31.03.2016 Şirket Haberleri

Şirket Haberleri

AKMGY: Şirket Genel Kurulu; iki taksit halinde ödenecek ve ilk taksidi hisse başı brüt (net) 1,79 TL, ikinci taksidi brüt (net) 0,27 TL olan nakit temettüsün ilk taksidini 25 Mayıs, ikinci taksidini 24 Ağustos'ta dağıtma kararı almıştır.

ALBRK: Banka Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,056 TL (net 0,0476 TL) nakit temettünün 5 Nisan tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.

ASELS: Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili olarak 05.02.2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Buna göre ASELSAN'a ilave 99.8 mn USD tutarında Güvenlik Sistemi siparişi verilmiştir. Sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2018 yılına kadar tamamlanacaktır.

BFREN: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 4,728963 TL (net 4,019618 TL) nakit temettünün 4 Nisan tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.

BRSAN: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,14 TL (net 0,119 TL) nakit temettünün 31 Mayıs tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.

BTCIM: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından imtiyazsız hisselere, hisse başına brüt 0,085 TL (net 0,07225 TL) nakit temettü ödenmesi kararı almıştır. Söz konusu temettünün 6 Haziran'da dağıtılması hususu 26 Nisan'daki Genel Kurul'a teklif edilecektir.

DENGE: Şirket daha önce katılacağını açıkladığı taşınmaz (Gemi) ihalesinde, ihaleye iştirak edildiğini ancak satış işlemi sırasında ilgili dosya alacaklı vekilinin satış talebinden vazgeçmesi üzerine, İcra Müdürlüğü tarafından söz konusu satışın düşürülmesine karar verilmiştir.

DESPC: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başına brüt 0,3702354 TL (net 0,3147001 TL) nakit temettü ödenmesi kararı almıştır. Söz konusu temettünün 26 Mayıs'ta dağıtılması hususu 17 Mayıs'taki Genel Kurul'a teklif edilecektir.

DOCO: Şirket; iştiraklerinin, ÖBB-Personenverkehr AG isimli anonim şirketle (Avusturya Demiryolları) olan sözleşmesini önemli bir nedenden dolayı feshettiğini duyurmaktadır. Demiryolu ikram hizmetleri ile ilgili verilecek hizmetler, sadece bu şirketin yerine geçecek kuruluşa sorunsuz bir geçişi mümkün kılmak amacıyla kısıtlı bir süre daha devam ettirilecektir.

ECILC: Şirket'in mevcut 548.208.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2020'ye kadar geçerli olmak üzere 1.92 mlr TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.

EGEEN: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 12 TL (net 10,2 TL) nakit temettünün 4 Nisan tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.

EKGYO: Şirket'in, anahtar teslimi projelerinden "İstanbul Başakşehir Ayazma Emlak Konutları 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhaleye 20 adet teklif gelmiştir. Şirket'in başka bir projesi olan "İstanbul Esenyurt Hoşdere 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. Oturumunda en yüksek teklif arsa satışı karşılığı Şirket payı gelir oranı %25 ve arsa satışı karşılığı Şirket payı toplam geliri 156.5 mn TL ile "Cihan İnş. Müh. San.Ve Tic. A.Ş" tarafından verilmiştir. Şirket'in anahtar teslim projelerinden, "İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 1. Etap 1. Kısım Konut ile Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, Genel Altyapı, İmar Yolları İnşaatları İşi" nin Geçici Kabulü yapılmış olup "Geçici Kabul Tutanağı" onaylanmıştır.

EPLAS(MZHLD): Şirket'in bağlı bulunduğu Mazhar Zorlu Holding'in iştiraki olan Güçbirliği Holding'in bağlı ortaklığı Güç Yapı A.Ş'den gelen bildirime göre; TMSF tarafından 19.01.2016 tarihindeki Ege Dünya Ticaret Merkezi İktisadi Bütünlüğü İhalesinin iptali için dava açmıştır.

ETILR: Franchise şubelerine daha iyi ve avantajlı hizmet sunmak adına Merkezi Dağıtım ve Üretim Bandı kurulmasıyla ilgili çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

GARAN: Banka'nın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 29 Şubat 2016 tarihi itibarı ile 175.174.390 TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları, 28 mn TL.'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.'ye, 4 Mart 2016 tarihi itibarı ile anapara bakiyesi 158.740.833 TL olan; ticari krediler, çek hesapları, kredi kartı, kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki sorunlu ticari kredi alacakları, 2.25 mn TL'ye Turkasset Varlık Yönetim AŞ.'ye satılmıştır.

GEDIK: Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Gedik Yatırım'ın konsolide yapısnın gözden geçirilmesi sürecinde; uzun Vadeli Ulusal Notunu "AA- (Trk)" seviyesinden "AA (Trk)" seviyesine yükseltmiş, görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir. Uluslararası Yerel ve Yabancı Para cinsinden uzun vadeli notlarını ise "BBB-" olarak görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir.

GENTS: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başına brüt 0,038 TL (net 0,0323 TL) nakit temettü ödenmesi kararı almıştır. Söz konusu temettünün 31 Mayıs'ta dağıtılması hususu 26 Nisan'daki Genel Kurul'a teklif edilecektir.

GOLTS: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından imtiyazsız hisselere, hisse başına brüt 2,1 TL (net 1,785 TL) nakit temettü ödenmesi kararı almıştır. Söz konusu temettünün 30 Mayıs'da dağıtılması hususu 27 Nisan'daki Genel Kurul'a teklif edilecektir.

GOODY: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 5,5281076 TL (net 4,6988914 TL) nakit temettünün en geç 31 Mayıs'a kadar dağıtılması hususunu onaylamıştır.

KONYA: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 15,4 TL (net 13,09 TL) nakit temettünün 24 Mayıs tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.

MENBA: Şirket bağlı ortaklığı Kardiosis Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye artırımına ilişkin olarak Şirket'in 31.03.2016 tarihine kadar ödemeyi taahhüt etmiş olduğu tutar olan 179.120,32 TL, ödenmiştir.

NUHCM: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,85 TL (net 0,7225 TL) nakit temettünün 4 Nisan tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.

ORGE: Şirket, devam etmekte olduğu Quasar İstanbul Projesinde bugüne kadar alınan siparişlere ilaveten 394.345,49 EURO tutarında ilave sipariş alınmıştır. İşbu siparişle birlikte Quasar İstanbul Projesi kapsamında bugüne kadar alınan siparişler toplamı 16.079.657,01 EURO ve 2.000.527,72 USD'dir.

PRKME: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,3709488 TL (net 0,3153065 TL) nakit temettünün 20 Haziran tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.

RYGYO: Kredi derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirket'in Uzun Vadeli Ulusal Kredi notunu (TR) A+; Kısa Vadeli Ulusal Kredi notunu da (TR) A1 olarak derecelendirmiş, kredi notunun görünümünü ise "stabil" olarak belirlemiştir.

SAFGY: Şirket, İstanbul-Üsküdar'da yer alan 3 daire ve 1 daire nitelikli taşınmazın (toplam alan 382 m2) 1.317.905 TL bedelle Arı Finansal Kiralama A.Ş'den satın alınmasına karar vermiştir.

SAYAS: Şirket, 2015 yılı ikince çeyreğinden bugüne, Nissan firmasının çeşitli Avrupa ülkelerinde yer alan 66 adet bayisinin kurumsal kimlik mobilya işleri IMM Network GmbH üzerinden alınmış ve üretimi gerçekleştirilerek tamamlanmıştır. Tamamlanan işlerin bugüne kadar tamamlanan kısmı karşılığında elde edilen ve konsolide finansal tablolara yansıyan tutar 774.009,22 Euro'dur. Halihazırda 28 adet bayiiye ilişkin olarak kurumsal kimlik mobilya işlerine ilişkin siparişler alınmış olup bu siparişlere ilişkin üretimler devam etmektedir.

TATGD: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,1257 TL (net 0,1068 TL) nakit temettünün 6 Nisan tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.

TCELL: Şirket'in bağlı ortaklığı Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun, LLC Ukrtower nezdinde sermaye artışı yapılmak üzere, 2.668.076.134 TL çıkarılmış sermayesinin nakit olarak 156.000.000 TL artırılarak 2.824.076.134 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kararı çerçevesinde, Şirketin yeni pay alma hakkının tamamı kullanılarak sermaye artırımı tescil edilmiştir.

TKURU: Şirket, Nusret Yurter'e tahsisli olarak yapma kararı aldığı 109.556 TL'lik sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulunmuştur. Söz konusu işlemden elde edilecek fon KAP'ta daha sonra açıklanacak olup, fonun özkaynak yapısını güçlendirme ve operasyonların iyileştirilmesinde kullanılacağı açıklanmıştır.

TSPOR: Şirket, 9 aylık mali tablolarını açıklamıştır. Buna göre 1 Haziran 2015 - 29 Şubat 2016 tarihleri arasında 110.7 mn TL net zarar edilmiştir. TTK 376. Madde kapsamında yaptırılan değerleme sonucu 115.4 mn TL pozitif özsermaye görülmüştür. Ancak resmi kayıtlarda bu veri -166.9 mn TL'dir.)

UYUM: Şeref Songör Şirket sermayesinin %0,13'ü olan 80.000 lot B grubu payı 3,60 TL fiyatla Şahin Arslantaş'tan almıştır. Şahin Arslantaş'ın bu işlem sonucu payı kalmamıştır. Şeref Songör ise %0,13 pay sahibi olmuştur.

Yukarı