31.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • BNTAS: Şirket, çıkarılmış 21.5 mn TL sermayesini iç kaynaklardan %50 oranında artırarak 32.25 mn TL’ye çıkarma kararı almıştır.
 • BUCIM: Bupet Bursa Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş, 163.996 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • CEMTS: Şirket tarafından Çelikhane ünitesinde yapılması planlanan "Elektrik Ark Ocağı Jet Brülör Sistemi İlavesi ve Eski Trafonun Yenilenerek Büyütülmesi" ve ayrıca ileride yapılması düşünülebilecek olan "Curuf Geri Kazanım Ünitesi İlavesi" yatırımı ile ilgili olarak hazırlanılan Çevresel Etki Değerlendirme raporuna ait yasal süreç başlatılmış ve başvuru uygun bulunmuş olup projeyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamıştır. Gerekli yasal izinler alındıktan sonra başlanılacak olan "Elektrik Ark Ocağı Jet Brülör İlavesi Ve Eski Trafonun Yenilenerek Büyütülmesi" yatırımının bedeli 1.398.000 Euro olup, Çelikhane ünitesinde tahmini % 15 kapasite artışı sağlayacağı planlanmaktadır.
 • DOAS: Şirket; otomotiv showroom ve servisi olarak kiracısı bulunduğu Esenyurt /İstanbul’da yer alan 37.361,72 m2 yüzölçümlü taşınmazı, değerleme raporunda belirlenen bedele uygun olarak Doğuş Holding A.Ş.'den 186.500.000 TL'ye satın almıştır. YF Araştırma Yorum: Alış bedeli nedeniyle 2017 yılı temettü dağıtımı beklentileri karşılayamayabilir. Bu nedenle söz konusu haberin etkisi orta vadede bir miktar negatif olabilir.
 • GARAN: Banka, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, 5 yıl vadeli, 2 dilimden oluşan toplamda EUR 152.5 milyon tutarında havale akımlarına dayalı seküritizasyon kredisi temin etmiştir.
 • HALKB: yurtiçinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 6 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilebilmesi için yapılan ihraç tavanı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
 • HURGZ: Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren "Hürriyet Emlak Şubesi" Hizmet İşletmesi'nin, Şirketimiz'in sermayesinin tamamına sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye "İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi" ile devredilmesi süreçleri kapsamında, SPK'nun onay yazısı ve eki onaylı "Duyuru Metni" teslim alınmıştır.
 • JANTS: Şirket hakkında 30.Ocak.2017 tarihli Habertürk Gazetesinde yayınlanan haberde komple 20.000.000 TL'lik yatırımdan bahsedilmiştir. İlgili yatırım İtalyan ortaklı iştirak JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde 2017 yılında başlanıp 2018 yılında tamamlanacak olan yaklaşık 12 mn TL tutarındaki modernizasyon, otomasyon, kapasite verim artırıcı, vardiya sayısı artırıcı tevsi yatırımıdır. Bu yatırım tamamlandığında üretim ve satışın %50 oranında artışı planlanmıştır. Yatırımın önemli bir kısmı krediden, bir kısmı da özkaynaktan karşılanacaktır.Yaklaşık 40 kişi istihdam edilecektir. Ayrıca şirket modernizasyon, yenileme ve otomasyon yatırımlarına bu yılda devam edilecek olup, olağanüstü herhangi bir durum yaşanmazsa yaklaşık, Bu yatırım ile 30 kişilik istihdam sağlanacaktır.
 • MEGAP: Şirket’e borçlu olan Çakıl Denizcilik LTD.ŞTİ.'nin Bereket adlı gemisinin batmış olduğu anlaşılmıştır. İlgili firmadan alacağı güvence altına almak için Çakıl Denizcilik LTD.ŞTİ.'nin borçlusu olduğu senetler geri verilerek yerine Selahattin Levent KARAÇELİK'in borçlu,Çakıl Denizcilik LTD.ŞTİ.'nin ciroladığı 4.380.298,91 TL’lik senetler alınmıştır.
 • NTHOL/NTTUR: Net Holding, 31.01.2017 tarihinden itibaren beş gün süre içerisinde, özel emir ile Toptan Satış Piyasası’nda NTTUR hissesi satabileceğini açıklamıştır. Şirket geri alım programı kapsamında 30.01.2017 itibariyle, toplam alım işlemi 899.500 adet olup 2,77 TL- 2,81 TL fiyat aralığından ve 2.509.357,06 TL tutarında gerçekleşmiştir.
 • SKBNK: Banka Yönetim Kurulu mevcut Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programı tahtında bir yıllık dönem içerisinde halka arz edilmeksizin, yurtdışında, 600.000.000 TL'ye kadar yeni VTMK ihraç etmek üzere SPK'ya ilgili izin başvurusunun yapılması için Genel Müdürlüğü yetkilendirmiştir.
 • TCELL: Şirket, paylarının geri alımını gerçekleştirmek için ayrılan azami fon tutarının 150 milyon TL’den; New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depozitolu Hisseleri (ADR) dahil olmak üzere pay ve bono geri alımında kullanmak üzere 300 milyon TL'ye artırılmasına karar vermiştir. YF Araştırma Yorum: Haberi pozitif değerlendiriyoruz. Ayrıca Şirket’in Olağan Genel Kurul’unun 30 Mart 2016 saat 10:00’da yapılmasına karar verilmiştir.
 • TSPOR: Şirket olağan Genel Kurul’unda; Bordo-Mavi Enerji’nin %48’inin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş’ye satıması ve marka hakkının şirkette kalması ve sadece "Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satılması hususu onaylanmıştır. İşlemler hakkında ayrılma hakkı doğmamıştır. Ayrıca Şirket kayıtlı sermaye tavanının 125 mn TL’den 500 mn TL’ye artırılması işlemine Genel Kurul’da onay verilmiştir.
 • YAZIC: Şirket ana ortağı Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.'den gelen bilgilendirme çerçevesinde; Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. (KYYDAŞ) ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (ÖSYAŞ) olarak iştirakimiz Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)'nin eşit temsil ve eşit yönetimine ilişkin olarak işbirliği çalışmalarının devam ettiği bildirilmiş olup, ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir.
Yukarı