01.09.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ARCLK: Romanya Devleti Maliye Bakanlığı'na bağlı Teşvik ve Devlet Yardımları Dairesinin Resmi Web Sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 2016 yılı teşvik programı kapsamında ön elemeyi geçen yatırım projeleri ilan edilmiş olup, Arctic S.A.'nın çamaşır makinesi yatırımı projesinin ön elemeyi geçtiği ve projeye güncel kurla yaklaşık 36,7 milyon Euro tutarında teşvik ayrılmasının öngörüldüğü açıklanmıştır. Ön elemeyi geçen projelere ilişkin nihai onay ve nihai teşvik tutarı, Yatırım Teşvik Dairesi tarafından yapılacak son değerlendirmeyi takiben verilecek yazılı onay ile kesinleşecektir.
 • DARDL: Şirket ile alacaklı bankalar (Vakıfbank, İş Bankası, T. Kalkınma Bankası, Tasfiye Halinde Emlak Bankası ve RCT Varlık Yönetimi A.Ş.) arasında sürdürülen müzakereler sonucunda; Mülkiyeti alacaklı bankalarda bulunan arazilerden 2 adet parselin bankalar tarafından müteahhit firmaya devredilmesi, devir karşılığında arazi bedeli olarak mülkiyet sahibi bankalara 5.8 mn USD ödemesi, geri alım hakkının kullandırılması karşılığı olarak da şirkete, müteahhit firmanın 1.9 mn USD ödeme yapması, bu meblağı nakdi borca mahsuben alacaklı bankalara ödenmesi, bankalara kalan borcun 23.566.400 dolar ve vadesinin 30 Haziran 2017 olarak belirlenmesi, Kalkınma Bankası’na borcun tamamlanması, diğer bankalara kalan nakdi borcun 10 ay boyunca 216.666 USD taksitler halinde ödeme yapılmasına, mülkiyeti bankalarda olan diğer gayrimenkullerinin geri alım hakkının kullanma süresinin 31.12.2017 olarak belirlenmesine şeklindeki ana hususlar itibariyle tüm alacaklı bankalar ile uzlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Protokol metni imzaya açılmış olup bu metin kapsamında şirketin ödemeleri başlamış ve müteahhit firmaya tapunun devri ile beraber tüm ödemeler tamamlanmış olacaktır.
 • DESA: Verimlilik odaklı çalışma prensipleri doğrultusunda, Bolu Highway Avm, Ankara İstanbul Otoyolu 227 km. Elmalık Mevkii N73 Zemin kat Bolu adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bolu Highway Avm şubesi ünvanlı mağazamızın kapatılmasına karar verilmiştir. Hunat Mah. Sivas Cad. N24/1 Pk.38070 GF Blok Mağaza NL22b Melikgazi/Kayseri adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Forum Kayseri Alışveriş Merkezi Samsonite Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağaza faaliyete geçmiştir. Forum Kayseri Alışveriş Merkezi Samsonite mağaza alanı 70 m2'dir açılan mağaza ile beraber toplam mağaza adedimiz iştiraklerimiz dahil 113'e ulaşmıştır.
 • EKGYO: "Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz" adıyla düzenlenen ve yoğun ilgi gören satış kampanyası için her bir proje için satışların toplam vadeli kısmının Şirket Payı Toplam Gelirinin % 30 sınırı dolana kadar kampanyası 31.12.2016 tarihine kadar uzatılmıştır. " İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi " nin sözleşmesi, Yüklenici "Tahincioğlu Gayr. İnş. ve Tur. A.Ş. & Tahincioğlu Küçükyalı İnş. ve Tur. A.Ş. & Kozken İnş. Taah. ve Tur. A.Ş. İş Ortaklığı" ile 31.08.2016 tarihinde imzalanmıştır. Toplam arsa karşılığı satış geliri 3.635.715.000 TL olan projenin EKGYO payı %42 (1.527.000.300 TL)’dir.
 • GARAN: Rekabet Kurulu'nun Banka’ya idari para cezası vermesine dair kararına karşı, Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan iptal davasının Banka aleyhine sonuçlanması sonucu açılan Temyiz davasında Danıştay 13. Hukuk Dairesi'nin 2015/2447 Esas, 2015/4606 Karar sayılı kararı ile temyiz başvurusu reddedilmiştir. Karar Banka tarafından tebellüğ edilmiş olup, söz konusu karara karşı 01.07.2016 tarihinde karar düzeltme yoluna gidilmiştir.
 • HURGZ: Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olunan doğrudan bağlı ortaklığımız Hollanda'da mukim Hürriyet Invest BV ("HIBV")'nin, artırım öncesinde sermayesinde %78,57 oranında pay sahibi olduğu Jersey'de mukim bağlı ortaklığı Trader Media East Ltd. ("TME")'nin sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 9.600.000 ABD Doları'ndan 76.800.000 ABD Doları'na "primli" olarak artırılması işlemleri tamamlanmıştır. ermaye artırımı kapsamında TME'nin HIBV'ye olan borcu sermayeye dönüştürülmüş; TME'deki diğer pay sahipleri tarafından kullanılmayan yeni pay alma hakları HIBV tarafından kullanılmış; HIBV'den (dolayısıyla Şirketimiz'den) yaklaşık 1,7 milyon ABD Doları tutarında nakit sermaye ödemesi yapılmıştır. Sermaye artırımı sonrasında HIBV'nin TME sermayesindeki payı %97,29'a yükselmiştir.
 • ISCTR: Banka’nın yurtdışında ihraç edilen ve Avrupa Birliği'nde kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları nedeniyle, ilgili piyasalarda yapılacak açıklamalara ilişkin düzenlemeler kapsamında, Birleşik Krallık "Merkez Üye Ülke" (Home Member State) olarak belirlenmiştir.
 • SARKY: Şirket, sermayesine %99,975 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle Şirket bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur.
 • SISE: 99,9% payı Şirkete, 0,10% payı ise bağlı ortaklığımız Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir oluklu ambalaj tesisinin, kısmi bölünme yoluyla ortaklara pay vererek kuracağı yeni bir anonim şirkete devredilmesinin Camiş Ambalaj Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmesine ve yeni kurulacak anonim şirketin hisselerinin tamamının Dunapack Packaging ismi altında faaliyet gösteren Avusturya merkezli Prinzhorn Holding'e bağlı Mosburger GmbH'ye devredilmesi amacıyla ise Şirket ve Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satıcı sıfatıyla taraf olacağı Hisse Devir Sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir.
 • TKFEN: Şirket bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Suudi Arabistan'da yatırımı Aramco tarafından yapılan Yanbu – Cidde arasında toplam 333 km uzunluğundaki 20''benzin ve 24'' jet yakıtı boru hattı projesinin inşaatı işini toplam 299.312.000 ABD Doları bedelle üstlenmesine yönelik Niyet Mektubunu imzalamıştır. Projenin tamamlanma süresi 47 ay olarak belirlenmiştir. Ayrıca, yine aynı ortaklık tarafından Aliağa-İzmir'de yapımı sürmekte olan Star Rafinerisi "Coker Ünitesi"nin elektromekanik işlerini birim fiyatlı olarak üstlenmek konusunda işveren TSGI JV ile bir Niyet Protokolü imzalanmıştır. En kısa zamanda tamamlanması hedeflenen sözleşme şartları ve işin metraj keşfine yönelik müzakereler sonucunda sözleşme bedeli kesinleşecektir. Projenin tamamlanma süresi 17 ay olarak belirlenmiştir.
 • TTKOM: Şirket CEO’su Rami Aslan, 10 Aralık 2013 tarihinden bu yana sürdürdüğü Türk Telekom CEO'luğu görevinden ayrılma kararı aldı. Aslan, Türk Telekom'daki İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevleriyle birlikte Oger Telecom'daki CEO'luk ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmeye devam edecek. Rami Aslan, yeni bir atama gerçekleştirilene kadar Türk Telekom'daki CEO'luk görevini de sürdürecek.
 • UYUM: Şirket, ortaklıktan çıkarma hakkına konu, hakim ortak; Makro Market A.Ş. dışındaki diğer ortakların toplam 505.649 TL nominal değerli paylarının iptal edilerek sermaye azaltımı yapılmasına, işbu iptal edilen paylar karşılığında eş zamanlı olarak, ortaklıktan çıkarma hakkını kullanan Makro Market A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yapılmasına ve sermayenin tekrar 60 mn TL’ye çıkarılmasını takiben Şirket paylarının kottan çıkarılması amacıyla SPK ve BIST başvurusunu gerçekleştirmiştir.
 • VERUS: Şirket, İST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına ve Geri Alım işleminin; geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 1.000.000 adet pay ve bu işlemler için kullanılacak fon tutarının azami 16.000.000 TL ile sınırlı olmak üzere uygulanmasına karar vermiştir.
 • YKBNK: Ataşehir Alacakları ile ilgili 30 yıllık süreçte yaşanan ihtilaflar halen sonuçlanamamış olup, davalılardan Emlak Bankası bilindiği üzere iflas nedeniyle tasfiye süreci içindedir. Ataşehir arsalarından kaynaklanan hak ve alacak taleplerimizin tahsilini imkansız hale getiren özel Kanun maddesi hakkında daha önce yapılan iptal başvurusu da Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde, Bankamızın faizsiz 408,7 milyon TL tutarında tazminat ödenmesi talebini içeren, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurunun da olumsuz olarak sonuçlanması halinde, Ataşehir Alacaklarından herhangi bir tahsilat imkânı kalmayacaktır. Söz konusu alacaklar Bankamız finansal raporlarında Tahsili Şüpheli Alacaklar hesabında 23,8 milyon TL bedel ile izlenmekte olup, tamamına karşılık ayrılmıştır. Ataşehir alacaklarına ilişkin davalardan vazgeçilmesinin bedeli olarak Bankamıza ödenecek 25 milyon TL'nin tahsilini takiben, Banka paylarının Koçbank A.Ş. tarafından Çukurova Grubu'ndan alınması dolayısıyla yapılan çağrıya cevap veren ortaklara paylarına isabet eden ödemeler Koç Finansal Hizmetler A.Ş. tarafından en kısa sürede gerçekleştirilecektir.
Yukarı