27.07.2015 Şirket Haberleri

AFYON: Bedelli sermaye artışında verilen makbuzların kaydi paya dönüşmesi 28 Temmuz'da gerçekleşecektir.

AKFEN: Şirket içi yapılanma kapsamında iştirakler arasındaki pay alım-satım işlemleri nedeniyle hazırlanan değerleme raporlarına göre Karine Enerji değerlemesi 21-28 mn USD, Adana İpekyolu Enerji değerlemesi 53-70 mn USD, Akfen İnşaat değerlemesi 145-163 mn USD ve Akfen Enerji değerlemesi 94 -99 mn USD aralığında belirlenmiştir. Adana Termik'in bağlı ortaklığı Adana İpekyolu Enerji'ye ait payların kısmi bölünmesi sonrasında Adana Termik'in tek bağlı ortaklığı olarak kalacak Akfen Enerji'nin dolaylı olarak paylarının tamamının 28 mn USD bedelle alınmasına karar verilmiştir. Adana İpekyolu Enerji'nin %40 oranındaki hisselerin 24.6 mn USD bedelle alınmasına karar verilmiştir. Karine Enerji'nin tamamının 24 mn USD bedelle alınmasına karar verilmiştir. Akfen İnşaat'ta sahip olunan %99.85 oranındaki payların Akfen Altyapı Danışmanlık'a 58.9 mn USD bedelle satılmasına karar verilmiştir. Hisse geri alım kapsamında 24 Temmuz'da 7.72-7.89 TL fiyat aralığından 27 bin adet hisse alınmıştır.

AKSEN: Bağlı ortaklık olarak 10 mn TL sermayeli elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin toptan ve/veya doğrudan serbest tüketicilere satışı, ithalatı ve ihracat faaliyet konulu Aksa Aksen Enerji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.

ALCTL: AB Komisyonu, Nokia'nın ALCTL'in ana ortağı Alcatel-Lucent'i 16.6 milyar USD bedelle satın almasına onay verdi.

ANHYT: Sahip olduğu AVEA İletişim paylarının 1.5 mn TL bedelle satışında onay süreci devam etmektedir.

ANSGR: Sahip olduğu AVEA İletişim paylarının 3 mn TL bedelle satışında onay süreci devam etmektedir.

ARCLK: Bugün 2Ç2015 mali tablolarının açıklanması bekleniyor. Net karına ilişkin piyasa beklentisi 164 mn TL ve YF beklentisi 162 mn TL.

EKGYO: İstanbul Başakşehir Ayazma 2. Etap ASKGP işinde şirket payı 635 mn TL'den 719.8 mn TL'ye revize edilmiştir.

FENER: Bugün Stad ismi ve forma reklamı konusunda ilgili taraflarla görüşmelere başlanacaktır.

ISCTR: Sahip olduğu AVEA İletişim paylarının 650.8 mn TL bedelle satışında onay süreci devam etmektedir.

ISFIN: TSKB 24 Temmuz'da 0.77 TL fiyattan 250 bin adet hisse almıştır.

KIPA: Tesco, kârlı olmayan mağazalarını satma kararı aldı.*Zaman.

ODAS: 330 MW kurulu güçte olacak olan Çan-2 Termik Santral'inin sermayesinin 25.5 mn TL'den 102 mn TL'ye artırılması 24 Temmuz'da tescil edilmiştir.

OZKGY: 2 yıl vadeli 15 mn TL işletme kredisi alınmıştır.

RYGYO: Egemen Döven 24 Temmuz'da 0.67-0.70 TL fiyat aralığından 200 bin adet hisse almıştır.

SISE: Sahip olduğu AVEA İletişim paylarının 30 mn TL bedelle satışında onay süreci devam etmektedir.

TRCAS: Turcas Petrol CEO'su Aksoy, Azalternativenerji ile yaptıkları iş birliğiyle 2017'de jeotermalden elektrik üretimine başlamayı hedeflediklerini açıkladı.*CNBCe.

TSKB: Geçmiş dönemlerde tebliğ edilen vergi cezaları için davalar açılmıştı. Danıştay'da yapılan temyiz başvurularının bir kısmı reddedilmiş olup, bir kısmı ise halen temyiz aşamasında devam etmektedir. Mali tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

TTKOM: Çeşitli şirketlerin sahip olduğu AVEA İletişim paylarının 875 mn TL bedelle alımında onay süreci devam etmektedir.

Yukarı