24.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKSGY (SAFGY): Akiş GYO ile SAF GYO’nun birleşim işlemleri Borsa İstanbul'da 19/01/2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Kuruluş nezdinde kaydi payların birleşim işlemleri, 18/01/2017 tarihinde Saf GYO pay senedinde gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin takas süreci sebebiyle 20/01/2017 gün sonunda gerçekleştirilmiştir.
  • ATSYH: Masum Çevik'ten 1.522.000 TL sermaye avansı niteliğinde borç alınmış ve Zafer Ateşli'ye 1.500.000 TL, Mehmet Ateşli'ye ise 22.000 TL borç ödemesi yapılmıştır. Yapılan bu işlem ile birlikte Naviga Tekstil pay alımları ile ilgili olarak Şirket’in tüm borç ödemeleri yapılmış olup verilen senetler geri alınmıştır. Şirket’in yapacağı tahsisli sermaye artırımı sonucu çıkarılacak payları tahsis edeceği yönetim kurulu başkanı Masum Çevik'ten 1.522.000 TL nakit sermaye avansı tahsil edilmiştir. Bu işlem ve 19.01.2017 tarihinde alınan 978.000 TL avans ile birlikte Masum Çevik'ten; sermaye avansı niteliğinde, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere toplam 2.500.000 TL borç alınmıştır.
  • GARFA: Şirket tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, vade başlangıç tarihi 23 Ocak 2017, vade bitiş tarihi 14 Temmuz 2017 olan 104.300.000 TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirilmiştir.
  • NTHOL: Şirket paylarındaki geri alım kararına istinaden; dün gerçekleştirdiği toplam alım işlemi 385.000 adet olup 2,77 TL2,79 TL fiyat aralığından ve 1.071.946,60 TL tutarında gerçekleşmiştir.
  • TCELL: Şirket %100 bağlı ortaklığı Turkcell Finansman A.Ş.'nin kaynak kuruluş olacağı yapıda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı için görevlendirilen Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansmanı Fonu tarafından, 1 yıl içerisinde 100.000.000 TL'ye kadar ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç belgesi onayı için SPK’ya başvuru yapılmıştır.
  • THYAO / GARAN: 01.04.2017 tarihinde sona erecek olan Miles&Smiles FFP Co-Branded Kredi Kartı işbirliği sözleşmesinin yenilenerek; Türk Hava Yolları A.O. Özel Yolcu Programı olan Miles&Smiles'ın üyeleri için Co-Branded Kredi Kartı çıkarılması ve 01.04.2017-31.03.2018 tarih aralığındaki dağıtım hizmetinin, T. Garanti Bankası A.Ş.'den temin edilmesine karar verilmiştir. Bu karara istinaden Türk Hava Yolları A.O ve Banka arasındaki işbirliğinin 1 Nisan 2017 – 31 Mart 2018 tarihleri arasında da sürdürülebilmesi amacıyla yeni bir işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır. YF Araştırma Yorum: Haber etkisi nötr kalacaktır.
  • VAKBN: Rekabet Kurulu'nun 08.03.2013 tarihli ve 13-13/198-100 sayılı Kararı ile verilen idari para cezasının iptali için açılan davanın Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin Kararı ile reddedildiği ve bu karara karşı Danıştay nezdinde yapılan temyiz başvurusu, reddedilmiştir. Karar, 24.06.2016 tarihinde tebliğ edilmiş olup, söz konusu karara karşı 11.07.2016 tarihinde karar düzeltme başvurusunda bulunulmuştur.
Yukarı