç başlatılmıştır. Yapılanmanın operasyonel açıdan olumlu etkileri beklenmektedir.
  KONTR – Kontrolmatik’in %100 bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi (Pomega) sermayesine İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("İş Portföy") tarafından 21.000.000 USD fon aktarılarak emisyon primli olarak tahsisli bedelli sermaye artırımı yoluyla %10 oranında, Rubellius Nucleus Investments SARL ("Rubellius") tarafından ise 2.100.000 USD fon aktarılarak emisyon primli olarak tahsisli bedelli sermaye artırımı yoluyla %1 oranında ortak olunması yönünde Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmeleri imzalandı.
  KMPUR – Otomotiv sektöründe ses yalıtım sistemlerinin üretimi ile ofis ve otomotiv koltuğu sektöründe esnek köpük sistemlerinin üretiminde otomotiv lastik atıklarından elde edilen karbon esaslı geri dönüşüm malzemesi Grafeni kullanarak ürün portföyüne Grafen esaslı iki yeni ürün eklemiştir.
  MIATK – Mia Teknoloji, NEC Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından Türkmenistan'da kurulacak olan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) kapsamında otoyol güvenlik, denetim ve ödeme sistemleri projesi için 431.500 USD bedelle ikinci faz siparişini almıştır. Şirket, ek olarak NEC Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.'nin Türkmenistan'da yürütmekte olduğu 3 farklı hastane projesine sağlanacak Sağlık Bilişim Sistemleri kapsamında 318.389 USD bedelle sipariş almıştır
  CONSE – %100 bağlı ortaklığı Tenera Enerji Ticaret A.Ş. tarafından 2 ayrı depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 100 MW gücünde güneş enerjisi üretim santrali ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunulmuştur.
  DNISI – Dinamik Isı, Elastomerik Kauçuk Üretim Tesisinin 14.000 m2 olan çatı alanına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımının devreye alındığını, elektrik üretimine başlandığını ve bu yatırım sonucunda yılda 3.000.000 KWh (2.056 KWp) elektrik enerjisi üretilecek olup bunun şirketin elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %50'sini karşılayacağını bildirdi.
  ALGYO – Alarko GYO, Bodrum/Gündoğan Mevkii' ndeki turizm tesisinin yatırımının finansmanında kullanılmak üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile 624 milyon TL tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Kredi, 2 yıl ana para ödemesiz toplam 10 yıl vadeli olacak.
  ALBRK – Banka Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları (5 yıl) arasında geçerli olmak üzere, 5,0 mlrTL olarak belirlenmesi ve bu kapsamda ana sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verdi. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 2,5 mlrTL.

Yukarı