22.07.2015 Şirket Haberleri

AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 21 Temmuz'da 7.66-7.85 TL fiyat aralığından 33 bin adet hisse alınmıştır.

AKGUV: Kar payından %17.42 bedelsiz sermaye artışının hak kullanımı 23 Temmuz'da gerçekleşecektir.

AKMGY: 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülen 2, 3, 4 ve 9 no'lu gündem maddelerinde alınan kararların iptali için Ömer Dinçkök tarafından 2015/665 Esas dosya numarasıyla dava açılmıştır. Özel denetçi tayin edilmesi talebi ile 2015/673 Esas dosya numarsıyla Ömer Dinçkök tarafından dava açılmıştır.

AKSGY: 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülen 2, 4, 5, 6 no'lu gündem maddelerinde alınan kararların iptali için Ömer Dinçkök tarafından 2015/703 Esas dosya numarasıyla dava açılmıştır.

BOLUC: Ankara öğütme ve paketleme tesisimiz, yapılan döner fırın yatırımı ile entegre çimento fabrikasına dönüştürülmüş ve temmuz ayı içerisinde devreye alınmıştır.

EKGYO: İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy ASKGP işinde toplam 508 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır.

FENER: Bazı basılı ve internet haber kaynaklarında SGK prim borcu bulunduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ödenmemiş gerek SGK prim borcu, gerekse vergi borcu bulunmamaktadır.

ISFIN: TSKB 21 Temmuz'da 0.79 TL fiyattan 500 bin adet hisse almıştır.

KIPA: Beğendik, Kipa'nın 11 marketini almak için görüşmelere başladı.*Hürriyet. 2009-2010-2011-2012 dönemlerine ilişkin verilen KDV toplamı 50.2 mn TL ve vergi zıyai ceza toplamı 75.3 mn TL tutarındaki karar mahkemede şirket lehine iptal edilmiştir. Vergi Dairesi iptal kararının temyizi için başvuru yapmıştır. 2008 dönemine ilişkin gerçekleştirilen aynı inceleme kapsamında derdest olan davanın yargılaması halen sürmektedir. diğer vergi davalarına ilişkin yargılama da halen devam etmektedir.

KOZAL: Bağlı ortaklıklığı Koza Ltd'nin Medgold Resources'un Portekiz'de sahip olduğu sahalarda altın ve gümüş arama faaliyeti yapılması konusunda imzalanan Medgold Resources'un sermayesinin %19.31'ine tekabül eden hisselerinin 1.5 mn CAD bedelle satın almasını kapsayan anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatı ile feshedilmiştir.

KRSAN: Ayrılma hakkı kullanımı 6.7383 TL fiyattan 22 Temmuz - 4 Ağustos arasında gerçekleştirilecektir.

OSTIM: Ostim Metro Durağı yanında bulunan arsa üzerinde hasılat paylaşımı yöntemiyle, hasılatın % 50'si Şirketin olmak üzere yapılan sözleşme çerçevesinde konsept tasarım çalışmaları ve taslak mimari proje çalışmaları tamamlanmıştır. İnşaat ruhsatı müracaatı yapılmak üzere mimari, statik, tesisat vs. projelerin hazırlıklarına başlanmıştır.

TTKOM: Bugün 2Ç2015 bilançosunun açıklanması bekleniyor. Net karına ilişkin piyasa beklentisi 338 mn TL ve YF beklentisi 295 mn TL.

TURGG: Kartal'daki eski fabrika arazisinin içinde olduğu 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı çalışmalarının tamamlanması ve İBB Başkanı'nın onayına sunulmak üzere, 16 Ocak 2015 tarihinde İBB Meclis kararı alınması ardından herhangi bir gelişme olmamıştır.

ULUSE: HMH 36 serisi ürünlerinin Rusya'da elektrik iletim ve dağıtım operatörlerinden JSC Rosseti'den alınan onay ile 2020 yılına kadar satışı mümkün hale gelmiştir.

YGYO: 9 Temmuz'da sona eren ayrılma hakkı kullanımı kapsamında 3.3 mn TL ödeme yapılmıştır.

YKGYO: Toplam tutarı 2.65 mn TL olan Ankara-Ankara projesiyle ilgili 5 davada herhangi bir gelişme olmamıştır.

Yukarı