Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    KOZAL – KOZAL’ın 3Ç net karı beklentilerin üzerinde açıklandı. Koza Altın 3Ç'de 1,3 milyar TL net kar açıkladı, açıklanan sonuç piyasa beklentisi olan 1,0 milyar TL’nin %32 üzerinde gerçekleşti. Şirketin altın üretimi bu çeyrekte 55 bin ons, ilk 9 aylık dönemde ise 162 bin ons oldu (2021 yılı ilk 9 ay: 193 bin ons). Altın üretim hacmi geçen senenin altında kalmaya devam etse de, üretim hızı önceki çeyreğe göre artış gösterdi ve bizim de 51 bin ons olan beklentimizi aştı. 2022’nin ilk yarısında 817 dolar/ons olarak gerçekleşen altın üretim maliyeti, 9 ay itibariyle 811 dolar/ons oldu. Çıkarılan maden tenöründeki gerilemeye rağmen nakit maliyetler kontrol altında kalmaya devam etmesini olumlu buluyoruz. Kozal Altın Temmuz ayında dağıtmış olduğu 2,7 milyar TL nakit temettüye rağmen, bu çeyrekte net nakit pozisyonu çok değişmedi ve 3Ç sonunda 9,8 milyar TL net nakit pozisyonu korundu. Beklentilerin üzerinde finansal performansı nedeniyle sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
    SISE – Şişecam’ın 3Ç sonuçları beklentilere paralel açıklandı. Şişecam 3Ç'de 4,8 milyar TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 4,7 milyar TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 4,4 milyar TL). Şirketin faaliyet performansı genel olarak beklentiler ile uyumlu gerçekleşirken, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle FAVÖK marjı önceki çeyreğe göre yaklaşık 2,2 puan daralma kaydetti. Yine de artan ürün fiyatlarının getirdiği ciro büyümesi sayesinde, FAVÖK ve net kar geçen seneye göre güçlü artış kaydetmeye devam etti. Toplam gelirlerde yıllık olarak %200 üzerinde artış hızı korunurken, kimyasallar iş kolu büyümeye en çok katkı veren birim olmaya devam etti. Cam ev eşyası ve Mimari cam bölümlerinde büyüme hızları önceki çeyreğe göre bir miktar daha zayıf gerçekleşirken, cam eşya hariç tüm iş kollarında 2Ç’ye göre marjlarda 2-5 puan arasında daralma gözlendi. Tonaj bazında ise büyümeler mimari cam bölümünde %1 (önceki çeyrek %2), oto cam için %9 (önceki çeyrek %7), cam ev eşya için %-13 (önceki çeyrek %4), cam ambalaj için %-1 (önceki çeyrek %-5) ve kimyasallar bölümü için %1 olarak kaydedildi. Şirketin konsolide net borcu yaklaşık 1 milyar USD seviyesinde yatay seyir izledi. Sonuçlar zorlu piyasa şartlarına rağmen Şişecam’ın rekabet gücünü koruduğunu ve üretime ara vermek durumunda olan rakiplerinin aksine operasyonlarını kesintisiz sürdürdüğünü göstermektedir. Maliyet baskısının önümüzdeki çeyreklerde daha fazla etkili olma riski bulunmaktadır, fakat Şişecam etkin yönetim gücü ile küresel olarak sektörde avantajlı konumda olmaya devam edecektir. Sonuçlara piyasa tepkisinin kısıtlı olmasını bekliyoruz.
    YKBNK – Yapı Kredi 3Ç22 konsolide olmayan net karı 14,2 milyar TL olan bizim tahminimiz ve 14,8 milyar TL olan piyasa tahmininin üzerinde 16,1mlr TL (çeyreklik +%35, yıllık +%397) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %64 (2Ç22: %57) özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Tahminlerimizdeki sapma temel olarak 13 milyar TL’ye (%50’ten %65’e yükselen TÜFE varsayımıyla, 2Ç: 8,4 milyar TL, YFt: 12,2 milyar TL) yükselen TÜFE’ye endeksli gelirlerle 20,7 milyar TL’ye (çeyreklik +%33, yıllık +%226, YFt: 18,2 milyar TL) ulaşan net faiz gelirlerinden kaynaklandı. Böylelikle artan net faiz gelirleri ve 136 milyon TL’ye (2Ç: 581 milyon TL, YFt: 253 milyon TL) gerileyen swap maliyetleriyle net faiz marjı 9A22’de %7,55’e (6A22: %6,42) ulaştı. Ayrıca, 3,7 milyar TL’ye (2Ç: 2,7 milyar TL, YFt: 3,3 milyar TL) yükselen ticari kar da karlılığı destekleyen diğer bir faktör oldu. Komisyon gelirleri yıllık %99 artışla 3,8 milyar TL’ye yükselirken faaliyet giderleri %138 artış ile 5,6 milyar TL’ye yükseldi. Varlık kalitesi tarafında, 422 milyon TL’ye (2Ç: 1,6 milyar TL) gerileyen net donuk alacak girişi ve artan hacimlerin etkisiyle, donuk alacak oranı %3,7’den %3,4’e geriledi. Provizyon giderleri çeyreklik %31 daralmayla 3 milyar TL’ye (yıllık +%240, YFt: 3,6 milyar TL) gerilerken net risk maliyeti 87bp (2Ç: 139bp) olarak gerçekleşti. SYR ve Ana SYR oranları sırasıyla %17,6 ve %15,5 olarak gerçekleşti. Güçlü 9 aylık sonuçların ardından, Banka yönetimi 2022 tahminlerini güncelledi. Buna göre, %65 (önceki: yüksek yirmililer) TL kredi büyümesi, %7,5 üzerinde (önceki:%4,2) net faiz marjı, enflasyon üzeri (önceki yüksek yirmililer) komisyon gelirleri büyümesi ve %90 (önceki: ortalama enflasyonun altında) gider artışı bekleniyor. Böylelikle, revize 2022 özkaynak karlılığı tahmini %50 üzeri olarak açıklandı (YFt: %53). Bunların yanında, Banka 2022 yılında enflasyon muhasebesine göre çift haneli özkaynak karlılığı beklentisi paylaştı. Pozitif
    CCOLA – Coca Cola İçecek, 3Ç22'de, 1,9 milyar TL(YFe:1,7 milyar TL) olan piyasa beklentisinin hafif altında 1,8 milyar TL net kar açıkladı (yıllık %99 ve çeyreklik %47 artış). Net satışlar 3Ç22'de bir önceki yıla göre %156 (Özbekistan hariç %126) ve çeyreklik bazda %19 artarak 17,4 milyar TL'ye ulaştı (piyasa beklentisi: 17,5 milyar TL; YFe: 17,5 milyar TL). Türkiye'de satış hacmi %8 azalırken, %1.1'lik organik büyüme ve Özbekistan konsolidasyonunun etkisiyle uluslararası operasyonlarda yıllık bazda %20'lik bir artış gerçekleşti ve bu sayede konsolide satış hacminde y/y %8'lik bir artış gerçekleşti. Uluslararası satışların kur etkisi ve güçlü fiyatlandırma performansı, cirodaki büyümeye önemli katkı sağladı. FAVÖK, 3,8 milyar TL'lik piyasa beklentisine ve 3,4 milyar TL'lik YF beklentisine kıyasla, bir önceki yılın aynı dönemine göre %131 ve bir önceki çeyreğe göre %32 artarak 3,7 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK Marjı yıllık bazda %2,4 azalarak %21.4 seviyesinde gerçekleşti. İç piyasadaki marjlar güçlü kalırken, Özbekistan'ın marjlar üzerindeki düşürücü etkisi önemli bir faktör oldu. Şirketin net borcu 3Ç22'de 6,7 milyar TL olarak geldi ve Net Borç/FAVÖK oranını 0,7x'e (2Ç22: 1,1x) getirdi. Piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
    GLCYV – Gelecek Varlık, 3Ç22'de 119 milyon TL’lik tahmin ile paralel olarak 117 milyon TL net kar açıkladı(yıllık %176, çeyreklik %6 artış). Tahsilatlar yıllık %59 artışla, beklentiye paralel olarak 290 milyon TL'ye yükseldi (Beklenti:295 milyon TL). FAVÖK 3Ç22'de yıllık %58 ve önceki çeyreğe göre %7 artarak 186 milyon TL'ye ulaştı (Beklenti:190 milyon TL). FAVÖK marjı önceki çeyreğe ve geçen yılın aynı dönemine göre %64 seviyesinde sabit kaldı. Şirketin net borcu 3Ç22'de 238 milyon TL olarak geldi ve Net Borç/FAVÖK oranını 0,4x'e (2Ç22: 0,6x) getirdi. Piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Yukarı