23.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ACSEL: Şirket kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL'ye artırılmasına dair karar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.
 • ADEL: Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması neticesinde, AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası yönetimince 9 Mart 2017 tarihinde alınan grev kararının 5 Nisan 2017 tarihinde uygulamaya konulacağına ilişkin karar 22 Mart 2017 tarihinde Şirket tarafından tebellüğ edilmiş olup, taraflar arasında görüşmeler devam etmektedir.
 • AEFES: Moody's Anadolu Efes'in uzun vadeli kredi notunu Baa3, görünümünü ise "Negatif" olarak teyit etmiştir.
 • AKBNK: Akbank, uluslararası piyasalardan 219,5 milyon ABD Doları ve 738,3 milyon Avro'su 1 yıl vadeli, 185 milyon ABD Doları 2 yıl vadeli olmak üzere toplam 1,2 milyar ABD Doları karşılığı sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi Sözleşmesi 22 Mart 2017 tarihinde imzalanmıştır. Toplam maliyet 1 yıl vadeli kısımda Libor +% 1,45 ve Euribor + %1,35, 2 yıl vadeli kısımda ise Libor + %2,20 olmuştur. YF Araştırma Yorum: Hatırlatmak gerekirse, Eylül ayında Moody’s ülke kredi notunu indirdikten sonra 1 yıllık sendikasyon kredisi maliyetleri yaklaşık 25 baz puan artmıştı. Şu aşamada rating kurumlarının not indirimi sonrası toplam maliyet artışını 60 baz puan seviyesinde olduğunu görüyoruz. Maliyet artışı beklenen bir gelişmedir. Akbank’ın kredileri yenileyebilmesini ise hem Akbank hem de sektör açısından olumlu buluyoruz. Ancak, bu gelişmenin Akbank’ın hisse performansını etkilemesini beklemiyoruz.
 • ANHYT: Şirket, 2017 yılı ilk iki aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,6 artışla 79.969.131 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.
 • BISAS: Şirket ile Hera Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. arasında bir kâr payı protokolü imzalanmıştır. Buna göre Bisaş, Hera’nın “TOKİ Uşak Merkez Kentsel Yenileme Projesi 1.Etap 1051 Adet Konut, 126 Adet Dükkan, 1’er adet 750 Kişilik Cami, 24 Derslikli İlköğretim Okulu Ve Sağlık Ocağı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” ile Sincan projesi 50.000.000.TL’lık i (822 konut) ve Afyon projesi 30.000.000.TL’lık (407 konut )projesine ve işbu protokolün imzasından sonra gerçekleşecek diğer projelerine de kar payı ortağı olarak, ortak olacaktır. Bisaş’ a protokol tarihinden sonraki ve belirtilen proje ve yapacağı diğer projelerden %50 kar payı ödeyecektir.
 • BIZIM: Hisse geri alım kararı kapsamında; 22.03.2017 tarihinde, toplam 50.000 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 11,70 – 11,85 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 589.893,38 TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payı %0,545 seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 100 mn TL’den 200 mn TL’ye artırılması hususundaki başvuru T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca ile onaylanarak iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarısının yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
 • BNTAS: Şirket, 1636 parsel arazisine sınır Şafaksan Elektrik Makine Sanayi ve Tic. A.Ş. ‘ne ait toplamda 14.486,96 m² olan 1516 ve 124/01 parsellerin içinde ki binaları ile birlikte 4.75 mn TL bedelle satın alım işlemini tamamlamıştır.
 • BOSSA: Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine istinaden ihraç edilmesi planlanan 50 mn TL ihraç tavanındaki borçlanma araçları için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulmuştur.
 • CCOLA: Moody's Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ)'nin "Baa3" seviyesinde olan uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş, notun görünümü ise "Negatif"e çevirmiştir.
 • CUSAN: Şirket ortakları Halil Nejat Çuhadaroğlu ve Murat Ruhi Çuhadaroğlu ile Şirket ile ilişkili taraf olmayan üçüncü bir kişi arasında 17.03.2017 tarihinde M&N Aluminium France S.A.S. ın ("M&N Aluminium") satışı için sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu satışın Fransa otoriteleri tarafından tesciline ilişkin başvuru yapılmış olup tescil başvurusunun sonucu ayrıca kamuya açıklanacaktır. Şirket ile bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. nin M&N Aluminiumdan herhangi bir alacağı bulunmamaktadır.
 • GARAN: 21 Şubat 2017 tarihinde yapılan duyuruda belirtildiği üzere, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.(BBVA)'nın Doğuş Grubu'ndan satın almak üzere anlaşmaya vardığı T. Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış toplam sermayesinin %9,95'ini temsil eden payların BBVA'ya devri, ön şartların gerçekleşmesiyle tamamlanmış bulunmaktadır. Böylece Garanti Bankası'nda BBVA'nın toplam payı %49,85'e çıkmıştır.
 • GEREL: Kayıtlı sermaye sistemine geçen ve 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının tamamlanması sonucunda, kayıtlı sermaye tavanını 150.000.000 TL'sına artırılmasına ilişkin karar almıştır.
 • GSRAY: Şirket bağımsız yönetim kurulu üyesi Osman Alp Yalman, 22.03.2017 tarihi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir.
 • HALKB: Banka, yurt dışında ihracı planlanan 2,5 milyar ABD Doları ve diğer para birimleri muadili borçlanma araçlarına ilişkin 23 Mart 2017 tarihi itibarıyla ABD ile İngiltere'de başlayacak ve piyasa şartlarına bağlı olarak ABD Doları cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihraç imkanlarının değerlendirileceği bir dizi yatırımcı toplantısının düzenlenmesi için BofA Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, HSBC, J.P. Morgan ve UniCredit Bank’ı yetkilendirmiştir.
 • IEYHO/USAS: Şirketler, Işıklar Enerji bünyesinde yapılacak birleşme işlemine ilişkin Birleşme Sözleşmesini imzalamışlardır. Ek Bilgi: Birleşme sonrasında 1 adet USAS hissesine sahip yatırımcı 1,6473 adet IEYHO hissesine sahip olacaktır.
 • KCHOL: Moody's Investor Services tarafından, "durağan" olan Türkiye ülke görünümü 17 Mart 2017 tarihinde "negatif"e çevrilmiştir. Bunu takiben, Şirket’in "durağan" olan görünümü de "negatif" olarak revize edilmiş olup; yatırım yapılabilir seviyede olan uzun vadeli kredi notu ise değişmeksizin "Baa3" olarak teyit edilmiştir.
 • MAKTK: Borsa İstanbul'un 20 Mart 2017 tarihinde Şirket özsermayesine istinaden yapmış olduğu duyuru, teknik bir hesaplama sonucunda yapılmış olan prosedürel bir açıklamadır. Şirket, 2016 yılındaki 100.000.000 TL tutarındaki sermaye artışı ve aktiflerinde duran arsa ve binanın satışıyla beraber finansal borçlarının büyük kısmını ödediğini, Bu sayede 2017 yılında finansal giderlerinin önemli ölçüde düştüğünü açıklamıştır.
 • TCELL: Şirket yönetim kurulu, Genel Kurul tarihini 25 Mayıs’a ertelemiştir.
 • TTRAK: Şirket’in Olağan Genel Kurul’u gerçekleşmiş ve Hisse başı net 3,9817 TL’lik nakit temettü onaylanmıştır. Genel Kurul tutanağına göre kâr payı dağıtımına 3 Nisan tarihinde başlanacaktır.
 • TUPRS: Moody’s; Tüpraş'ın uzun vadeli kredi notunu değiştirmeksizin "Ba1" olarak görünümü ise durağan olarak teyit etmiştir.
Yukarı