24.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKENR: Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" ile bir kül halinde Şirket 'e devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesi işlemi için EPDK’ya yapılan başvuru onanmıştır.
 • AKGUV: DİCLE EDAŞ 266 PERSONELLİ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIM işi 24 ay süre ile toplam "19.994.900,70 TL " bedel ile %100 bağlı ortaklığı Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti firmasında kalmıştır.
 • ARCLK: S&P, Arçelik A.Ş.'nin kredi notunu BB+ ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.
 • ATAGY: Nevşehir-Kapucubaşı’nda yer alan gayrimenkulün aylık 20.000,00 TL +KDV bedeli ile 10 yıl süreliğine TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne kiralanmasına, bu kapsamda kira sözleşmesi tanzim ve imza edilmesine, karar verildiği belirtilmişti. Söz konusu gayrimenkulün ekteki ekspertiz raporundaki m² birim kira fiyatına göre toplam kira değeri 20.178 TL olup, yapılan kiralama işlemi ekspertiz raporu değerinden daha düşük olduğundan yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınacak ve ortakların bilgisine sunulacaktır.
 • ATPET: Şirket’in Olağan Genel Kurul’u toplantı nisabı yetersizliği nedeniyle ertelenmiştir.
 • AVGYO: Edirne ili, Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 21.538,00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ile Metro Hotel Apartments projesi üzerinde 120.000.000-TL gider ve takribi 325.000.000TL gelir ön görülen ve maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50-%50 hasılat paylaşımlı olarak anlaşılmasına ilişkin projenin onaylanması hususunda; 1,18TL pay fiyatından ayrılma hakkının kullandırılmasına ve bu hususun da yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara duyurulmasına karar verilmiştir.
 • BIMAS: Şirket'in 100% oranında iştiraki olan ve Fas'ta aynı iş kolunda faaliyet gösteren BIM Stores SARL firmasının halen 985.000.000 Fas Dirhemi olan sermayesinin, 140.000.000 Fas Dirhemi artırılarak 1.125.000.000 Fas Dirhemi'ne çıkarılmasına ve sermaye artırımının 77.479.000 Fas Dirhem'lik (Yaklaşık 7 Milyon EURO) kısmının, Şirketin finansmanı için Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'den kullandırılan kredinin sermayeye dönüştürülmesi suretiyle, geriye kalan 62.521.000 Fas Dirhem'lik (Yaklaşık 6 Milyon EURO) kısmının ise nakden iki eşit taksitte ödenmesi suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.
 • BRKO: Şirket, Türkiye Ekonomi Bankası(TEB)de bulunan 1.495.000 TL kredisinin banka ile yapılan görüşmeler sonunda ilk yılı ödemesiz, ikinci yıl ödemeli olmak üzere yapılandırılması konusunda anlaşma sağlanmıştır.
 • EKGYO/OZKGY: "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Büyükyalı İstanbul) kapsamında 98 adet konut ve 41 adet ticari üniteden oluşan toplam 139 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 1680 adet olmuştur.
 • ERBOS: Şirket, 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında hisse başı net 1,90517 TL temettüyü 20 Mayıs tarihinde ödeme kararını onaylamıştır.
 • IDGYO: Şirket’in 200 mn TL kayıtlı sermaye tavanının 2021 yılına kadar geçerli olmak üzere 50 mn TL’ye düşürülmesi hususu SPK tarafından onaylanmıştır.
 • IHMAD: Madencilik sektöründe yaşanan büyük iş kazaları, uzun süren bürokratik işlemler, madencilik konusunda belirlenen politikaların uygulanmasındaki aksaklıklar sebebiyle, İzmir İli Bayındır ilçesinde yer alan maden işletmesindeki faaliyetlerin bir süre durdurulması yönünde karar almış olup, Şirket ve yatırımcıların zarara uğramaması için bu duruma ilişkin KAP açıklamasının ertelenmesine, karar verilmişti. mevcut madencilik faaliyetlerimizi, maden ruhsatlarını piyasa rayiçlerine uygun olarak belirlenecek şartlarla rödovans yoluyla %81,71 oranında iştiraki olan Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti. devrederek, İştiraki nezdinde yürütülmesi planlanmaktadır. Bu noktada Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti. bugün almış olduğu Ortaklar Kurulu kararı ile Şirket nev'ini Limitedten Anonim Şirkete çevirmeye ve Şirket ünvanını İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmeye, ana mukavelesini de yeni ünvanına uygun olarak değiştirmeye ve gerekli işlemleri başlatmaya karar vermiştir.
 • KRONT(NETAS): Kron Telekom’un temettü ödeme tarihi 5 Mayıs olarak belirlenmiştir. (Hisse Başı Net: 0,1410, NETAS hisselerine düşen kısım net: 0,1659662 TL)
 • MEPET: Şirket’in Metrocity Trade Center JSC şirketinin %100 oranındaki paylarının 19.04.2017 tarihli değerleme raporuyla tespit edilen 29.270.000 USD değer ile Metro Avrasya Georgia JSC'nin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Atlas Georgia Şirketi'nden satın alınmasına dair Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Ayrılma Hakkı Kullanım bedeli 2,958.-TL olarak belirlenmiştir.
 • OZGYO: Şirket, 100.000.000,-TL tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 3 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına ve onaylanan limit kapsamında bir veya tertipler halinde birden fazla ihraç yoluyla borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir.
 • RYGYO: İstanbul-Tuzla’da 36.912,51 m2'lik arsanın üzerine 101.676 m2'lik Depolama Tesisi yapılacaktır. Yeni yapılacak depo için Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic.A.Ş. ile 10 yıllığına kira sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılacak tesis için; Obitaş Ortadoğu Birlik İnşaat Taahhüt A.Ş. ile şirketimiz arasında 240 günde teslim edilmek üzere 13.482.485,50-TL+KDV bedel ile Kaba İnşaat İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
 • SASA: Şirket, bedelsiz sermaye artırımına başlanacak tarih olarak 24 Nisan’ı belirlemiştir. 25 Nisan’da hak sahipleri belirlenecek; 26 Nisan’da ise hak sahiplerinin hesabına bedelsiz paylar geçecektir.
 • SNGYO: Şirket’in payların maksimum %10’luk kısmını kapsayacak şekilde (60 mn lot) 3 yıl süreyle ve azami 100 mn TL fon ayırarak; ve maksimum fiyat olarak son kamuya açıklanan finansallardaki özsermaye/sermaye oranının %25 fazlası şeklinde belirlenecek şekilde oluşturulmuş geri alım programını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir.
 • TSPOR: Kulüp ile UEFA arasında 20 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan uzlaşma anlaşması kapsamında, 2016/17 sezonuna ilişkin olarak kulübe ait tüm raporlar, UEFA'nın ilgili kurullarına sunulmuştur. UEFA'nın yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, kulübün söz konusu uzlaşma sözleşmesi ile daha önce kabul etmiş olduğu sportif sınırlamaların ve diğer şartların aynı şekilde devam etmesine karar verilmiştir.
 • YKBNK: Banka ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasında 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine bugün başlanmıştır.
 • YYAPI: Şirket, bağlı ortaklığı Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş'nin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması sebebiyle, Şirket bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir. Öte yandan İşlem nedeniyle herhangi bir sermaye artırımı olmayacağı gibi, ayrılma hakkının doğmadığı da açıklanmıştır.
 • ZOREN: Şirket, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından itiraz edilen ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilen; yürütmenin durdurulması ve ardından iptali kararı kapsamında Kütahya İl Özel İdaresine ilgili karar ile başvurulmuş ancak başvuru reddedilmiştir. İlgili ret işlemine karşı yasal yollara başvurulmuştur. Temettü Dağıtımları
 • GARAN: Hisse Başı Net 0,25298 TL Açıklanacak 1Ç17 Finansalları ARCLK – YF Beklenti: 179 mn TL / Piyasa Beklenti: 198 mn TL) SPK 2017/16 sayılı Bülteni (İlgili bültene buradan ulaşabilirsiniz)
 • ATLAS bedelli, ASUZU bedelsiz, FINBN ise USD bazlı borçlanma aracı ihracı için Kurul’a başvuruda bulunmuştur.
 • Takasbank’ın BIST Pay Piyasası işlemlerinde, merkezi karşı taraf olması uygulaması Kurul’ca kabul edilmiştir.
 • TSPOR’un Genel Kurul’da 2008 ve 2009 yılı kârlarını dağıtmama kararının hukuka aykırı olduğu ve pay sahiplerinin butlan davası açabileceği açıklanmıştır. Aynı zamanda eski pay sahiplerinin de bu durumdan yararlanma hakkına sahip olduğu açıklanmıştır.
 • ISGYO ve ENKAI’nın bedelsiz pay olarak dağıtacağı temettüsü, BRKO ve SKTAS’ın bedelli sermaye artırımı başvuruları Kurul’ca onaylanmıştır. YKFIN, SEKFK, BOSSA ve YKBNK’nın da borçlanma aracı ihracı başvuruları kabul edilmiştir.
 • ANSA, İdari para cezası almıştır. (Toplam 260.490 bin TL) Ayrıca ANSA’nın Mine Tozlu’ya tahsisli sermaye artırımında çağrıdan muafiyet başvurusunun; belirtilen 1.280.000 TL nominal değerli B grubu payların, Genel Kurul öncesi Mine Tozlu ve beraber hareket edenlerin alamamasını teminen elden çıkarılarak, yeni alanların Kurul’a bildirilip altı ay boyunca söz konusu payları satma taahhüdünü takiben şartlı olarak kabul edileceği açıklanmıştır.
Yukarı