26.10.2015 Şirket Haberleri

ADCIM: Adana Çimento bugün 3Ç2015 finansallarının açıklanması beklenmektedir. Net karına yönelik piyasa beklentisi 33 mn TL ve YF beklentisi 32 mn TL.

AKBNK: Bugün 3Ç2015 finansallarının açıklanması beklenmektedir. Net karına yönelik piyasa beklentisi 675 mn TL ve YF beklentisi 689 mn TL'dir.

AKENR: Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapılması planlanan Kemah Barajı ve iki HES (Hidroelektrik Santrali) projesi için alınan ÇED olumlu kararı iptal edildi. İdare mahkemesi kararında, projenin bu hali ile hayata geçmesi halinde çevreye, telafisi güç zararların verileceğini söyledi.*Hürriyet.

AKPAZ: Kredi aldığı 14 bankanın 13'ü ile ihtiyacı olan ek finansman tahsisi konusunda ön uzlaşma sağlanmıştır.

AKSEN: Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Kasım 2015 - Ekim 2016 döneminde yer alacak şirketler arasında bulunmaktadır.

ARCLK: Bugün 3Ç2015 finansallarının açıklanması beklenmektedir. Net karına yönelik piyasa beklentisi 198 mn TL ve YF beklentisi 195 mn TL'dir.

BMEKS: 23 Ekim'de hisse geri alım programı kapsamında 2.09-2.10 TL fiyattan 301 bin adet hisse alınmıştır.

BOLUC: Bugün 3Ç2015 finansallarının açıklanması beklenmektedir. Net karına yönelik piyasa beklentisi 31 mn TL ve YF beklentisi 30 mn TL'dir.

EKGYO: İstanbul Üsküdar Barbaros ASKGP işinin şirket payı 406.2 mn TL ile ihale edilmesinin ardından 23 Ekim'de yüklenici sözleşme imzalamıştır.

ETILR: Franchise Sözleşmesi'nin çeşitli şartlarına uyulmayarak ihlal edilmesi ve standartlara uyulmaması sebebiyle 8 franchise'ına fesih ihtarnamesi çekilmiştir.

EUHOL: Şirket hisselerinin brüt takas uygulamasının 3 ay daha uzatılmasına ilişkin olarak iptal istemiyle dava açılmıştır.

FINBN: %0.82 iç kaynaklardan ve %5 kar payından olmak üzere yapılacak bedelsiz sermaye artışında hak kullanımı 30 Ekim'de gerçekleşecektir.

GEDIK: Yönetim kurulu başkanı 3.25 mn adet payın satışını 26 Ekim'de Borsa'da planladığını açıklamıştır. Söz konusu paylar 7.15 mn TL bedelle GYHOL tarafından alınacaktır.

GLYHO: Yönetim kurulu başkanı 23 Ekim'de 1.78-1.79 TL fiyat aralığından 198 bin adet hisse almıştır.

HALKB: Bağlı ortaklığı Cacanska Banka'nın unvanı Halkbank A.D Beograd olarak değiştirilmiştir.

HLGYO: Bugün 3Ç2015 finansallarının açıklanması beklenmektedir. Net karına yönelik YF beklentisi 33 mn TL'dir.

KILER/CRFSA: KILER'in CRFSA tarafından devralınarak birleşme sürecinde 1 adet KILER hissesine karşılık 0.11366 adet CRFSA hissesi verilmesi yönünde uzman kuruluş raporu ile SPK'ya başvuru yapılmıştır.

KOZAL: 2009-2010-2011-2012 ve 2013 hesap dönemlerini kapsayan tam inceleme çalışmaları sonuçlanmıştır. Buna göre gecikme faizi ve vergi cezası olarak toplam 1.6 mn TL tebliğ edilmiştir.

LKMNH: Ana faaliyet konusu olan sağlık sektöründe yurtiçinde 4 hastane yurtdışında 1 tanı merkezi ile faaliyetlerine devam ederken ayrıca inşaat ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Bünyesinde faaliyet gösteren Lokman Hekim Van ve Lokman Hekim Hayat Hastaneleri için yaptığı yatırımlarla yatak kapasitelerini %50 oranında artırmıştır. Sağlık sektöründe uzun vadeli stratejik hedefleri arasında en önemli unsurlardan olan sağlık turizmi konusunda çalışmaları devam ederken, yurtdışı temsilcilik ve irtibat büroları sayısı artmıştır. Üniversite kurulması ve afiliasyon yapılması ile ilgili olarak Sevgi Vakfı ile görüşmeler sonucunda kurulacak olan Lokman Hekim Üniversitesi'nin nitelikli sağlık personeli sağlayacağı hedeflenmiştir. Hayvancılık sektöründe sürü gençleştirme, kapasite artırımı ve kaba yem üretimi ile verimlilik, karlılık artırıcı çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalarla atıl kaynaklar değerlendirilerek, başka bir ifadeyle verimsiz canlı varlıkların satılması yoluyla kaynak oluşturularak karın artırılmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarının 2016 yılında görüleceği düşünülmektedir. Bağyaka Konutları projesi inşaatı 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Yılsonunda 6 aylık finansal performansının üzerinde karlılık elde etmeyi beklemektedir.

MAKTK: Gebze'deki taşınmazın satış sürecinde teklif aşaması bitmiş olup herhangi bir teklif alınmamıştır.

MRDIN: Bugün 3Ç2015 finansallarının açıklanması beklenmektedir. Net karına yönelik YF beklentisi 9 mn TL'dir.

NUHCM: 26 Ekim - 8 Kasım arasında bir ortak 52 bin adet hisse satışı planlamaktadır.

OZKGY: Turizm otel işletmeciliği faaliyetinde olacak Büyükyalı Otel İşletmeciliğine %55 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.

PRKME: İştiraki Park Termik Elektrik'ten 30 Kasım'a kadar 6.96 mn TL temettü geliri elde edecektir.

SERVE: Bugün yönetim kurulu başkanı 1 TL fiyattan %35 tahsisli bedelli sermaye artışını gerçekleştirecektir.

SNGYO: Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı açılmış olan İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 2013/2194 Esas sayılı dosyasından verilmiş olan 1/1000 Uygulama İmar Planının iptaline ilişkin kararın verilmesi akabinde, davaya neden olan tüm gerekçelerin dava süreci içerisinde teknik olarak mevcut imar planı çerçevesinde ortadan kalkmış olduğunun Sağlık Bakanlığınca tespit edilmesi nedeni ile Sağlık Bakanlığın tarafından davadan feragat edilmiş olup, dosya Danıştay aşamasındadır. Mahkemenin ilgili imar planlarının iptaline ilişkin teknik gerekçelerini ortadan kaldırarak düzenleyecek şekilde Sancaktepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planı çalışmaları başlatılmış ve kamuya duyurulduğu şekli ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince alınan Eylül 2015 tarihli meclis kararınca 1/5000 Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Dolayısıyla İdare Mahkemesince iptaline karar verilmiş olan 1/1000 Uygulama İmar Planı ile ilgili davada da, davacı Sağlık Bakanlığı davadan feragat etmiştir. Onaylı 1/5000 Nazım İmar Planındaki yapılaşma koşulları, şirketin mevcut ve meri yapı ruhsatlarının devamlılığını teyit etmektedir.

TSKB: Moody's uzun vadeli yabancı para ihraççı notunu Baa3 ve görünümü Negatif olarak belirlemiştir.

YATAS: 19 Ekim'de Axa Fundusz 2.27 TL fiyattan 562 bin adet hisse almıştır.

ZOREN: Rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları kapsamında, beş bölgede yer alan altı projede toplamda 523,5 MW kapasite için 49 yıl süreyle üretim lisansı almak üzere EPDK'ya yaptığı önlisans başvuru değerlendirmesi devam etmektedir.

Yukarı