22.10.2015 Şirket Haberleri

AKSEL: Bağlı ortaklığı Ansa Enerji'nin satış sürecinde değerleme raporu hazırlatılmasına karar verilmiştir.

MAALT: Antalya'da bulunan Talya Otelinin yeniden yapım için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar ve hukuki süreç devam etmektedir.

ATAGY: Ordu Altınordu'daki gayrimenkule ilişkin yapı kullanma izin belgesi alınmıştır. JCR, uluslararası yabancı ve yerel para notu'nu "BB+" ve görünümü ise "Stabil" olarak açıklamıştır.

TSPOR: CCOLA ile 2015/16 ve 2016/17 sezonları için reklam hakları hususunda anlaşmaya varılarak niyet mektub imzalanmıştır.

TUCLK: İki ortağın 6 mn adet hisseyi MKK'ya kaydettirmesiyle ilgili olarak söz konusu payların kredilere teminat olarak kullanılması planlanmaktadır.

AVISA: 2015 yılı 9 aylık dönemde toplam 193.5 mn TL prim üretilmiştir.

KRDMA: Murat Yolbulan 21 Ekim - 31 Aralık arasında pay satışı planladığını açıklamıştır.

EUHOL: İki ortak toplam 2.5 mn adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

OZKGY: 30 Eylül itibarıyla Özak Hayat Tepe projesinde 479 daire teslim edilerek teslim oranı %87.7 olmuştur. Hayat Tepe Suites'de 49 ünitenin ön satışı yapılmıştır. 2015 yılının 9 aylık döneminde Ela Quality Resort Hotelin doluluk oranı %60 olmuştur.

Yukarı