26.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Banka 2017 yılının 1. Çeyreğinde, solo finansallarında 1.405 mn TL net dönem karı elde etmişti. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 1.010 mn TL net dönem karı elde etmişti.
 • ARCLK: Şirket Beylikdüzü/İstanbul'da bulunan Elektronik İşletmesi'nin; yüksek teknolojik standartları yakalayarak, rekabetçiliğini ve operasyonel verimliliğini arttırmak suretiyle farklı tüketici ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayabilmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki fabrika binasına taşınmasına, taşınma işleminin 31 Mart 2018'e kadar tamamlanmasına karar verildi.YF Ar a ş tırm a Yorum: Boşalan gayrımenkulle ilgili henüz açıklanan şirket kararı bulunmamaktadır. Fakat şirketin orta vadede gayrımenkulü satacağı senaryosunda, metrekare başına muhafazar bir yaklaşımla 4000TL’lik bir değerle satılması varsayımıyla olası bir satış sonucunda şirketin 680mn TL varlık satış geliri elde edebileceğini hesaplıyoruz. Bu değer şirketin son kapanış fiyatı ile hesaplanan piyasa değerinin %4’üne tekabul etmektedir. Hisse için kısa vadede olumlu olarak değerlendiriyoruz.
 • ENKAI: Şirket mevcut 4.200 mn TL’lik ödenmiş sermayesini 4.600 mn TL’ye çıkarma kararı almıştır.
 • FROTO: 23 Mart 2017 tarihli özel durum açıklamasında Şirketin gerçekleştirilecek yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar çerçevesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile görüşmeler yapıldığı belirtilmişti.Yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanarak kredi sözleşmesi imzalanmaktadır. Kredi 150 milyon Avro tutarında olup tamamı EBRD tarafından verilmektedir. Kredi, üç yılı ödemesiz yedi yıl vadelidir, faiz oranı sair masraflar hariç yıllık Euribor + % 1,95 olarak belirlenmiştir.
 • ISFIN: Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2016 yılı karından karşılanmak üzere 50.000.000.-TL tutarında bedelsiz artırılarak, 600.302.645.-TL'dan 650.302.645.-TL'na yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
 • LOGO: Şirket 2017 yılında temettü dağıtmama kararı almıştır.
 • PIMAS: Şirket 2017 yılında temettü dağıtmama kararı almıştır.
 • RTALB: Şirket çıkarılmış sermayesinin %300 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 17.700.000 TL nominal değerli payların 4.320.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 13.380.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline pay olarak verilmesine,
 • SKTAS: Şirketin çıkarılmış sermayesinin 31.620.000TL' den 40.120.000TL'ye artırımına ilişkin başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.04.2017 tarih ve 18/573 sayılı toplantısında onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
 • TAVHL: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 46 mn TL net dönem karı elde etmiştir.
 • TRGYO: Ortaklık portföyünde yer alan gayrimenkuller üzerine yapılacak projeler ve Şirket ile ilgili muhtelif harcamaların temini için T. İş Bankası A.Ş.'den 15.03.2017 tarihinde kullanılmak üzere, 15.03.2022 vadeli 275.000.000 TL'lik, yurt içi kaynaklı TL kredi kullanımına ve kredinin teminatını oluşturmak üzere İstanbul/Başakşehir 858 Ada 4 Parsel'de yer alan Mall Of İstanbul AVM –AVM Blok 1'den – 586'ya kadar (586 dahil) Numaralı Bağımsız Bölüm taşınmazlarımız üzerinde, bütünleyici parça ve eklentileriyle birlikte, güvence olarak, 406.398.976,04 Türk Lirasına kadar, serbest dereceden yararlanma koşuluyla 2. derecede ipotek verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu ipotek işlemi 21.04.2017 tarihinde tamamlanmıştır.
 • TSPOR: 25.04.2017 tarih ve MD-SP155 numaralı rapor sonucuna göre, ilgili alanın yıllık kira bedeli 12.500.000.-TL olarak tespit edilmiştir. Makro Gayrimenkul A.Ş. tarafından yapılan hesaplamalar neticesinde "%7,92" oranındaki ortalama kira artışı da dikkate alındığında, ilgili alanın 15 yıllık kira bedelinin bugüne indirgenmiş değerinin, 135.355.549,34.-TL olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.Ortaya çıkan bu tutar, 27.03.2017 tarihinde şirketimiz ile Futbol A.Ş. arasında belirlenmiş olan 134.893.551,61.-TL.'nin üzerinde kalmış olması dolayısı ile, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi için belirlenen ve daha önce kamuya açıklanan kira bedelinin revize edilmesine gerek olmadığına ve ilgili raporun kamuoyu ile de paylaşılmasına karar verilmiştir.
 • TTKOM: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 66 mn TL net dönem karı elde etmiştir 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 408 mn TL net kar elde etmişti. Ayrıca, şirket genel kurulu 2017 yılında temettü dağıtmama kararını onaylamıştır.
 • TTRAK: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 55 mn TL net dönem karı elde etmiştir. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 80 mn tl net dönem karı elde etmişti.
 • VESBE: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 62 mn TL net dönem karı elde etmiştir. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 59 mn tl net dönem karı elde etmişti. Bugün açıklanacak finansallar -Froto (YF 234 mn TL net kar, Konsensus 265 mn TL net kar) -Turkcell (YF 521 mn TL net kar, Konsensus 471 mn TL net kar)
Yukarı