30.12.2015 Şirket Haberleri

AEFES: Kommersant gazetesinin haberine göre Türk ürünlerine yaptırım uygulayan Rusya, aralarında Colin's, LC Waikiki ile Anadolu Efes'in de olduğu 10 markayı yaptırım dışına çıkardı. *Hürriyet

AKSGY (TSKB): Şirket portföyünde bulunan 231.899 adet TSKB hissesini 1,48 TL fiyattan satmıştır.

ALARK: Şirket 500 mn TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 2020 yılına kadar 5 yıl süre için güncellenmesi yönünde SPK'ya başvurmuştur.

ALGYO: Şirket 20 mn TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 2020 yılına kadar 5 yıl süre için güncellenmesi yönünde SPK'ya başvurmuştur.

ANHYT/ISMEN/ISGYO/TSKB/ISFIN/SISE: İş Bankası; ANHYT'da 5,64-5,88 TL fiyat aralığından 65.498 (%0,02) adet, ISMEN'de 1,05-1,06 TL fiyattan 423.661 (%0,13) adet, ISGYO'da 1,67-1,74 TL fiyattan 1.067.463 (%0,14) adet, TSKB'de 1,49-1,51 TL fiyattan 150.029 (%0,01) adet, ISFIN'de 0,79-0,81 TL fiyattan 1.196.216 (%0,23) adet, SISE'de 3,13-3,21 TL fiyattan 582.136 (%0,03) adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

ASYAB: Maliye Bakanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, 010, 2011 ve 2012 vergilendirme dönemlerine ilişkin, Kurumlar Vergisi için 5.988.123,29 TL vergi aslı ve 8.982.184,94 TL vergi ziyaı olmak üzere toplam 14.970.308,23 TL Vergi/Ceza İhbarnameleri düzenleyerek Banka'ya tebiğ etmiş olup, tüm yasal hakların kullanılacağı açıklanmıştır.

BANVT: Şirket maddi duran varlıklarını maliyet bedeli üzerinden kayıt yöntemi yerine yeniden değerleme modeli ile bilançolama kararı almıştır. Ayrıca Büyükbaş ve kırmızı et üretimi için alınan "Yatırım Teşvik Belgesi" yatırım tamamlanma vizesi yapılarak kapatılmıştır.

BRMEN: Şirket, İzmir-Menderes'teki bölge müdürlüğünün kapatılmasına karar vermiştir.

DGGYO (DOAS): Şirkete ait "Doğuş Center Maslak" gayrimenkulünde kiracı olarak bulunan Doğuş Otomotiv ile imzalanmış olan kira sözleşmeleri 1 Ocak 2016 itibarıyla feshedilerek, 868 m2 lik alan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'ye, aylık kira bedeli 28.814,59 USD bedelle ve ilk yıldan sonra %2 kira artışı ile 1 Ocak 2016'dan itibaren 5 yıl geçerlilik süresiye kiraya verilmiştir.

EGCYH: Şirket ile JCR Eurasia arasında 6 Mayıs 2014'te imzalanan kredi derecelendirme sözleşmesinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

EGCYO: Egeli Co Portföy Yönetimi A.Ş, elindeki EGCYO paylarının bir kısmının borsa dışında Tan Egeli'ye satılmasının planlandığını açıklamıştır.

EKGYO: Şirket'in Bahçetepe İstanbul projesinde, 900 / 5 Rekreasyon Parselde Bulunan C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, D ve H Bloklar'ın (Projede Kısmi Geçici Kabulü Yapılacak En Son Bölüm) ve Körfezkent 3 projesinde yer alan Konut, Sosyal Donatı ile Adaiçi ve Adadışı Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri" nin (Projede Kısmi Geçici Kabulü Yapılacak En Son Bölüm) kısmi Geçici Kabulü yapılmıştır.

ETILR: Şirket 50 mn TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 2020 yılına kadar 5 yıl süre için güncellenmesi yönünde karar almıştır.

FRIGO: Şirket daha önce kayıtlı sermaye tavanını 48 mn TL'den 30 mn TL'ye indirerek 2020 yılına kadar uzatacağını açıkladığı güncelleme kararını,25 mn TL'ye düşürme olarak revize ederek işlemlerin yeniden başlamasına karar vermiştir.

GEREL: Şirket'in tahsisli 10 mn TL sermaye artırımı işlemi tescil edilmiştir.

GUBRF/KOZAL: Şirket ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin rödovans sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin tek taraflı ve haklı nedenlerle feshedildiği ve fesih bildiriminin noter vasıtasıyla ilgili şirkete gönderildiği, Koza Altın'ın ise evabi ihtarnamesi ile fesih gerekçelerine itiraz ettiği ve taleplerimizin gereğini yerine getirmeyeceğini bildirdiği belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak yetkili yer Mahkemesi, Koza Altın'ın Bilecik-Söğüt'deki maden sahasına ait işletme ruhsatı devirlerinin iptali ve tekrar Gübre Fabrikaları adına tesciline ve Koza' Altın'ın söz konusu sahadan tahliyesine ilişkin dava ikame edilmiştir.

HALKB: Banka ile Dünya Bankası arasında Mikro İşletmeler ve KOBİ'ler ile KOBİ'lerle iş ilişkisinde olan Büyük İşletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek üzere Hazine Müsteşarlığı'nın garantisiyle 200 mn USD tutarında bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredi, 4 yılı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 20 yıl vadeli olarak temin edilmiştir.

HDFGS (TMSN): Şirket'in girişim yatırımı kapsamında iştirak ettiği Tümosan A.Ş paylarında meydana gelen artışlar nedeniyle portföy sınırlarına uyumunun sağlanması amacıyla 100.000 adet halka kapalı TMSN payının bağlı ortaklık Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.'ne 28 Aralık kapanışı olan 9,38 TL fiyattan satılmasına karar verilmiştir.

ISGSY: Şirket iştiraki Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımından alınan paylar karşılığında 6 mn TL'lik son ödemeyi de gerçekleştirmiştir. Ayrıca Şirket 250 mn TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 2020 yılına kadar 5 yıl süre için güncellenmesi yönünde SPK'ya başvurmuştur.

IZOCM: Şirket'in kurumsal yönetim notu, 9,16 / 10 olarak güncellenmiştir.

KERVN: Şirket ortağı Zeynep Tümer'in tarafı olduğu 4 adet dava süreci halen devam etmektedir.

KRDMD: Şirket yönetim kurulu, Karabük Eğitim Geliştirme Derneği'ne 50.000 TL bağış yapma kararı almıştır.

KRSTL: YKB Mahmut Erdoğan 1,72 TL fiyattan 80.000 adet hisse alımı yaparak payını %20.15'den %20.32'ye yükseltmiştir.

LKMNH: Şirket pay geri alım programı kapsamında 2,43-2,44 TL fiyatlardan 10.000 adet hisse alarak payını %1,77'den %1,81'e yükseltmiştir.

MAKTK: Şirket sermaye kaybının giderilmesi ve özsermayesinin güçlendirilmesi için sermaye artırımı da dahil olmak üzere iç ve dış fon kaynaklarının oluşturulması değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Şirket'in mülkiyetindeki taşınmazların satışına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Taşınmazların satışı halinde satıştan elde edilecek fon, ilişkili taraflara olan finansal borçların kapatılmasında kullanılacaktır.

MNDRS: Şirket, 250 mn TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 500 mn TL'ye çıkarılarak 2020 yılına kadar 5 yıl süre için güncellenmesi yönünde karar almıştır.

NUHCM: Mehmet Özkan, 30.000 adet hisseyi borsada işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK'ya kayıt başvurusu yapmıştır.

ORGE: Nevhan Gündüz 4-4.09 TL fiyat aralığından 33.831 adet hisse satarak payını %22.54'ten %22.38'e düşürmüştür.

RAYSG: Şirket, KKTC'de yer alan şubesini tüm hak, alacak, borçları ve portföyü ile birlikte aynı yerde faaliyet gösteren Dağlı Sigorta Ltd. şirketine devretmiştir.

ROYAL: Yönetim Kurulu Başkanı Taner Nakıboğlu, üretim kapasitelerinin 6.5 milyon metrekareye ulaştığını belirterek; Amerika, Avrupa ve Çin gibi pazarlara da açılmayı hedeflediklerini kaydetti. *Sabah

RTALB: Şirket Serenay Ambalaj A.Ş'de sahip olduğu %50 payın 6.75 mn TL'ye (hisse başı 3,38 TL) 3. Şahısa devrini tamamlamış ve Serenay Ambalaj'daki ortaklığını sonlandırmıştır.

RYGYO: Şirket portföyünde yer alan Eskişehir-Odunpazarı'nda yer alan 16.713 m2 arsa üzerinde bulunan 3.987 m2 depo için Paşabahçe ile 6 aylık kira sözleşmesi imzalanmış olup 6 aylık süreçte 100.000 TL kira geliri elde edilecektir.

SAHOL: Holding, paylarının 40 mn adete kadar olan kısmının "pay geri alım programı" doğrultusunda borsadan bağlı ortaklığı EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. tarafından satın alınmasına, ve alımın 12 Tl ve altındaki her fiyatta Borsa'dan yapılmasına karar verilmiştir.

SERVE: Şirket ile Türkiye genelinde Torku markalı ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmakta olan Meram-Konya'da yer alan Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. arasında Torku markalı ürünlerin İstanbul-Avrupa Yakası Boğaz Hattı bölgesinde satış ve dağıtımını yapmak amacı ile bayilik görüşmelerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

THYAO: Türk Hava Yolları beklenen kar yağışı nedeniyle iç ve dış hatlarda 142 seferini iptal etti. *NTVPara

TURCS: Şirket CEO'su Batu Aksoy, Kuzey Irak ve İsrail gazlarının Türkiye'ye getirilmesinin faydalı olacağını belirterek bir projenin diğeri ile olan pazarlığa katkısı olduğunu vurguladı. Deniz üzerinden geçecek boru hattının LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) pahalılığında olmayacağını dile getiren Aksoy "Anlaşılırsa İsrail gazı Kıbrıs üzerinden de gelebilir. Kıbrıs ile ilgili AB nezdinde de girişimde bulunuluyor. İsrail gazı için 500 kilometrelik denizaltından geçecek boru hattının yapılması imkansız değildir. 1-3 milyar dolarlık bir proje" dedi. *Star

UYUM: Şeref Songör, Şirket paylarında, Makro Market A.Ş.'ye özel emir ile satış işlemi gerçekleştirmeyi planladığını açıklamıştır.

UZERB: İlişkili Taraf Erem Boya'nın (Şirket YKB, Erem Boya'nın hakim ortağıdır) aktifinde bulunan gayrimenkul (idari bina ve depo) kira bedelinin 2016 yılı için 20.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

YESIL: Şirket, Zincir Gayrimenkul Gel. A.Ş'ye %50 oranında iştirak etme kararı almış olup söz konusu hisse alımı için 125 mn TL ödeyecektir.

YKGYO: Şirket bağlı ortaklığı Gelişim Gayr. ve Yat. Tic. A.Ş'nin değerinin 33.691.410 TL olduğunu açıklamıştır.

YUNSA: Şirket 35 mn TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 2020 yılına kadar 5 yıl süre için güncellenmesi yönünde SPK'ya başvurmuştur.

ZOREN: Şirket Genel Müdürü Sinan Ak, İsrail doğalgazının Türkiye'ye getirilmesinde rol almak istediklerini söyledi. Ak, "Hem gaz sahasının geliştirilmesi hem de boru hattının döşenmesi 3-4 yıl sürer. Yatırımlarla birlikte tüm işlemlerin tamamlanması 5 yılı bile bulabilir. 5 yıl önce başlansa bugün doğalgaz gelirdi. Geç olsun güç olmasın" dedi. *Dünya Şirket bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin sağladığı finansmanın kullanılmayan 90.3 mn USD'nin 78 mn USD'lik kısmının Şirket kısa vadeli kredilerinin kapatılmasında, kalanı ise proje harcamaları ile alınan refinansman kredisine ait masrafların ödenmesinde kullanıldığını açıklamıştır.

Yukarı