31.07.2015 Şirket Haberleri

ANHYT: Avea'da sahip olduğu 1.4 mn adet hissenin 1.5 mn TL bedelle satışına Rekabet Kurumu onay vermiştir. Hisse devrinin kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.

ANSGR: Avea'da sahip olduğu 2.84 mn adet hissenin 3 mn TL bedelle satışına Rekabet Kurumu onay vermiştir. Hisse devrinin kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.

ARBUL: Başsu ve Kay Konfeksiyon le ilgili senetli ve senetsiz alacakları bulunmaktadır. Bu firmalar ile yapılan bir protokol bulunmamakla birlikte,ticari teamüllere uygun olarak tahsilatlar yapılmakta olup, yapılamayan tahsilatlar söz konusu olduğunda yasal çerçeveler içersinde takibi / tahsilatı yapılacaktır.

BTCIM: İzmir ili Aliağa ilçesi Nemrut körfezinde bulunan limanı büyütülecek olup, yatırıma bu yıl sonuna kadar başlanması ve 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Yaklaşık maliyetin 30 mn TL olması beklenmektedir. Yatırımın, şirket öz kaynaklarından finanse edilmesi planlanmaktadır.

DGATE: Türk Telekom ve TTNET satış noktalarına ürün tedariki konusunda her türlü IT elektronik cihaz, mobil ürünler ve hizmetler pazarında (akıllı telefon, tablet, aksesuar, GMS hatları konularında) faaliyete başlayacaktır. Ürünlerin tedarik ve satışından yıllık yaklaşık olarak 300 milyon TL net satış hasılatı hedeflemektedir.

FLAP: G-20 Zirvesi toplantıları çerçevesinde 2015 yılı Haziran ayı içerisinde yapılması planlanan toplantılar için 2.2 mn TL anlaşma yapılmıştır.

GUBRF: Bugün hisse başına 15 kuruş nakit temettü dağıtılacaktır. Temettü verimi %1.95

ISCTR: Avea'da sahip olduğu 610 mn adet hissenin 650.76 mn TL bedelle satışına Rekabet Kurumu onay vermiştir. Hisse devrinin kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.

KLGYO: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" nin 33.maddesi birinci fıkrası uyarınca iş ortaklıklarının iştirak kapsamında değerlendirilmemesi nedeniyle finansal tabloları konsolide olmayan bildirim süresine tabi olacaktır.

SASA: 2010, 2011 ve 2012 yılları arasında gerçekleştirilen ithalat işlemlerine ilişkin olarak tebliğ edilmiş olan 14 mn TL antidamping vergisi, 2.5 mn TL KDV ve 7.6 mn TL ceza yapılan itirazın haklı bulunmasıyla iptal edilmiştir.

SISE: Avea'da sahip olduğu 28.4 mn adet hissenin 30.3 mn TL bedelle satışına Rekabet Kurumu onay vermiştir. Hisse devrinin kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.

TCELL: Astelit'in %44.96'lık payını 100 mn USD bedelle almasının ardından Astelit'in borcunun önemli bir kısmının sermayeye dönüştürülmesine ve geri kalan ABD Doları bazlı borcun, yabancı para riskini ve bunun konsolide finansalları üzerindeki potansiyel etkisini ortadan kaldırmak için yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir. Yeniden yapılandırma öncesinde Astelit'in toplam borcu 875 mn USD seviyesindeydi. Borcun yeniden yapılandırması ve 2015 yılındaki işletme sermayesi ihtiyaçları doğrultusunda, Astelit'in sermayesi 686 mn USD tutarında artırılmış ve Astelit, Turkcell garantisi altında 2.7 milyar Grivna (yaklaşık 125 mn USD) borç kullanmıştır. Bu kapsamda, Astelit'in üçüncü taraf finansal kurumlara olan borcu tamamı yerel para birimi bazında olmak üzere 3.6 milyar Grivna (163 mn USD) olmuştur. Ayrıca, Astelit doğrudan Turkcell'den 66 mn USD tutarında sermaye benzeri kredi almıştır.

TTKOM: İş Grubunun sahip olduğu 820.3 mn adet hissenin 875 mn TL bedelle satışına Rekabet Kurumu onay vermiştir. Hisse devrinin kısa sürede tamamlanması beklenmektedir. Türkiye'nin ilk IPTV platformu olan Tivibu, uydu atılımıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı, Türkiye'de 20 milyondan fazla haneye girerek, gelişmiş yayın özellikleri ve zengin içerikli TV deneyimini daha fazla zenginleştirmeyi hedefliyor*Sabah.

ULUSE: 17.04.2014 tarihinde kurulmuş ve Endonezya irtbat ofisi olarak çalışan "PT Ulusoy Electric Indonesia" şirketi, gerekli ithalat onaylarını Mayıs 2015 tarihinde almıştır. Orta gerilim elektrik dağıtım ekipmanları ve raylı sistem katener ekipmanları pazarlama ve satışı faaliyetlerine Temmuz 2015 itibariyle Endonezya'da başlamıştır.

VERUS: İştiraki Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın sermayesinde sahip olduğu payların bir kısmının halka arzına ilişkin olarak yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmıştır.

YKBNK: BDDK düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan mali tablolarında, 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmeye başlanmıştır.

ZOREN: Kütahya Simav ilçesi Eynal-Çitgöl-Naşa jeotermal arama sahasına ait 137 sayılı jeotermal arama ruhsatımızın 1 yıl uzatılması istemiyle yaptığımız başvuru Danıştay'da şirket lehine onanmasının ardından idarenin karar düzeltme talebi de reddedilmiştir.

Yukarı