23.02.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • GLYHO: Şirket, 250.000.000 TL’na kadar nominal değerde, 6 ay ile 4 yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, ihraç işlemlerinde Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracı kurum olarak kullanılmasına karar vermiştir.
 • GUSGR: Şirket yaptığı bedelli sermaye artırımı sonrası elde ettiği fon ile sermaye açığı kapatılmıştır. Bu fonun ayrıca şirket finansal faaliyetleri ve ileriye dönük sektördeki konumun güçlendirilmesi amacı ile kullanılması planlanmaktadır.
 • KATMR: Şirket Güvenlik kuvvetlerine teslim edilmek üzere 7.200.000 TL tutarında zırhlı araç siparişi almıştır. Siparişlerin teslimi 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
 • MEGAP: 5 yatırımcı toplam 1.062.624,65 lot hisseyi Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya kayıt başvurusunda bulunmuştur.
 • NTHOL / NTTUR: Şirketlerin birleşmesi işlemi için hazırlanması gereken "Bağımsız Uzman Kuruluş Raporu" için KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.
 • ODAS: JCR-Eurasia Şirket’in konsolide yapısı içerisinde derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu "BBB (Trk)/Stabil'' olarak yukarı yönlü revize etmiş, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise ülke tavanı olan "BBB-/Stabil" olarak teyit etmiştir.
 • RYGYO: Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan ve raporlanan Finansal Tabloların, 31 Aralık 2016 Yılsonu Mali Tablolarından başlamak üzere muhasebe politikasında değişikliğe giderek, bilançoda daha önce maliyet değeri üzerinden izlenen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve Maddi Duran Varlıkların gerçeğe uygun değer ile izlenmesine karar verilmiştir.
 • YKBNK: Banka Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden tahvil ihracı için Merrill Lynch, Deutsche Bank, ING Bank, HSBC Bank ve UniCredit Bank’ı yetkilendirmiştir. Nominal tutarı 600 milyon ABD Doları, itfa tarihi 24 Şubat 2022 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi ve kupon oranı % 5,75 olarak belirlenmiştir. Yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 600 milyon ABD Doları tutarındaki borçlanma aracı ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Banka ayrıca Yapı Kredi Bank Azerbaycan QSC'nin (YKAZ) yapılması planlanan 5.000.000 USD karşılığı Azeri Manatı tutarındaki nakit sermaye arttırımına, Banka payı (%99,8) oranında katılmasına karar verilmiştir. Türkiye dışında yerleşik tüzel ve gerçek kişilere satılmak üzere, Yapı Kredi'nin hali hazırda kurulu MTN (Medium Term Note) Programı altında veya MTN Programından bağımsız olarak gerçekleştirilecek, toplamda 6.000.000.000 ABD doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T. C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, yurt içinde ve yurtdışında yer alan merciler nezdinde her türlü başvurunun ve işlemin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Banka tasfiye hesaplarında izlenen Perakende Kredilerden (bireysel kredi ve kredi kartları stokundan) seçilen, 31.12.2016 tarihi itibarıyla toplam 531.026.113,05 TL hukuki asıl alacak tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacaklardan oluşan portföyün, toplam 27.500.000 TL bedelle Güven Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir. Satış bedelinin 24.02.2017 tarihinde tahsil edilmesi beklenmekte olup, kesin rakamlar işlem tamamlandıktan sonra Banka'nın mali tablolarına yansıtılacaktır. YF Araştırma Yorum: Söz konusu portföyün satışından edilecek 27.5 mn TL’lik gelirin sınırlı bir kâr etkisi yaratmasını bekliyoruz. Haberin etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.
 • YAZIC: Ana Gıda’nın Koninklijke Bunge B.V. şirketine satışına ilişkin yapılan ek açıklamada, yasal kayıtlara göre 12.746.578 TL zarar oluşurken, SPK kayıtlarına göre 21,279,956 TL kâr oluştuğu açıklanmıştır.
 • AVISA: Şirket 4Ç16 döneminde 11 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF Beklenti: 17 mn TL kâr / Piyasa Beklenti: 26 mn TL kâr) YF Araştırma Yorum: Haberin fiyat etkisinin negatif olmasını bekliyoruz.
 • CIMSA: Şirket 4Ç16 döneminde 41 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF Beklenti: 48 mn TL / Piyasa Beklenti: 48 mn TL)
 • OYLUM: Bracknor Fund Limited ("Yatırımcı") ile yapılan işlemlerde şu ana kadar, dört seferde toplam 3.560.000 TL fon kullanmıştır.
 • GSRAY: Galatasaray Spor Kulübü Derneği; 28 Şubat 2017 tarihine kadar piyasa şartlarının uygun olması halinde hisse satışı yapabileceğini açıklamıştır. Kâr Payı İçin Yönetim Kurulu Kararı Alan Şirketler ORGE - Hisse Başı Net: 0,2316 TL (Genel Kurul: Belli Değil / Planlanan Dağıtım Tarihi: Belli Değil) TTRAK - Hisse Başı Net: 3,9817 TL (Genel Kurul: 22 Mart / Planlanan Dağıtım Tarihi: 3 Nisan) YKBNK - Banka 2016 yılı kârından temettü dağıtmayacağını açıklamıştır. YF Araştırma Yorum: 2015 yılında da kârpayı dağıtmamış olan banka için haber etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz Açıklanması Beklenen Finansallar BRISA - (YF Tahmin: 46 mn TL kâr / Piyasa Tahmin: 32 mn TL kâr) TKFEN - (YF Tahmin: 66 mn TL kâr / Piyasa Tahmin: 69 mn TL kâr)
Yukarı