Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKBNK – Akbank 4Ç22 konsolide olmayan net karı tahminimizin (20,1 milyar TL) ve piyasa tahmininin (20,3 milyar TL) üzerinde 21,8 milyar TL (çeyreklik +%28, yıllık +%356) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %62,3 (3Ç22: %59,6) özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Güçlü çeyreklik sonuçların temel sebebi 21,9 milyar TL’ye (3Ç: 14,2 milyar TL, YFt: 21,6 milyar TL) yükselen TÜFE’ye endeksli gelirlerle 28,3 milyar TL’ye (çeyreklik +%33, yıllık +%267, YFt: 28 milyar TL) ulaşan net faiz gelirleriydi. Artan net faiz gelirleri ve 891 milyon TL’ye (3Ç: 1,8 milyar TL, YFt: 900 milyon TL) gerileyen swap maliyetleriyle, net faiz marjı 3Ç’deki %8,63 seviyesinden %11,12 seviyesine yükseldi. Ayrıca, ticari kar da çeyreklik %14 artışla 3,7 milyar TL’ye (YFt: 3,1 milyar TL) yükseldi. Komisyon gelirleri yıllık %135 artışla 3,5 milyar TL’ye yükselirken faaliyet giderleri %137 artış ile 7,2 milyar TL’ye yükseldi ve böylelikle gider/gelir oranı 4Ç’de %19,4 olarak gerçekleşti (3Ç22: %18). Varlık kalitesi tarafında, artan tahsilatlar ve 1,4 milyar TL değerinde silinen alacakla donuk alacak oranı %3,3’ten %2,8’e geriledi. Provizyon giderleri çeyreklik %2 artışla 1,5 milyar TL’ye (yıllık -%83, YFt: 3,4 milyar TL) yükselirken, net risk maliyeti (kur etkisi hariç) 45bp’den 66bp’ye yükseldi. Konsolide SYR ve Ana SYR oranları sırasıyla %20,8 ve %17,7 olarak gerçekleşti. Banka yönetimi makro beklentilerini ve 2023 hedeflerini paylaştı. Buna göre, yönetim %3-%3,5 GSYH büyümesi ve %30 yılsonu enflasyon beklentisi paylaştı. Ayrıca, %40 TL kredi büyümesi, %4-%5 net faiz marjı, %60 ücret gelirleri büyümesi ve 100bp net risk maliyeti (kur etkisi hariç) beklentisi açıkladı. Böylece, 2023 yılı özkaynak karlılığı beklentilerini %30 (YFt: %29) olarak paylaştılar. Hafif Pozitif
  GARAN – Garanti Bankası 4Ç22 konsolide olmayan net karı tahminimizin (18,8 milyar TL) ve piyasa tahmininin (18,9 milyar TL) hafif üzerinde 19,9 milyar TL (çeyreklik +%14, yıllık +%464) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %56 (3Ç22: %58) özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Güçlü çeyreklik sonuçlar 15,3 milyar TL’ye (3Ç: 11,1 milyar TL, YFt: 15 milyar TL) yükselen TÜFE’ye endeksli gelirlerle 28,8 milyar TL’ye (çeyreklik +%12, yıllık +%151, YFt: 28,9 milyar TL) ulaşan net faiz gelirlerinden kaynaklandı. Artan net faiz gelirleri ve 1,6 milyar TL’ye (3Ç: 2,6 milyar TL, YFt: 1,6 milyar TL) gerileyen swap maliyetleriyle net faiz marjı %11,7’den %13,1’e yükseldi. Ayrıca, ticari kar da çeyreklik %5 artışla 1,7 milyar TL’ye (YFt: 1,7 milyar TL) yükseldi. Komisyon gelirleri yıllık %128 artışla 5,6 milyar TL’ye yükselirken faaliyet giderleri %85 artış ile 7,7 milyar TL’ye yükseldi ve böylelikle gider/gelir oranı 4Ç’de %24 olarak gerçekleşti (3Ç22: %24). Varlık kalitesi tarafında, artan net donuk alacak girişine rağmen, güçlü tahsilatlar ve artan hacimlerle donuk alacak oranı %2,8’den %2,6’ya geriledi. Provizyon giderleri çeyreklik %3 artışla 6,5 milyar TL’ye (yıllık -%55, YFt: 7 milyar TL) yükselirken net risk maliyeti (kur etkisi hariç) 189bp olarak gerçekleşti (3Ç: 112bp). SYR ve Ana SYR oranları sırasıyla %16,8 ve %14,5 olarak gerçekleşti. Ayrıca, Banka yönetimi 2023 hedeflerini paylaştı. Buna göre, yönetim ortalama enflasyon oranında TL kredi büyümesi, 185bp çekirdek marj daralması, ortalama enflasyonun üzerinde ücret gelirleri büyümesi, 100bp net risk maliyeti ve %100 faaliyet giderleri büyüme beklentisi açıkladı. Böylece, 2023 yılı özkaynak karlılığı beklentilerini %28 üzeri (YFt: %28) olarak paylaştılar. Hafif Pozitif
  OTKAR – Otokar’ın 4Ç net karı beklentilerin hafif üzerinde, faaliyet karı ise beklentilerin bir miktar altında açıklandı. Otokar 4Ç'de 639 milyon TL net kar açıkladı, geçen sene aynı dönemde şirketin net karı 423 milyon TL seviyesindeydi. Açıklanan kar 558 milyon TL olan ortalama piyasa tahminine göre daha yüksek gerçekleşti. Net kardaki güçlü performansın arkasında 157 milyon TL tutarında kaydedilen vergi geliri de etkili oldu. FAVÖK ise son çeyrekte marjların beklentimizin bir miktar altında gerçekleşmesi sonucu 644 milyon TL oldu ve piyasa beklentisi olan 744 milyon TL’nin de bir miktar gerisinde kaldı. FAVÖK marjı %14,4 olarak gerçekleşti (önceki sene aynı dönem %15,1). Son çeyrekte hem savunma hem de ticari araç satış adetleri güçlü seyrederek şirketin cirosunda yıllık %180 artış kaydetmesine yardımcı oldu. Diğer yandan faaliyet giderlerindeki artış ise kar marjlarını törpüledi. Sonuçlar faaliyet karı olarak beklentilere göre hafif daha zayıf olsa da, şirketin güçlü 2023 beklentisi nedeniyle piyasa tepkisinin kısıtlı olmasını bekliyoruz.
  ARDYZ – ARD Grup Blockchain, Metaverse, Yapay Zeka, Web3 ve Oyun teknolojilerini kullanarak yazılımlar geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Argedor Bilişim’in %60 oranındaki payını 1,83 milyon Dolar bedelle satın aldığını bildirdi.
  ASTOR – Astor Enerji, Litvanya ve İspanya’daki şirketlerden toplamda 8,9 milyon Euro tutarında sipariş alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022/9A hasılatının yaklaşık %4’üne karşılık gelmekte.
  CANTE – Çan2 Termik sermayesinin 320 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 480 milyon TL artışla 800 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak SPK’ya başvuru yapıldı.
  CELHA – Çelik Halat ve Tel, üretim tesislerinde yenilenebilir enerji kullanılması amacıyla GES araştırması yapıldığını bildirdi.
  PGSUS – Pegasus, 2012 Airbus Siparişi kapsamında bu yıl içerisinde teslim edilecek 11 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yoluyla yapılacağını bildirdi.
  SUWEN – Suwen Tekstil ile Bosna Hersek’te yer alan bir firma arasında münhasır bayilik sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Firma, 2023-2027 yılları arasında yedi adet mağaza açılmasını planlıyor.

Yukarı