29.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Banka Genel Kurul’unda 0,19125 TL net nakit temettüyü onaylamış ve 30 Mart’ta dağıtma kararı almıştır.
 • AKFGY: Şirket ve bağlı ortaklıklarının organizasyon ve yönetim yapısının sadeleştirilmesi ve ilişkili maliyetlerin azaltılması amacıyla, Şirket’in %100 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıklarından Hotel Development and Investment (HDI) B.V. hisselerinin tamamının yine Şirket bağlı ortaklıklarından Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'ye devredilmiştir.
 • ALARK: Şirket bağlı ortaklarından Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi / Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün açmış olduğu "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren şirket olmuştur. İhale Komisyon Kararına karşı 10 günlük itiraz süresi verilmiş bulunmaktadır. İtiraz süresini müteakiben şirketin İşveren İdare tarafından sözleşme imzalanmak üzere davet edilmesi beklenmektedir. Söz konusu işe ilişkin teklif bedeli 1.292.000.000 Türk Lirasıdır.
 • ANSA: Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde sahibi bulunduğumuz paylardan 2.500,-TL nominal değerdeki kısmını 3.750.000,-TL karşılığında devredilmesine, söz konu devir bedelinin 1.250.000’şer TL bedel olarak 3 eşit taksitte dağıtılmasına karar verilmiştir.
 • ANSA: Ulukan Özel ve MFG Akaryakıt Dağıtım Sanayi A.Ş. aleyhine 5.880.000-TL asıl, 294.000,-TL tazminat bedeli ile 37. İcra Müdürlüğü'nce Ulukan Özel ve MFG Akaryakıt Dağıtım Sanayi A.Ş. aleyhine ihtiyati haciz talep edildiği bilgisi edinilmiştir.
 • ATAGY: Kayseri-Talas Harami Mevkii'nde, yer alan taşınmaza ilişkin yapı ruhsatı 22/03/2017 tarihi itibariyle alınmıştır.
 • BNTAS: Şirket’in %50 bedelsiz sermaye artırımına ilişkin daha önce açıklanan tarihler, teknik bir hatadan ötürü yeniden hesaplanmış ve dağıtım için pay sahibi olunabilecek son tarih 30 Mart, dağıtım tarihi ise 31 Mart olarak açıklanmıştır.
 • CEMTS: Şirket’in genelde yan sanayi vasıtasıyla yurt içi ve dış otomotiv ve makina ana sanayilerine vasıflı çelik üretim ve satışı yapılan tesislerinde; Yeni teknolojiyi yakalamak ve otomasyona geçebilmek amacıyla Haddehanemizde Boy Kesim Makası 450.600 Euro, Taşlı Testere 467.600 Euro, Otomatik İstifleme ve Paketleme Sistemi 981.800 Euro yatırımları için; Primetals Technologies GmbH firması ile toplam 1.900.000 Euro değerle siparişe bağlanılmış olup, ilgili sözleşme 28.03.2017 tarihinde Bursa'da imzalanmıştır. Yatırımların tahmini bitiş süresi 12 ay olarak planlanmaktadır.
 • DENCM: Şirket’in Genel Kurul’da kabul edilen 20 mn TL’lik kayıtlı sermaye tavanının 25 mn TL’ye revizesi hususunda SPK’ya yapılan başvuru onaylanmıştır.
 • FMIZP: Geri ödemesi 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmak kaydıyla ana ortak Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'ye yıllık %3,23 faiz oranı ile 5.000.000.- Euro'ya kadar borç kullandırılmasına karar verilmiştir
 • KLNMA: Banka, kayıtlı sermaye tavanını 2021 yılına kadar geçerli olmak üzere 500 mn TL’den 2.5 mlr TL’ye yükseltme kararı almış olup BDDK ve SPK başvurularını gerçekleştirmiştir.
 • KONYA: Şirket Genel Kurul’unda 5,1 TL net nakit temettüyü onaylamış ve 22 Mayıs’da dağıtma kararı almıştır.
 • MERKO: 2016 yılı içerisinde QNB FİNANSBANK AŞ'den kullanılmış 27.03.2017 vadeli 1.600.000 $ ve 07.07.2017 vadeli 1.290.000 $ tutarındaki spot krediler, Kredi Garanti Fonu onayı ve QNB FİNANSBANK A.Ş aracılığıyla 27.03.2020 vadeli, 36 ay eşit taksit geri ödemeli 3.000.000 $ kredi kullanılarak uzun vadeli krediye çevrilmiştir.
 • RYGYO: Şirket’in Kocaeli-Çayırova’da bulunan 5.801 m2 arsası "Emir İstif Makinaları San.ve Tic.Ltd.Şti."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen arsadan 1 senede yaklaşık KDV dahil 600.000 TL gelir elde edilecektir.
 • SODA: Şirket Genel Kurul’unda 0,2266666 TL net nakit temettüyü ve %10,26667 oranındaki bedelsiz pay olarak dağıtacağı temettüyü onaylamış ve 30 Mayıs’da dağıtma kararı almıştır. Öte yandan Şirket kayıtlı sermayesinin 2021 yılına kadar geçerli olması hususunda SPK tarafından onay gelmiştir.
 • SODSN: Şirket Genel Kurul’unda 0,3586935 TL net nakit temettüyü onaylamış ve 31 Mart’da dağıtma kararı almıştır.
 • SONME(SNPAM): Şirket Yönetim Kurulu; iştiraki bulunan Sönmez Pamuklu A.Ş. paylarının bir kısmının satılmasına karar verilmiştir.
 • TOASO: Şirket Genel Kurul’unda 0,595 TL net nakit temettüyü onaylamış ve 3 Nisan’da dağıtma kararı almıştır.
 • TUKAS: Torbalı fabrikasında yeni ürün geliştirilmesine, mevcut ürünlerimizin teknolojik altyapısının yenilenmesine, ilave depo alanı yapılmasına yönelik olarak, 220 kişiye ilave istihdam sağlayacağı öngörülen, maliyeti 43 Milyon TL tutarında tahmin edilen bina ve makine yatırımlarının yapılmasına, yatırımların bölgesel teşvik uygulamalarında sağlanan başta istihdam desteği, KDV istisnası ve diğer destek unsurlarından yararlanmak için ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir
 • USAK: 28.03.2017 Tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karara göre 2016 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.
 • YKBNK: Banka Genel Kurul’unda, temettü dağıtmama kararını onaylamıştır.
 • ZOREN: Kütahya İl Özel İdaresi'nin 04.04.2016 ve 05.04.2016 tarihli idari işlem niteliğindeki yazıları aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulması talebi kabul edilen Şirket için söz konusu karara davalı Kütahya İl Özel İdaresi tarafından itiraz edilmiş ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından itirazın reddine karar verilmiştir. Ayrıca, Kütahya İdare Mahkemesi tarafından Simav Belediyesi'nin davaya müdahillik talebinin kabulüne karar verilmiştir.
Yukarı