28.02.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • EKGYO: Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Tütünçiftlik Mevkii Gecekondu Dönüşüm Alanında yapımı planlanan Ticaret Uygulaması kapsamında, 1917 Ada 1 Parselde; 106 adet ticari üniteden oluşan bağımsız bölümlerin Yapı Ruhsatları alınmıştır. "Ankara Başkent Emlak Konutları 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "ASL İnşaat Taah. Ve San. Tic. Ltd. Şti." ne günü yapılmıştır.
 • EKGYO: Şirket 4Ç16 döneminde 236 mn TL net kar açıkladı. (YF Beklenti: 293 mn TL / Piyasa Beklentisi: 318 mn TL) YF Araştırma Yorum: Her ne kadar operasyonel tarafta beklentimizin üzerinde performans gerçekleşse de, net karın beklentilerin altında kalmasını hisse performansı için hafif olumsuz olarak yorumluyoruz.
 • GSDDE: Şirketimiz'in Malta'da kurulu bağlı ortaklıklardan alacakların, Dodo Maritime Ltd.'den 2 mn USD , Cano Maritime Ltd.'den 1.5 mn USD, Hako Maritime Ltd.'den 800 bin USD ve Zeyno Maritime Ltd.'den 1.5 mn USD tutarındaki kısımlarının, bu bağlı ortaklıkların bu tutarlarda yapacakları sermaye artırımlarında sermaye payına dönüştürülmelerine, bu amaçla söz konusu alacakların yapılacak artırımlarda sermaye olarak konması için "Sermaye Katılım Sözleşmeleri" ("Contribution Agreements") imzalanmasına ve gereken diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiştir.
 • NETAS / ASELS: Netaş, Aselsan ve Argela ortaklığıyla 4.5G haberleşmede milli yazılım ve donanım bileşenlerinin geliştirilerek mobil haberleşme teknolojilerine yönelik dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle yürütülen ULAK projesi ilk siparişlerini aldı. Netaş CEO'su C. Müjdat Altay, ULAK konsorsiyumunun üyesi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek önemli bir parçası oldukları ULAK projesinde alınan bu ilk siparişlerin Türkiye'nin mobil pazarda güçlenmesinin ve 5G yol haritasının belirlenmesinin önemli bir işareti olduğuna dikkat çekti.
 • ODAS: SPK, Şirket’in 100 mn TL ihraç tavanı içerisinde yapacağı Borçlanma Aracı ihracına onay vermiştir.
 • PRZMA: Şirket’in İstanbul İli Silivri İlçesi Selimpaşa Mah. 3612 parsel ile ilgili İmar Planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi komisyonunda 11.10.2016 tarihinde kabul edilmiş olup, Silivri İlçe Belediyesi'nde askı süresi 23.02.2017 tarihinde sona ermiştir. İmar planı değişikliği onaylanmış olup iskan çalışmalarına devam edilmektedir
 • RYGYO: Şirket portföyünde bulunan İzmir İli Menderes İlçesi Görece Mahallesi 21.268,71 m2 arsa üzerinde bulunan 10.606 m2'lik deponun 626 m2'lik depolama alanı "Mudo Satış Mağazaları A.Ş."ye 3 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 3 yılda yaklaşık KDV dahil 250.000 TL gelir elde edilecektir.
 • SASA: Şirket ile Petrol İş Sendikası arasında devam eden 20. dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonucunda Petrol İş Sendikası, devam etmekte olan TİS görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak, 27.02.2017 tarihi itibariyle grev kararı, 05.04.2017 tarihinde de grev uygulamasına başlama kararı almış olup, kimya iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerimizde ilan etmiştir. İşçi sendikası ile İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir.
 • SAYAS: Şirket tarafından koordinatörlüğü Kalkınma Bakanlığı, uygulayıcılığı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından yürütülmekte olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 1. Başvuru Çağrı Döneminin son günü olan 27/2/2017 tarihinde Kalkınma Bankasına doğrudan Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketinden faydalanılmasına yönelik başvuru yapılmıştır.
 • TCELL: Şirket %100 bağlı ortaklığı Turkcell Finansman A.Ş.'nin, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen vadesi 25 Ağustos 2017, yıllık basit faizi %11,80 olan 150.000.000 TL nominal değerli 179 günlük finansman bono satış işlemleri 27.02.2017 tarihinde tamamlanmıştır.
 • THYAO: Uçak müsaitliğine bağlı olarak Rusya'nın Samara şehrine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir.
 • TRGYO: Şirket 4Ç16 döneminde 857 mn TL net kar açıkladı. (YF Beklenti: 504 mn TL / Piyasa Beklentisi: 419 mn TL) YF Araştırma Yorum: Her ne kadar şirket açık pozisyondan kaynaklı kur zararı kaydetse de, beklentinin üzerinde gerçekleşen net kar ve tarihsel ortalamadan daha yüksek NAD iskontosu olması nedeni ile, hisse performansının olumlu etkilenebileceğini düşünüyoruz.
 • YKGYO: 8 Aralık 2014 tarihinde yapılan ''Yapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan davaya ilişkin 27.10.2016 tarihinde görülen duruşmasında; İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin (Kapatılan İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi); bilirkişi heyeti tarafından bahsedilen raporun 3 aylık süre içinde verilmemesi sebep gösterilerek; bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar verdiği ve konunun görüşüldüğü 23 Şubat 2017 tarihli duruşmasında, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde yargıtay yolu açık olmak üzere; davanın Şirket lehine reddine karar vermiştir.
 • ZOREN: Şirket %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ'nin devam etmekte olan ve iki üniteden oluşacak Kızıldere III JES projesinde, Ünite I ve Ünite II'nin planlanan kurulu güçlerinin, santralin toplam kurulu gücü değişmeyecek şekilde, sırasıyla 95,2 MW ve 69,8 MW'tan 99,5 MW ve 65,5 MW'a tadil edilmesi için yaptığı başvuru EPDK tarafından uygun bulunmuştur. Kâr Payı İçin Yönetim Kurulu Kararı Alan Şirketler AFYON – Kâr Payı Dağıtmayacak AKBNK - Hisse Başı Net: 0,19125 TL (Genel Kurul: 28 Mart 2017 / Planlanan Dağıtım Tarihi: 30 Mart 2017) CIMSA - Hisse Başı Net: 1,207 TL (Genel Kurul: 27 Mart 2017 / Planlanan Dağıtım Tarihi: 29 Mart 2017) SASA - Hisse Başı Net: 0,21784 TL (Genel Kurul: 30 Mart 2017 / Planlanan Dağıtım Tarihi: 14 Nisan 2017) TKFEN - Hisse Başı Net: 5,2853 TL (Genel Kurul: Belli Değil / Planlanan Dağıtım Tarihi: 4 Nisan 2017) TKNSA – Kâr Payı Dağıtmayacak Açıklanması Beklenen Finansallar DOAS - (YF Tahmin: 12 mn TL kâr / Piyasa Tahmin: 44 mn TL kâr)
Yukarı