25.11.2015 Şirket Haberleri

ACSEL: %889.5 bedelsiz sermaye artışında hak kullanımı 30 Kasım'da gerçekleşecektir.

AKFEN: Yönetim kurulu başkanı 24 Kasım'da 9.85-10.40 TL fiyat aralığından 62 bin adet hisse almıştır.

AKGUV: İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün açmış olduğu 2016 yılı özel güvenlik hizmet alımı ihalesi 8.4 mn TL ile alınmıştır.

AKSEL: Ciro ve karlılığını artırmaya yönelik olarak, madeni yağ üreticisi STAROİL PETROLCULUK'ün 22 mn TL bedelle alınması tamamlanmıştır.

ANHYT: 2015 yılı ilk on ayında 329.6 mn TL prim üretilmiştir.

ASESE: İstanbul Başakşehir'de 115 bin metrekare alan üzerinde bulunan taşınmazların arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yöntemi ile satılması işine ait Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleyi içinde yer aldığı ortak girişim grubu 375 mn TL bedelle almıştır.

BMEKS: Hisse geri alım programı kapsamında 24 Kasım'da 2.04-2.06 TL fiyat aralığından 120 bin adet hisse alınmıştır. Bimeks'in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Akgiray, şirketin hukuki olarak temettü dağıtacak duruma geldiğini ve bu yıl temettü dağıtmak istediklerini söyledi*Vatan.

BNTAS: Hisse geri alım programı uygulanmasına ve ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.

BRKO: Karde İşletmesinin yeniden yapılanması görüşülmüş olup, ürün çeşidinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve bu hususta personel sayısının da yeniden değerlendirilerek realize edilmesine karar verilmiştir.

DMSAS: Bilecik Vezirhan'daki üretim tesisinin Hat-2 Kalıplama Hattının teknoloji ve kapasitesinin modernizasyonu amaçlı aynı özelliklere sahip ekipmanlarla yenilenmesiyle ilgili olarak 24 Kasım'da 3 yıllık yatırım teşvik belgesi almıştır.

GENTS: Bağlı ortaklığı Gentaş Italy, LIRI INDUSTRIALE S.p.A.'nın maddi duran varlıklarını, stoklarını ve markasnı satın alma sürecini tamamlamıştır.

GEREL/VERTU: GEREL'in 10 mn TL sermaye artışında VERTU'nun tahsisli olarak 2.64 TL fiyattan hak kullanımı TSP'de bugün gerçekleşecektir. 10 mn adet hissenin 5 mn adedi VERTU tarafından 5 yıl içinde kısmen yada tamamen hakim ortağa satılabilecektir.

GLYHO: Bağlı ortaklığı Global Liman, Malta'da kruvaziyer limanı ile liman sahası içinde yer alan ofis ve perakende alanlarını işleten VCP'nin dolaylı %12.32'lik kısmı ile dolaylı %33.14'lük kısmının satın alınmasıyla ilgili olarak da ön şartların tamamlandığını ve sözkonusu hisselerin devralındığını bildirmiştir. VCP'nin sermayesinin %55,60'ını kontrol etmektedir. Global Liman, VCP'deki hissedarlık oranını arttırmak için geri kalan mevcut hissedarlar ile görüşmelere devam ettiğini bildirmiştir. Yönetim kurulu başkanı 24 Kasım'da 1.70-1.75 TL fiyat aralığından 940 bin adet hisse almıştır.

GSDHO: Hisse geri alım programı kapsamında 24 Kasım'da 1.10-1.15 TL fiyat aralığından 1 mn adet hisse alınmıştır.

HALKB: Bağlı ortaklığı Halkbank A.D. Beograd'ın piyasadaki etkinliğini artırmak ve büyüme stratejisine katkı sağlamak amacıyla 9.97 mn Euro sermaye artışı gerçekleştirilmiştir.

ISCTR: Efes Holding 24 Kasım'da 4.84 TL fiyattan 300 bin adet hisse almıştır.

ITTFH: İstanbul Başakşehir'de 115 bin metrekare alan üzerinde bulunan taşınmazların arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yöntemi ile satılması işine ait Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleyi grup şirketlerinden kurulu ortak girişim grubu 375 mn TL bedelle almıştır.

KRDMA: Yolbulan Çelik 24 Kasım'da 1.51-1.52 TL fiyat aralığından 50 bin adet hisse almıştır. Yönetim kurulu üyesi 24 Kasım'da 1.56 TL fiyattan 400 bin adet hisseyi Yolbulan Çelik'e borsa dışından virmanlamıştır.

METRO: Gıda,restoran,franchise işindeki Sampi Gıda'nın tamamı 46.9 mn TL bedelle Avrasya Terminal İşletmelerine satılmıştır.

POLHO: 500 mn TL kayıtlı sermaye tavanının 2020 yılksonuna kadar geçerli olması için SPK'ya 17 Kasım'da başvuru yapılmıştır.

SAMAT: Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından yapılan Ders Kitapları Baskı İhalesi 4 mn TL bedelle alınmıştır.

SISE: Efes Holding 24 Kasım'da 2.92-2.95 TL fiyat aralığından 510 bin adet hisse almıştır.

SNGYO: Seranit Granit 24 Kasım'da 0.64 TL fiyattan 908 bin adet hisse almıştır.

TSPOR: Futbolcusu Carl Medjani sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. FIFA nezdinde yasal yollara başvurulacaktır.

TUCLK: Yönetim kurulu başkanının hisse satışından elde ettiği 6.7 mn TL şirket hesabına aktarılıp vadesi gelen banka kredileri ve piyasa borçları kapatılmıştır. Yönetim kurulu üyesinin hisse satışından elde ettiği 5 mn TL bugün şirket hesabına geçecek olup banka kredisi ve vadeli çeklerin ödenmesinde kullanılacaktır.

UTPYA: İller Bankasına Maltepe AVM ile ilgili 3.3 mn TL kira bedelinden sorumlu olduğına dair tespit davası şirket aleyhine sonuçlanarak İller Bankasına 768 bin TL borç işlenmiş ve %40 icra inkar tazminatına karar verilmiştir.

YATAS: Bostancı Otelcilik 24 Kasım'da 2.12-2.26 TL fiyat aralığından 215 bin adet hisse almıştır.

ZOREN: %50 bedelli sermaye artışı 23 Kasım'da tamamlanmış olup kullanılmayan 554 bin adet yeni pay alma hakkı 26-27 Kasım'da borsada satışa sunulacaktır.

Yukarı