01.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKGUV: Şirket yönetim kurulu 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,1709677 TL (net 0,1453225 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.
 • AKSGY: Kurlarda görülen aşırı dalgalanmalar neticesinde AKBATI ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ'ndeki mevcut kiracılarımızdan, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen ve Şirket ile hukuki uyuşmazlık içerisinde bulunmayan kiracılar arasından Şirket tarafından ihtiyari olarak belirlenecek kiracılara 01/06/2016-30/06/2016 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kurunun 2,75 TL olarak belirlenmesine, belirlenen kurun kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi şartı ile kira bedellerinin bu şekilde tespit edilmek sureti ile kiracılarımızdan tahsil edilmesine karar verilmiştir.
 • ALKA: DMO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Fotokopi Kağıdı 1. Hamur 80 gr./m2, A4 ihalesinde, Bursa ili 200.000 Top 1.194.000 TL bedelle, Gaziantep ili 50.000 Top 305.000 TL bedelle, Trabzon ili 50.000 TL bedelle, Erzurum ili 50.000 Top 315.000 TL bedelle firmamıza kalmıştır.
 • ARTOG: Taç Tarım Hayvancılık İç ve Dış Tic. A.Ş, 2.375.000 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüşmesi için MKK’ya başvurdu.
 • DOCO: Şirket’in 1 Nisan 2015 – 31 Mart 2016 tarihleri arasındaki konsolide finansallarına göre net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,5 azalarak 90,7 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • ECZYT (ECBYO): Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş, ECBYO hisselerinde 1,26-1,27 TL fiyattan 201.068 adet alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %28,60’dan %29,56’ya gerilemektedir.
 • EKGYO: 26.05.2016 Perşembe günü 1. Oturumu yapılan "İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin Pazarlık Açık Artırma bölümünü içeren 2.oturumu 07.06.2016 Salı günü saat 14:30' da yapılacaktır.
 • ETILR: Şirket’in Bakırköy 2. Fıkri Sınai Haklar Mahkemesinde yürütülen Marmaris Grup Restaurant ve Büfe Hiz. Ltd. Şti.'ne karşı yürütmüş olduğu "Marmaris Büfe" markamızın hakkına tecavüz ve haksız rekabet davası kazanılmış olup, temyiz hakkı saklıdır.
 • FMIZP: Geri ödemesi 31 Aralık 2016 tarihinden önce yapılmak kaydıyla ana ortak Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'ye yıllık % 3,75 faiz oranı ile 10 mn Euro'ya kadar borç kullandırılmasına karar verilmiştir.
 • GLYHO: Landsone Europe Equity Master Fund Ltd. 1,62 TL fiyattan 619.033 adet alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %4,84’ten %5,16’ya yükseltmiştir.
 • ISATR/ISBTR/ISCTR (ISFIN): Şirket, ISFIN paylarında 0,96 TL fiyatından 187.240 adet alış işlemi gerçekleştirerek, pay oranını %29,65 seviyesine ulaştırmıştır.
 • KAREL: Şirket, "Muhtelif otomatik telefon santrali ve buna bağlı altyapı ve teçhizatın üretimi, Muhtelif elektronik devre kartı üretimi ve satış sonrası teknik destek" konulu yeni yatırımının yatırım teşvik belgesine bağlanması ile ilgili T.C. Hazine Müsteşarlığı'na yaptığımız başvurumuz, T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca 16.510.000 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenerek Şirket’e tebliğ edilmiştir.
 • KOZAL: Foreks Platformu'nda Ovacık İşletmesine ait ait ÇED olumlu kararının iptali için açılan davada, mahkeme tarafından atanan Bilirkişi Heyetinin Raporu'na ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Birtakım tespitlerin ifade edildiği Bilirkişi Raporu’na beyan ve itirazlar yasal süresi içerisinde yapılacak olup konuya ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.
 • MAALT: Şirket açıklamasına göre 31 Mayıs 2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp gündemin 3'üncü maddesinde görüşülen ayrılma hakkına konu maddeye olumsuz oy veren ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına yazdıran ortaklarımız 1 TL nominal değerli bir pay için 10,79 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma haklarını kullanabileceklerdir. Ayrılma hakkı, 1 Temmuz 2016 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.
 • MENBA: R E Grup Dış Tic. A.Ş, 1,60-1,71 TL fiyattan 60.000 lot satış işlemi ile pay oranını %26,14’ten %25,38’e çekmiştir.
 • NTHOL: Besim Tibuk, 3,02-3,08 TL fiyattan 297.676 adet alış işlemi ile pay oranını %10,34’den %10,42’ye yükseltmiştir.
 • ODAS: Şirket, bağlı ortaklığı konumundaki Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Suda Maden A.Ş. bünyesinde değerli metallere yönelik olarak yapılan arama faaliyetleri ile ilgili güncel teknik bulguları içeren raporu yayınlamıştır. Buna göre Suda Maden A.Ş.’ye ait Cebrail sahasında yapılan sondajlı arama çalışmalarında önemli olabilecek Antimuan (Sb) ve Altın (Au) değerleri kesildiği açıklanmıştır.
 • SANKO: Şirket, brüt 0,20 TL (net 0,17 TL) temettüsünü 7 Haziran tarihinde dağıtacağını açıklamıştır.
 • SISE: Şirket, SPK’ya 98 mn TL bedelsiz temettü ve 52 mn TL iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı için başvuruda bulunmuştur.
 • SRVGY: Şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin üçüncü kişilere kiralanması ve işletilmesi konusunda Mülk Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Ticaret A.Ş.' den hizmet alınmasına ve Gayrimenkullerin pazarlanması, alt kiracılara kiralanması, müşteri ilişkileri, kira tahsilat ve takip işlemleri ile hukuki süreçlerin yönetimi ve işletme hizmetlerinin Mülk Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilmesine, Mevcut tüm kiralama sözleşmelerinin, yapılacak bir sözleşme ile Mülk Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Ticaret A.Ş.' ye devredilmesine, Mülk Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Ticaret A.Ş.' nin alt kiracılar ile imzaladığı sözleşmelere konu kira bedelleri üzerinden tahsil ettiği kira tutarının; % 96' sının kira bedeli olarak fatura karşılığı Şirketimize ödenmesine karar verilmiştir.
 • TCELL: SEC'nin ABD'de halka açık tüm şirketlere getirdiği ihtilaflı madenler* ("conflict mineral") ve bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkeleri olup olmadığına ilişkin açıklama yapma yükümlülüğü sebebiyle 2015 yılı için ihtilaflı madenler açıklaması hazırlanmıştır. ABD'de halka açık tek Türk şirketi olan Turkcell, bu madenlerin kullanımını ve kaynağına ilişkin yaptığı araştırma ve üretici firmalardan gelen cevaplar çerçevesinde, bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkeler olduğuna dair bir bulguya rastlamamıştır.
 • TRCAS: Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Turcas Enerji Holding A.Ş. ("TEHAŞ") ile, %46 oranında dolaylı iştiraki Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. ("TBK") sermayesinde eşit paya sahip ortağı BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş. ("BM") arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, BM'nin TBK'da sahip olduğu %46 oranındaki hisselerinin tamamının TEHAŞ tarafından satın alımı konusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") onayının alınmasını takiben 30 Mayıs 2016 tarihinde işlemler tamamlanmıştır. Böylelikle, Turcas Petrol A.Ş., %92'lik pay ile TBK'da hakim ortak konumuna ulaşmıştır.
 • TUCLK: Tuba Nergiz, 750.000 lot, Mehmet Nergiz 300.000 lot hisse senedinin satışını borsa dışı işlem ile B grubu kapalı paylar içinden Yunus GÜNBEYİ’ne gerçekleştirmiştir. Bu işlem sonrası Tuba Nergiz’in pay oranı %18,33’den %15,83’e; Mehmet Nergiz’in pay oranı ise %47,78’den %46,78’e gerilemiştir.
 • UTPYA: Şirket iştiraki olan Zedur Ltd. Şti. sahibi olduğu İstanbul-Beykoz’da yer alan Acarkent Sitesinde bulunan 1 adet müstakil villa niteliğindeki maddi duran varlığını 31.05.2016 tarihinde şirket ortaklarından Zeynep Didem PETEKKAYA’ya 3.3 mn TL bedel ile satmıştır.
 • YKBNK: Banka tarafından, Citibank, N.A., London Branch tarafından 2007 yılında sağlanan 200 mn Euro tutarında sermaye benzeri kredinin vadesinden önce geri ödenmesine ve buna ilişkin işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
 • YKGYO: 31 Mayıs itibarıyla Ankara Çankaya projesindeki 30 adet konuttan 16 adetinin satışı gerçekleşmiştir. Sözleşmelerin toplam tutarı 25.591.250 TL’dir. Söz konusu 16 konuttan sözleşme tutarında 25.591.250 TL 16 adet konutun teslimatı gerçekleştirilmiş olup, ilgili teslimat tutarları hasılata yansıtılmıştır.
 • ZOREN: Şirket tarafından "Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi ve Süre Uzatım Başvurusu" talebiyle Kütahya İl Özel İdaresi'ne yapılan başvuru ilgili İdare'nin idari işlem niteliğindeki yazıları ile reddedilmiştir. Kütahya İl Özel İdaresi ayrıca mahkemenin Şirketimiz lehine verdiği iptal kararı aleyhine temyiz yoluna gittiğinden, Şirket tarafından mahkemeye temyize cevap dilekçesi sunulmuştur.
Yukarı