Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ASELS – Aselsan’ın 4Ç sonuçları beklentilerin üzerinde açıklandı. Aselsan 4Ç22 döneminde bir önceki senenin aynı çeyreğine göre %53 artışla 6,1 milyar TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 4,3 milyar TL, bizim tahminimiz 3,2 milyar TL net kar açıklanması yönündeydi. Beklentilerden güçlü gelen sonuçların sebepleri arasında güçlü ciro ve faaliyet kar artışının yanı sıra, son çeyrekte kaydedilen 1,6 milyar TL vergi geliri dikkat çekti. Şirket yılın son çeyreğinde %78 ciro artışı ile 17,6 milyar TL ciro kaydederken, 2022 yılı toplamında ise büyüme oranı %75 oldu. Şirket yönetimi 2023 yılı için %40 üzerine ciro büyümesi beklendiği açıkladı. FAVÖK son çeyrekte beklentilerin %21 üzerinde gerçekleşerek 5,4 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin 12 aylık FAVÖK marjı %26,8 olarak gerçekleşirken, şirket yönetimi 2023 için %24 üzerinde aralığında FAVÖK marjı beklentisi paylaştı. Şirket 2022 yılı tamamında toplam 1,6 milyar dolar değerinde yeni sözleşme imzaladı (2021’de 1,3 milyar dolar idi). Uzun vadeli toplam iş yükü sene sonu itibariyle 8,2 milyar dolar oldu. Son çeyrekte nakit akışı pozitif gerçekleşmiş olsa da, sene sonunda Aselsan 5,1 milyar TL net borç açıkladı (2021 yıl sonunda 0,2 milyar TL net nakit bulunmaktaydı). Genel olarak sonuçlar beklentilerin üzerinde gerçekleştiği ve şirket 2023 için büyümenin devam edeceğini işaret ettiği için piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
  AEFES – Anadolu Efes Biracılık 4Ç22'de 53mn TL net kar açıkladı (Piyasa Beklentisi: 1mn TL net kar; YFe: 38mn TL net kar). Şirket, 4Ç21 ve 3Ç22'de sırasıyla 198mn TL net zarar ve 2,1 milyar TL net kar açıklamıştı. Ciro, bir önceki yıla göre %105 ve çeyreksel olarak %25 artarak 4Ç22'de 22,4 milyar TL'ye ulaştı (Piyasa Beklentisi: 21,8 milyar TL; YFe: 22,4 milyar TL). FAVÖK, 3,2 milyar TL olan YFe ve piyasa beklentisine karşın yıllık bazda %102 artarak 3,0 milyar TL oldu, FAVÖK marjı yıllık 20 baz puan azalarak %13,2 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu 4Ç22'de 13,0 milyar TL olarak gerçekleşerek Net Borç/FAVÖK oranını 0,8x'e getirdi (3Ç22'de 0,7x).
  DOAS – Doğuş Otomotiv, 4Ç22'de, 2,5 milyar TL (YFe: 2,5 milyar TL) olan piyasa beklentisinin hafif altında olacak şekilde, 2,4 milyar TL net kar açıkladı (yıllık %120 ve çeyreklik %12 artış). Ciro, bir önceki yıla göre %174 ve çeyreksel bazda %36 artarak 16,1 milyar TL'ye ulaştı (Piyasa Beklentisi: 15,2 milyar TL; YFe: 15,4 milyar TL). FAVÖK, 2,8 milyar TL’lik piyasa beklentisi ve 3,0 milyar TL’lik Yatırım Finansman beklentisine karşın, yıllık bazda %328 artış ve çeyreklik %11 düşüşle 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı yıllık 4,7 puan artış ve çeyreklik %6,9 azalışla %13,2 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu, 4Ç22'de 2,8 milyar TL oldu ve Net Nakit/FAVÖK oranını 0,4x'e getirdi (3Ç22'de 0,3x). Hacim büyümesi yıllık %64 ve çeyreklik bazda %41 olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüksek faaliyet giderleri nedeniyle önemli ölçüde daraldı. Hem FAVÖK hem de vergi öncesi kar, araç başına bakıldığında çeyreklik bazda önemli ölçüde azalırken, ancak araç başına vergi öncesi kar, düşük finansal giderler sayesinde yıllık pozitif büyüme tarafında kaldı. Ancak brüt kar marjı 3Ç22 gibi yüksek gerçekleşti, bu da şirketin Genel Yönetim Giderleri yüksek olmasaydı, kar marjının güçlü kalabileceğini göstermektedir. Şirket, 2023'te %10 hacim artışı ve 2022'dekine yakın bir Türkiye Hafif Araç pazarı bekliyor.
  MGROS – MGROS’un 4Ç sonuçları vergi etkisi nedeniyle beklentilerden daha iyi gerçekleşti. Migros 4Ç’de 1,2 milyar TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 472 milyon TL kar açıklanması yönündeydi. Şirket yaklaşık 1milyar TL tutarındaki vergi geliri kaydetti ve bu rakam net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde temel sebep olarak ön plana çıktı. Faaliyet karı ise beklentilerin yaklaşık %12 altında kaldı. Ciro performansı güçlü eğilimini sürdürse de, faaliyet kar marjında izlenen zayıf seyir faaliyet karındaki büyümeyi sınırladı. Şirket 2022 yılında Pazar payı kazanmaya devam ederek toplam cirosunu %105 oranında arttırdı. Migros artan nakit akışı ile beraber UFRS 16 etkisi hariç net nakit pozisyonunu sene sonunda 5,4 milyar TL’ye yükseltti (2021 sonunda 0,7 milyar TL). Şirket Yönetimi 2023 yılında %75-80 satış büyümesi, %7-7,5 aralığında FAVÖK marjı (2022 yılı: %8,0) ve 4,0 milyar TL yatırım harcaması (2022 yılı: 2,3 milyar TL) olarak beklentilerini açıkladı. Açıklanan beklentilerde ciro büyümesi tahminlerimizin üzerindeyken, kar marjları için paylaşılan temkinli görünüm özellikle maliyet enflasyonu konusunda zorlu bir yıl olacağına işaret etmektedir. Sonuçlara piyasa tepkisinin kısıtlı olmasını tahmin ediyoruz.
  THYAO – THYAO'nun bugün 4Ç22 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 4Ç22'de şirketin 87,3 milyar TL net satış, 18,5 milyar TL FAVÖK ve 5,6 milyar TL net kar açıklamasını beklerken, piyasa beklentisi 87,4 milyar TL net satış, 20.5 milyar TL FAVÖK ve 6,2 milyar TL net kardır.
  SAHOL – SAHOL'un bugün 4Ç22 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 4Ç22'de şirketin 11,5 milyar TL net kar açıklamasını beklerken, piyasa tahmini 10,6 milyar TL net kardır.
  ISSEN – İşbir Sentetik sermayesi bugün 141,5 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 141,5 milyon TL artışla 424,4 milyon TL’ye yükseltilecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 26 TL
  ISMEN – İş Yatırım sermayesinin 355 milyon TL’den %322 oranında bedelsiz olarak 1,14 milyar TL artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  KONTR – Kontrolmatik, yurt içi bir müşterisinden 2,9 milyon Dolar tutarında sipariş aldığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022/9A hasılatının yaklaşık %6,2’sine karşılık gelmekte.
  KLSYN – Koleksiyon Mobilya, pay geri alım programı çerçevesinde 3,09-3,11 TL fiyat aralığından 173 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,11’e yükseldiğini bildirdi.
  METUR – Metemtur sermayesinin 54 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 162 milyon TL artışla 216 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin alınan kararın 3 ay ertelendiği bildirildi.

Yukarı