Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKBNK – 4Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 4Ç23'te bankanın 14,2 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi 13,4 milyar TL net kar olması yönünde. Bankanın 2023 yılını %9 büyüme ile 65,6 milyar TL net kar ile kapatmasını bekliyoruz.
  AYDEM – TEİAŞ verilerine göre Hidroelektrik santrallerin elektrik üretiminde Ocak ayında güçlü artış dikkat çekmektedir. 2020-2023 yılları arasında ocak aylarında ortalama 4,35 milyon Mwh elektrik üretimi gerçekleştirmişken, Ocak 2024’te ise HES’lerde üretim 8,2milyon Mwh seviyesine ulaşmıştır (2023e göre %178 artış). Ocak 2024 dönemde AYDEM’in santrallerinde gerçekleşen elektrik üretim artışı da yıllık bazda %152 seviyesindedir. HES'lerin AYDEM’in toplam kurulu gücünün içindeki payı %73 olup, artan yağışlara paralel olarak kapasite kullanım oranda gerçekleşen yükseliş 2024 yılı için 3,4 milyon Mwh olan elektrik üretim beklentimiz üzerinde yukarı yönlü potansiyel olabileceğine işaret etmektedir (2023 yılı 2,4 milyon Mwh). Diğer yandan HESlerin artan üretimi elektrik fiyatları üzerinde de baskı yarattığından, YEKDEM dışı satış yapan enerji şirketlerini ise bir miktar olumsuz etkileme riski bulunduğunu da not ediyoruz.
  CIMSA – Çimsa Aralık 2023'te başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle anlaşma ile sonuçlandığını bildirdi. Anlaşmaya göre çalışanların saat ücretlerine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren %60 oranında zam yapılacak. Sözleşmenin ikinci yılında ise saat ücretlerine 31.12.2024 tarihinden itibaren TÜFE+%3 oranında zam yapılacak. Ayrıca toplu iş sözleşmesi döneminde yıl içerisinde asgari ücrette ilave artış olması halinde işçilerin ücretlerine asgari ücretteki artış tutarı kadar (TL bazında) zam yapılacak. 9A23 itibarıyla personel giderleri Çimsa'nın toplam maliyetleri içerisinde %6,8
  paya sahiptir. – Nötr
  EKGYO – Emlak Konut GYO tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla, toplam 53,2 milyar TL olup (2022: 27,2 milyar TL) , satışa esas brüt 785 bin metre kare (2022:701bin ) büyüklüğe ulaşan, 5.717 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir. Açıklanan rakamlara göre, 4.çeyrek 2023’te 115 bin m2 (3Ç23:161bn m2) satılmış olup tutarı 6,7 milyar TL’dir (3Ç23: 17 milyar TL). 4.çeyrekte 710 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleşmiştir. Son çeyrekte artan faiz ortamının etkisiyle bir miktar yavaşlama gözlense de şirket satış hedeflerini büyük oranda yakalamıştır. Şirket aynı zamanda 2024 beklentilerini de paylaştı. Yönetim 2024 yılında; devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen proje satışlarından, 533.777 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 52,1 milyar TL satış değerine ulaşacağını hedeflemekte. Yönetim 2025 net karının ise 5,1 milyar TL olabileceğini öngörmektedir.
  CWENE – CW Enerji, Kuzey Boru A.Ş. ile 8,7 milyon Dolar tutarında GES kurulumu için sözleşme imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %4’üne karşılık gelmekte.
  HATSN – HAT-SAN Gemi, yurtdışında yer alan bir müşterisi ile 4,8 milyon Euro tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %13,9’una karşılık gelmekte.
  YEOTK – Yeo Teknoloji, bir müşterisi ile 11,7 milyon Dolar + KDV tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %16,8’ine karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  GEDIK – Gedik Yatırım, azami 15 milyon adet pay ve 250 milyon TL fon olmak üzere pay geri alım programı başlatılacağını bildirdi.
  TKFEN – Tekfen Holding, azami 18,5 milyon adet pay ve 925 milyon TL fon olmak üzere pay geri alım programı başlatılacağını bildirdi.
  AHGAZ – Ahlaycı Doğalgaz, pay geri alım programı çerçevesinde 12,70 TL fiyattan 367 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,2’ye yükseldiğini bildirdi. 1 Şubat 2024 KAP Haberleri

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri – Şirket sermayesinin 120 milyon TL’den 14 milyon TL artışla 134 milyon TL’ye yükseltilmesi ve 35,00 TL fiyattan halka arzı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. Şirket ayrıca 13 milyon TL mevcut pay satışı yapacak.
  Bor Şeker A.Ş. – Şirket sermayesinin 200 milyon TL’den 40 milyon TL artışla 240 milyon TL’ye yükseltilmesi ve 26,54 TL fiyattan halka arzı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. Şirket ayrıca 30 milyon TL ek mevcut pay satışı yapacak.
  TUCLK – Tuğçelik Alüminyum sermayesinin 30 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 150 milyon TL artışla 180 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun SPK tarafından onaylandığı bildirildi.
  LINK & MIPAZ & ORCAY – VBTS kapsamında LINK, MIPAZ ve ORCAY payları 01/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  MARKA & SELGD & TETMT – VBTS kapsamında MARKA, SELGD ve TETMT payları 01/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı