23.02.2016 Şirket Haberleri

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Turizm Acil Eylem Planı Destek Paketi'ni açıkladı. Davutoğlu, turizm sektörüne 255 milyon TL planladıklarını ve 280 milyon liralık ödeme kolaylığı getirileceğini söyledi. Başbakan, Rus turistlere yönelik de önemli açıklamalar yaptı ve "Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının azalmayacağını düşünüyorum" dedi. Başbakan, "Tüm ülkelerden turist getiren A grubu seyahat acentelerine uçuş başı 6 bin dolar destek veriyoruz" diye devam etti. *Hürriyet TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Başbakan Davutoğlu ile görüşmelerinin verimli geçtiğini belirterek, "Sektörün borç yapılandırılmasının ve tatil dönemlerinin yayılması konusunun kabul görmesinden memnun olduk" dedi. *Anadolu Ajansı

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Orta Vadeli Petrol Piyasası Raporu"na göre, 2015-2021 döneminde küresel petrol arzına günlük 4,1 milyon varil petrol eklenecek. ABD 2021'de OPEC dışı ülkeleri arasında, İran ise OPEC ülkeleri arasında üretim artışının başını çekecek. Rapor'a göre 2017'de piyasa kendini dengelemeye başlayacak. Küresel petrol talebi bu yıl günlük 95,6 milyon varil, 2017'de ise 96,9 milyon varil olacak. Talep, 2021'de günlük 1,2 milyon varil artışla 101,6 milyon varile ulaşacak. Aynı dönemde OECD talebi günlük 45,2 milyon varil, OECD dışı ülkelerin talebi de 56,4 milyon varil olacak. *Dünya

Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzinin litre fiyatında ortalama 5 kuruşluk indirim yaptı. *Anadolu Ajansı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıklamasına göre, Banka ve banka dışı kredi kurumları tarafından kullandırılan nakit krediler, 2015 yılında bir önceki yıla göre %23,4 artışla 1.773 mlr TL düzeyinde gerçekleşti. *Anadolu Ajansı

IMF Başkanı Christine Lagarde, Körfez Arap ülkelerinin petroldeki zararlarını kapatmak için vergileri artırmaları gerektiğini ve petrolde arz talep dengesinin düşük fiyatların uzun bir süre devam edeceğine işaret ettiğini söyledi. *BloombergHT

Kıyma ve kuşbaşı fiyatlarının düşürülmesine yönelik tartışmalar devam ederken, spekülasyonu önlemek için kasaplara direk karkas et satışı gündeme geldi. Uzmanlar, düşük fiyattan karkas et satılmasının fiyat spekülasyonunu önlenebileceğini dile getiriyor. Ak Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ise Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) yetkisi olduğunu belirterek, "Karkas et üzerinden piyasa dengelenir." *Star

AGYO: Şirket'in 4Ç15 döneminde net kârı 34.2 mn TL seviyesinde gerçekleşti. (3Ç15: 1 mn TL zarar, 4Ç14: 2,9 mn TL kâr) Böylece 2015 yılı sonu itibarıyla net kâr yıllık %207 artışla 37,9 mn TL olarak açıklandı.

AKFEN: Şirket, Yönetim kurulu Üyesi Selim Akın'ın Karine Enerji Üretim ve Sanayi A.Ş. ("Karine")'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının, 24 mn TL bedelle alınması hususundaki pay devrinin gerçekleştiğini açıklamıştır. Söz konusu devirle beraber Karine GES'in tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde Akfen Yenilenebilir Enerji'ye devredilmesi işlemine başlanmıştır.

AKGUV: Şirket "Geri Alım Programı" kapsamında 4,26-4,28 TL fiyat aralığından 18.049 lot alış işlemi yaparak pay oranını %0,11'den %0,17'ye yükseltmiştir.

ALBRK: Albaraka Türk, 4Ç solo bazda 91mnTL net kar açıkladı. Bu rakam, piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz olan 72mnTL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Yorum: Bu sonuçlardan sonra Albaraka Türk için tahminlerimizi ve Endekse Paralel tavsiyemizi koruyoruz. Yakın izleme kredi portföyündeki düşüşü olumlu buluyoruz fakat Bankanın karşılık oranının sektöre göre düşük olmasını bir risk olarak görüyoruz.

BAGFS: Şirket'in 4Ç15 döneminde net kârı 230,1 mn TL seviyesinde gerçekleşti. (3Ç15: 18,5 mn TL zarar, 4Ç14: 10,6 mn TL kâr) Böylece 2015 yılı sonu itibarıyla net kâr yıllık %595 artışla 233,9 mn TL olarak açıklandı.

CRDFA: Şirket 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,2945 TL (Hisse başı net: 0,2503 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır.

CRFSA: Şirket'in 4Ç15 döneminde net zararı 92,8 mn TL seviyesinde gerçekleşti. (3Ç15: 32,7 mn TL zarar, 4Ç14: 90,6 mn TL kâr) Böylece 2015 yılı sonu itibarıyla net zarar 31,7 mn TL olarak açıklandı. (2014: 100,5 mn TL kâr)

DESPC: Şirket'in 4Ç15 döneminde net kârı bir önceki çeyreğe göre %70, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %67 azalışla 0,9 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece 2015 yılı kârı %19 artışla 9,7 mn TL oldu.

DOBUR: Şirket'in 4Ç15 döneminde net zararı 1,2 mn TL seviyesinde gerçekleşti. (3Ç15: 0,8 mn TL zarar, 4Ç14: 0,9 mn TL kâr) Böylece 2015 yılı kârı %53 azalışla 3,5 mn TL oldu. Şirket, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,2072617 TL (net 0,1761725 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.

DOGUB: Kamil Dönmez, Şirket paylarından 970 bin lot'luk kısmı borsada işlem gören tipe dönüştürmek için MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

ECZYT: Şirket INTEM paylarından 14,98-15,05 TL fiyat aralığından 5.750 adet alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %51,19'dan %51,30'a yükseltmiştir.

EGCYH (EGCYO, EGLYO): Payları Borsa Ana Pazarı'nda işlem gören Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş. (Holding) nin tahsisli olarak ihraç ettiği TRFVYOR21615 ISIN kodlu, 2.450.000 TL nominal değerli, vade sonu 12/02/2016 tarihi olan, Borsada işlem görmeyen bonosunun itfasını 18/02/2016 tarihinde gecikmeli olarak gerçekleştirmesi, Holding ile iştirakleri Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halihazırda vadesinde ödenmemiş kamu ve personel borçlarının bulunması, Holdingin 30/09/2015 tarihi itibariyle %12,6 oranındaki sermaye kaybının (31/12/2015 tarihli finansal tablolarında artacağı öngörülmektedir) bulunması nedenleriyle, her üç şirketin finansal durumlarını güçlendirecek önlemler almaları konusunda uyarılmasına; sermaye kaybının giderilmesi ve özsermayesinin güçlendirilmesi konusunda alacağı tedbirleri 31/03/2016 tarihine kadar KAP'ta açıklanmasının Holdingden istenmesine, Borsa İstanbul tarafından karar verilmiştir.

EGEEN: Şirket'in Pınarbaşı Merkez Üretim tesislerindeki modernizasyon çalışmaları devam etmektedir. Serbest Bölge Yatırımı ile ilgili olarak bugüne dek satın alma sözleşmeleri yapılan ve siparişleri verilen yatırım tutarı (%90) 8.1 mn Euro'ya ulaşmıştır. Henüz müzakereleri devam eden satın almalarla birlikte toplam yatırım tutarının 9.1 mn Euro'ya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Makine parkı teknolojisinin yenilenmesi ve verimliliğin artırılması için kredi pazarlıkları sürmektedir.

GEREL: Şirket, 2.5 mn TL nominal bedele kadar hissenin "geri alım programı" kapsamında 4 TL fiyata kadar alınmasına karar vermiştir. Söz konusu geri alım için azami 10 mn TL fon tutarı belirlenmiştir.

GSRAY: Beijing Guoan ile Kulüp, Burak Yılmaz transferi için anlaşmış olup, Beijing Guoan bu transfer karşılığında net 8 mn Euro bonservis ödeyecektir.

HZNDR: Şirket hakim ortaklarının oy hakkı toplam %98,1698'e yükselmesi nedeniyle satma hakkı süreci yeniden başlamıştır. Satma hakkı fiyatı olarak belirlenen 4,5164 TL satma hakkını kullanmamış hakim ortaklar dışındaki diğer pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma fiyatıdır. 8 Mart tarihine kadar yapılacak başvurularda ise daha önceden belirlenen 4,5576 TL satma hakkı fiyatı kullanılacaktır. 8 Mart sonrası satma hakkı taleplerinde 4,5164 TL fiyat kullanılacaktır. Ortaklıktan çıkarma hak düşürücü sürenin sonu ise 21 Mayıs 2016 tarihidir.

ISCTR: Banka, ANHYT hissesinde 5,38-5,39 TL fiyattan 50 bin lot alış yaparak pay oranını %62,26'ya yükseltmiştir.

IZOCM: Şirket 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,5257979 TL (Hisse başı net: 0,4469282 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. Şirket'in ayırca ilişkili taraflarına ait aldığı yönetim kurulu kararına göre; ilişkili taraflara yapılan ticaretin konusu Royalite hizmeti satın alınması, yedek parça satın alınması ve karşılıklı olarak mamul satışlarından ibaret olup, 2015 yılında ilişkili taraflarla yapılmakta olan ticaretimizin işlem hacmi; alış işlemlerinin satışlarımızın maliyetine oranının %1 (yüzdebir), satışlarımızın hasılatımıza oranının ise %0,2 olduğu ve tespit edilen kurallar dahilinde devam ettiği görüldü. 2016 yılında, prensipler dışına çıkılmaması kaydıyla şirket yönetiminin ilişkili taraflarla yapmakta olduğu ticari işlemlerini devam ettirmesine karar verdi.

KCHOL: Şirket Yönetim Kurulu tarafından, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Ömer Koç'un, boşalan Başkan Vekilliğine ise Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yıldırım Ali Koç'un seçilmesine karar verilmiştir.

OLMIP: I.P Container Holdings (Spain) S.L tarafından 8.37-8.40 TL fiyat aralığından 37.357 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir. Pay oranı %91,94'ten %92,06'ya yükselmiştir.

OSTIM: Şirket, Ostim Metro Durağı yanında bulunan arsa üzerinde % 50'si Şirkete ait olmak üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılacak olan iş merkezi ve ofislerden oluşan projenin inşaat ruhsatını almıştır. "Ostim Prestij" isimli projenin 18 ayda tamamlanması planlanmaktadır. %70'i Şirkete ait olan arsa üzerinde yapılacak inşaatın toplam brüt alanı 115.074 2 olacaktır.

PIMAS: Şirket, insan kaynakları raporlamaları ve mali planlamalara göre karlılık durumu giderek azalan ve Türkiye'deki tek üretim tesisi olan Gebze İşletmesinin 31 Mart 2016 tarihi itibariyle faaliyetine son verilmesine, yasal ve fiziki olarak üretim ve lojistik faaliyetleri açısından tesisin kapatılmasına karar vermiştir.

RYGYO: İzmir-Menderes'te inşa edilecek 3.506 m2'lik lojistik deponun yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı almıştır. Depolama Tesisi'nin Mayıs 2016 tarihinde bitirileceği açıklanmıştır.

TARAF: Şirket bağlı ortaklığı Yılmaz Yapı'da sahip olduğu %94,76'lık payın tamamını ve yönetim kurulu başkanı Başar Arslan'ın 117.800 TL'lik (%5,24) payı Taypar Taşıt Araçları Yedek Parçaları Tic. A.Ş.'ne toplam 9.5 mn TL bedelle vadeli olarak satılmasına karar verilmiştir.

TMSN: Şirket'in %66,33 oranında hissedarı olan Ereğli Tekstili Şirket hisselerinde pay satışı yapabileceğini açıklamıştır.

TTKOM: Türk Telekom CEO'su Rami Aslan, Kore Telekom ile stratejik işbirliğine imza atarak, mobil kullanıcıların en yüksek hızda hizmet almasının hedefleneceğini açıklamıştır. *BloombergHT/Matriks

TUKAS: Cengiz Okullu 15 mn lot payını 1,63 TL fiyattan satarak pay oranını %44'ten %38,4984'e düşürmüştür. Cem Okullu'da aynı fiyattan aynı miktarda payı satarak pay oranını %98,4984'e çekmiştir. Okullu Gıda ise söz konusu payları (30 mn lot) 1,63 TL fiyattan alarak pay oranını %11'e çıkarmıştır.

VESTL: SAHA tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'nda, Kurumsal Derecelendirme Notu 9,12'den 9,36'ya yükseltilmiştir.

YAPRK: Almanya'dan 132 baş Holstein ırkı damızlık gebe düve ithalatı izninin alınması ve kontrol belgesi düzenlenmesi hususunda 02.02.2016 tarihinde T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne yapılan müracaat olumlu değerlendirilmiş ve ithalat izni verilmiştir.

YONGA: Şirket 2015 yılı kârından hisse başı brüt 4,7058 TL (Hisse başı net: 4 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır.

Yukarı