25.03.2016 Şirket Haberleri

• ADANA/ADBGR/ADNAC: Şirket Genel Kurulu, A grubu hisseler için brüt 0,90925 TL (net 0,77286 TL), B grubu hisseler için brüt 0,64657 TL (net 0,54959 TL) ve C grubu hisseler için brüt 0,0898 TL (net 0,07633 TL) nakit temettüyü 23 Mayıs tarihinde dağıtılması kararı alınmıştır.
• AKFEN: Hamdi Akın, ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında, satma hakkı kullanılmayan toplam 1.203.851 TL nominal bedelli payı 10,9998 TL bedelle satın almak üzere başvuruda bulunmuştur. Söz konusu işleme ilişkin olarak 1.203.851 TL nominal değerli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yaptırılmasına ve aynı tutarda eşanlı olarak Hamdi Akın'a, 10,9998 TL fiyattan tahsisli sermaye artırımı kararı alınmıştır. SPK'ya sermaye artırımı başvurusuna eş zamanlı olarak Borsa İstanbul'a kottan çıkma başvurusunda bulunulacaktır.
• ALBRK: Banka Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,056 TL (net 0,0476 TL) nakit temettünün 5 Nisan tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir.
• ALKIM: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,718118 TL (net 0,610401 TL) nakit temettünün 24 Nisan tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir.
• ARBUL: Borsa İstanbul, kamuyu aydınlatma hususunda 3. uyarısını yapması nedeniyle 1 Mart'tan beri işlem sırası kapalı olan Şirket hisselerinin kottan çıkarılmasına; 2015 yılı finansal tablolarının, Mahkemeye yapılan iflas erteleme başvurusunun ve faaliyete ilişkin güncel açıklamaların KAP'ta yayımlanması halinde, kottan çıkarılmış olan Şirket paylarının, Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar işlem görmeye başlamasına karar vermiştir.
• ASELS: Şirket, 500 mn TL'lik sermayesinin iç kaynaklardan 500 mn TL artırılarak (%100 bedelsiz) 1 mlr TL'ye çıkarma kararı almıştır.
• ATAGY: Ata Portföy Yönetimi A.Ş, 3,62 TL fiyattan 1.7 mn adet hisse satışı yaparak pay oranını %19,1'den %11,95'e çekmiştir.
• AVISA: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,262 TL (net 0,2227 TL) nakit temettünün 28 Mart tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir.
• BRSAN: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,14 TL (net 0,119 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 31 Mayıs tarihinde dağıtılması hususu 30 Mart'taki Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
• CRFSA: Şirket'in yapacağı 586.160.697 TL'lik bedelsiz sermaye artırımı konusu, Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
• EGGUB: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,16 TL (net 0,136 TL) nakit temettünün 25 Nisan tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir.
• EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Başakşehir Ayazma 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Bahçetepe İstanbul)"nde bulunan 14 blok, Sosyal Tesis, Otopark (H Blok) ile Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri"nin Kısmi Kesin Kabulü yapılmış olup "Kısmi Kesin Kabul Tutanağı" onaylanmıştır.
• FMIZP: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 1,218915 TL (net 1,0360778 TL) nakit temettünün 28 Mart tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir.
• GEDIK: Şirket'in kayıtlı sermaye tavanını 100 mn TL'den 150 mn TL'ye artırarak 2020'ye kadar güncellenmesi hususnda yaptığı başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.
• GLYHO: Şirket bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş., Venedik Kruvaziyer Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.'nin hisselerinin %53'üne sahip olan APV Investmenti S.p.A'nın hisselerinin %66,98'inin satışına ilişkin ihaleye, bu ihaleye katılmak amacıyla kurulan ve üyesi olduğu uluslararası bir konsorsiyum üzerinden bugün itibariyle bağlayıcı bir teklif verdiğini Şirket'e bildirmiştir.
• GOZDE: Şirket, %48,81'ine sahip olduğu Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 25.716.582,38 TL nominal değerli payı $24.403.614,46 bedel karşılığı alarak pay oranını %97,61'e çıkarma kararı almıştır. Şirket bu işlemin karşılığında Çelik Sınai Ürünler A.Ş.'de yer alan %48,81 paya denk gelen 4.436.417,25 TL nominal değerli payı, Azmüsebat'ın hisselerini aldıkları ortaklara $24.403.614,46 bedel karşılığında devretmiştir.
• HITIT/TARAF: SPK, 2015 yıl sonu finansallarını açıklaması için HITIT'e 29 Nisan, TARAF'a 8 Nisan'a kadar ek süre başvurularını kabul etmiştir.
• HLGYO: Şirket, Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne hitaben verilen 2.154.083,65 TL tutarındaki "Katma Değer Vergisi İadesi" konulu kesin teminat mektubunu, ana ortak Türkiye Halk Bankası A.Ş.'den almıştır.
• ISGYO: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt (ve net) 0,07 TL'lik nakit temettünün 28 Mart tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir.
• IZMDC: Şirket ana ortağı Şahin Koç Çelik San. A.Ş.'nin sahip olduğu İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinden 11.25 mn TL (%7,5) nominal değerdeki kısmının 36 mn TL bedelle satın alınmasına karar vermiştir.
• MARTI(MRGYO): Şirket, sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirerek, Denizbank ile görüşmeler yapılarak, ek bir ipotek sunmadan, kullanılmış olunan kredilerin yapılandırılması için mutabakata varmıştır. Buna göre Denizbank A.Ş., Bahreyn şubesinden 15.01.2013 tarihinde %8 faiz ile kullanılmış 30.12.2024 vadeli 36.000.000.- USD tutarlı kredinin güncel bakiyesi olan 34.926.710.- USD, 03.06.2014 tarihinde %8 faiz ile kullanılmış 05.06.2017 vadeli 2.000.000.- USD tutarlı kredinin güncel bakiyesi olan 1.333.334.- USD'nin 2 yıl ana para ödemesiz (2 yıl boyunca, yılda bir faiz ödemeli), 10 yıl ana para + faiz ödemeli toplam 12 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılmasına, Denizbank A.Ş.' den kullanılan TL %14,80 faiz oranlı spot ve %15,75 faiz oranlı rotatif kredilerin toplam 19.738.000.- TL anapara ve ayrıca birikmiş faizinin kapatılması; yine Denizbank A.Ş. Bahreyn şubesinden kullanılan ve kredilerin birikmiş faizlerinin ödenmesi; ilave olarak Martı GYO A.Ş.'ye cari hesaba mahsuben 33.000.000.- TL'nin geri ödenmesi amaçlı, 2 yıl anapara ödemesiz (2 yıl boyunca, yılda bir faiz ödemeli), 10 yıl anapara + faiz ödemeli toplam 12 yıl vadeli Denizbank A.Ş. yurtiçi ve yurtdışı şubelerinden 19.200.000.- EUR kredi kullanılmasına karar verilmiştir.
• TCELL: %100 bağlı ortaklık Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin ("Turktell Bilişim") Yönetim Kurulu'nun 9.725.380.670 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.238.076.134 TL çıkarılmış sermayesinin nakit olarak 430.000.000 TL artırılarak 2.668.076.134 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kararı çerçevesinde, yeni pay alma hakkımızın tamamı kullanılmak suretiyle, sermaye artırımı tescil edilerek tamamlanmıştır.
• TRKCM: Şirket bünyesinde yer alan otocam işletmesinin iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla ayrılarak yeni kurulacak olan Şişecam Otomotiv A.Ş.'ye devrine yönelik SPK başvurusu yapılmıştır.
• TSKB: Banka Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,03 TL (net 0,0255 TL) nakit temettünün 28 Mart tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir.
• ULKER: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,2748538 TL (net 0,2336257 TL) nakit temettünün 5 Nisan tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir.
• YUNSA: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,1 TL (net 0,085 TL) nakit temettünün 29 Mart tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir.

• Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, "2016'da üretimde 1,4 ile 1,5 milyon adetlik rakamlara ulaşmasını beklediğimiz sanayimizde ihracatın da yüzde 10'lar seviyesinde artarak 1,05 ile 1,1 milyon adede yükselmesini öngörüyoruz" dedi. *Bloomberg HT
• Lisanssız elektrik üretiminde bir süredir beklenen yönetmelik değişikliği dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan sonra rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretiminde aynı kişi ve kurum aynı trafo merkezinde çatı uygulamaları hariç olmak üzere 1 megavattan fazla tesise sahip olamayacak.*Hürriyet
• Rusya Sivil Havacılık Kurumu (Rosaviation), Ural Havayolları şirketinin Antalya uçuşları gerçekleştirmesine izin verdi.*Bloomberg HT
• Rusya Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol üretim maliyetini 2 dolar olarak açıkladı. Bakanlığın açıklamasında "Petrol varil fiyatı 15 dolara düşse bile Rusya'da petrol üretimi karlı olmaya devam eder." İfadeleri kullanıldı. *Dünya
• Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman'daki petrol arama ruhsatının süresinin iki yıllığına uzatıldığı bildirildi.*Anadolu Ajansı

• SAHOL: Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı "Şartlar oluşursa halka arz 2017 sonu 2018 başı" açıklamasını yaptı.Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı, "Halka arzdan gelecek kaynak yeni yatırımda kullanılır" açıklamasında bulundu.*Bloomberg HT

 

Yukarı