01.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Banka, 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında toplamda 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, halka arz edilmeksizin birden fazla tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı yapılması için SPK ve BDDK’na başvuruda bulunulmuştur.
 • AKSGY: Şirket’in çok katlı mağaza niteliğindeki binanın kaba, ince, altyapı inşaat işleri için yapılan ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak işler için Can Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin müteahhit firma olarak seçilmesine ve bu şirket ile imzalanacak Kaba, Kısmi İnce, Altyapı İnşaat İşleri Yüklenici Sözleşmesi'nin koşullarının onaylanmasına karar verilmiştir.
 • ARCLK: Şirket’in Hollanda’da yerleşik ve %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Ardutch B.V.'nin yapacağı 222 mn Euro’luk sermaye artışının tamamına nakden katılmaya karar vermiş ve ödemeyi gerçekleştirmiştir. Pakistan'da Dawlance markasıyla faaliyette bulunan üretim ve satış şirketlerinin satın alınmasına ilişkin tüm ön koşullar ve sözleşmelerde belirtilen kapanış şartları yerine getirilmiştir. fiyat düzeltmesi ve faaliyet gösterilen gayrimenkullerin devralınması için ödenen bedeller dikkate alınarak nihai satın alma bedelinin 243.233.977 ABD Doları olarak belirlenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Söz konusu tutarın Hollanda'da kurulu Ardutch B.V. tarafından ödenmesini takiben, hisse devirlerinin en geç 7 Kasım 2016 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir.
 • BUCIM: Fatma Amcaoğlu, 50 bin lot payı, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • EKGYO: Şirket, yıl sonu için daha önce belirlediği 1.5 mlr TL’lik kâr hedefini, projelerdeki inşaatların hızlı ilerlemesi ve projelerdeki satışların güçlü olması nedeniyle, 1.8 mlr TL’ye revize edilmiştir. Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında T.C. İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne okul yapılması amacıyla 5.000.000 TL bağış yapılmıştır.
 • EKIZ: Şirket ile Küçükbay Yağ Ve Deterjan Sanayi A.Ş. arasında imzalanan "Fason Rafine Üretim Sözleşmesi" ve "Tank Tahsis ve Kiralama Sözleşmesi" taraflar arasında yapılan karşılıklı mutabakatla fesih edilmiştir. TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (TRK) arasında "Fason Rafine Üretim Sözleşmesi" imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında TRK Ltd. Şti'ne fason zeytinyağı üretimi yapmak üzere, bugünden 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere, piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 1.000 ton/ay ham zeytinyağının fason olarak işlenmesi gerçekleşecektir. 5 adet tankın tahsis ve kiralanması için taraflar arasında "Tank Tahsis ve Kiralama Sözleşmesi" imzalanmıştır.
 • ESCOM: Şirket’in %100 iştiraki Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'Ekonominin genel durumunun uygun ve elverişli olmaması nedeniyle Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı statüsünün sonlandırılmasına, şartların uygun ve elverişli hale gelmesi durumunda tekrar müracaat edilmesine' karar verilmiştir.
 • GARAN: Rekabet Kurulu'nun Banka’ya idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Banka tarafından Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan iptal davasının anılan karara karşı Danıştay nezdinde yapılan temyiz başvurusu, Danıştay tarafından reddedilmiştir. Karara karşı karar düzeltme yoluna gidilmiştir.
 • GOZDE: Şirket dolaylı bağlı ortaklığı Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de toplam sermayenin %100'üne tekabül eden, 38.930.000 TL nominal değerli payların devir işlemi tamamlanmıştır.
 • GUSGR: Şirket’in bedelli sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkı kullanım işlemleri 1 – 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştır. Rüçhan hakkı referans fiyatı ise 0,11 TL olarak belirlenmiştir.
 • INDES: Şirket yeni yapılanma kapsamında; 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren İndeks Bilgisayar A.Ş. bünyesindeki IBM distribütörlük sözleşmelerini, Hewlett Packard Enterprise distribütörlük sözleşmelerini, Lenovo System x distribütörlük sözleşmesini ve Fujitsu distribütörlük sözleşmesini üreticiler ile anlaşarak % 100 bağlı ortağı olan Artım Bilişim Çözüm ve Dağıtım A.Ş.'ye devredecektir.
 • KOZAL: Şirket Kaymaz Altın Madeni ve Himmetdede Maden İşletmesi’nin ÇED raporlarına esas Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmıştır.
 • NTHOL: Şirket, 600 mn TL tutarında tahvil ihraç edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
 • SKTAS: Şirket’in almış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için yapmış olduğu başvuruya ek olarak yaptığı açıklamada, söz konusu kararın alınması halinde şirket ihtiyacının bir kısmını karşılayan ara mal iplik üretiminin başka bir yerde devamı ve/veya tedariğine bilahare karar verilecektir. Her halükarda, sözkonusu proje, grubun tekstil işkolundan elde ettiği ve dolayısıyla konsolide cirosunda bir değişikliğe sebep olmayacaktır.
 • TKNSA: Şirket TTK md. 376 kapsamında hazırladığı bilançoda özkaynağını 49.558.980 TL olarak tespit etmiş olup, bu tutarın ödenmiş 110 mn TL sermayeyi koruduğunu göstermektedir.
 • TRKCM: İtalya'da mukim Sangalli Vetro Porto Nogaro firmasının varlıklarının, finansal borçları da kapsayacak şekilde toplam 84,7 Milyon EUR bedelli satın alma işlemi tamamlanmıştır.
 • ULUSE: Şirket ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde, Elektrik Dağıtım Şirketleri, sözleşme tutarının %50'si oranında ek malzeme siparişi verme hakkını kullanmış olup ek protokol ile 3.370.596 USD tutarında ek satış sözleşmesi yapılmıştır. Yeni siparişle beraber sözleşme süresi 25.08.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Şirket ile EDCO (Ürdün Elektrik Dağıtım Şirketi ) arasında 2017 yılının ilk yarısında teslim edilmek üzere 1.487.524,75 USD tutarında 11 ve 33 kV Metal Clad hücre satış sözleşmesi yapılmıştır.
 • YKBNK: Banka yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 35.000.000 RON (Rumen Leyi) tutarındaki borçlanma aracının satış işlemini tamamlamıştır.
 • YKGYO: Şirket, Ankara-Çankaya projesindeki 30 adet konuttan bugüne kadar toplam 17 adet konutun satış ve teslimine yönelik sözleşme yapılmış olup; sözleşmelerin toplam tutarı 27.716.400 TL'dir. Söz konusu 17 adet konuttan, 25.591.250 TL sözleşme tutarında 16 adet konutun teslimatı gerçekleştirilmiş olup, ilgili teslimat tutarları hasılata yansıtılmıştır.
 • Bugün ISCTR (Piyasa Beklentisi: 955 mn TL kâr) finansalları açıklanacak. Açıklanan Önemli 3Ç16 Finansalları:
 • EKGYO: 894 mn TL kâr (YF Beklenti: 511 mn TL kâr, Piyasa Beklentisi: 642 mn TL kâr) YF Araştırma Yorum: Pozitif fiyatlama etkisi bekliyoruz.
 • HALKB: 630 mn TL kâr (YF Beklenti: 660 mn TL kâr, Piyasa Beklentisi: 693 mn TL kâr) YF Araştırma Yorum: Aktif kalitesindeki bozulmaya ve ekstra karşılık giderlerine rağmen, Halkbank’ın operasyonel gelir artışı, marjları ve faaliyet giderleri 3. Çeyrekte güçlü gerçekleşmiştir. 2016 yılı net kar beklentimizi bu sonuçlar ile %4 yukarı revize ediyoruz. Halkbank için 12,5TL hedef fiyatımızı ve Endeks Üzeri Performans tavsiyemizi koruyoruz.
 • TKNSA: 123 mn TL zarar (YF Beklenti: 20 mn TL zarar, Piyasa Beklentisi : 28 mn TL zarar) YF Araştırma Yorum: Kısa vadede hissedeki baskının artmasını bekliyoruz.
 • TUPRS: 580,9 mn TL kâr (YF Beklenti: 456 mn TL kâr, Piyasa Beklentisi: 449 mn TL kâr)
Yukarı