22.06.2015 Şirket Haberleri

AFYON: %3233 bedelli sermaye artışının rüçhan hakkı kullanımının başlayacağı 22 Haziran tarihinde referans fiyat 120.93 TL'dir. Rüçhan hakları kullanımı karşılığında verilecek geçici kaydi paylar, kaydi paya dönüşünceye kadar Borsada işlem göremeyecek

AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 19 Haziran'da 6.66-6.74 TL fiyat aralığından 14 bin adet hisse alınmıştır.

AKSA: Ak-Pa Tekstil hisselerinin satışının önemli nitelikteki işlem statüsüne girmediği bildirilmiştir.

AKSGY: SAFGY'nin %26.15'inin kısmen ya da tamamen satın alınmasına yönelik müzakereler devam etmekte olup, bu süreçte Rekabet Kurumu başvurusu 19/06/2015 tarihi itibarıyla yapılmıştır.

ANHYT: 2015 yılı ilk beş ayında toplam 167.2 mn TL prim üretilmiştir.

ASYAB: 225 mn TL bedelli sermaye artışının askıya alınmasına karar verilmiştir.

ATPET: Şirket ortağı 19 Haziran'da 3.17-3.19 TL fiyat aralığından 50 bin adet hisse almıştır.

BMEKS: Bir ortak 265 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

BOYP: Citi Venture Capital International'ın bir kuruluşu olan Fennella Sarl'a Beymen Mağazacılık ve BOYNR paylarının satın alınmasına ilişkin ödeme yapılmıştır. Bağlı ortaklığı Ay Marka Mağazacılık'dan hisse satış süreci tahsisli sermaye artışının tamamlanmasıyla iptal edilmiştir. Boyner Holding Qatar National Bank'tan 5 yıl vadeli 400 mn USD kredi almasına karşılık 31.48 mn adet BOYP hissesi rehin verilmiştir.

DAGI: Koç Yapı Pazarlama 19 Haziran'da 2.36-2.40 TL fiyat aralığından 48 bin adet hisse almıştır.

ECBYO: ECZYT 19 Haziran'da 1.05-1.08 TL fiyat aralığından 240 bin adet hisse almıştır.

FONFK/KERVT: KERVT'in 3.74 mn TL çıkarılmış sermayesinin FONFK'ya tahsisli sermaye artışıyla 2.5 mn TL artırılmasına karar verilmiştir. Hisse satışı TSP hükümlerine göre yapılacaktır.

GARAN: Rekabet Kurulu'nun bankaya idari para cezası vermeysiyle başlayan hukuki süreç Danıştay nezdinde temyiz aşamasındadır.

GLYHO: Şirket sahip olduğu kendi hisselerinden 4 mn adedini 18 Haziran'da 1.72 TL fiyattan satmıştır.

GUSGR: 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait Sigorta Muamelelerine ilişkin vergi incelemesi neticesinde vergi aslı ve cezası ile birlikte 6.3 mn TL 19 Haziran'da tebliğ edilmiştir. Herhangi bir ödeme yapılmayacak olup hukuki süreç başlatılacaktır.

HDFGS: Bağlı ortaklığı Afyan Jeotermal Yatırımlar aktifindeki 3 adet tarla vasfında arazi toplam 350 bin TL bedelle satılmıştır.

ISGSY: Bilişim Teknolojileri alanında faaliyet gösteren Radore Veri'nin sermayesinin %3'üne tekabül eden 42 bin adet hisse 946 bin USD bedelle satılarak iştirak payı %25.5 olmuştur. Satış karı 723 bin TL olarak belirtilmiştir.

KOMHL: Komyapı Hazırbeton tarafından inşa edilen 900 adet konutun anahtar teslim töreni 21 Haziran'da yapılmıştır.

KRSAN: 130 mn TL kayıtlı sermaye tavanı belirlenerek kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için SPK'ya 18 Haziran'da başvuru yapılmıştır.

NUGYO: Nurol Tower, Nurol Park ve Nurol Life Projelerinde inşaat ve satış faaliyetleri sürdürülmektedir. Projelerin finansmanı, kredibilite gücü ile sağlanmaktadır. Bu projelerde teslimat aşamasına henüz gelinmediğinden, satış gelirleri gelir tablosuna yansıtılamamıştır. Bu durum Özkaynak/Borç rasyosunu görünürde olumsuz olarak etkilemiştir. Nurol Tower Projesinde önümüzdeki süreçte teslimatların başlaması planlanmaktadır. 40 mn TL çıkarılmış sermayesinin Nurol İnşaat'a sermaye taahhüt borcuna mahsuben tahsisli sermaye artışıyla 140 mn TL artırılmasına karar verilmiştir.

RYGYO: İki deposunun çatısına Yeşil Lojistik kapsamında 3. ve 4. GES (Güneş Panelleri İle Elektrik Üretim) Tesisi kurulacaktır. 42,500 m2 soğuk hava deposu üzerine 1 MW kurulu güçte GES kurulacak ve kapasitesi 3 MW'a çıkarılacaktır. 13 bin m2 deposu üzerine 1 MW GES kurulacaktır. İlk 2 MW için 7.4 mn TL finansal kiralama anlaşması yapılmıştır. İlk etapta ilk yıl yaklaşık 500 bin USD ve 2 MW kapasite artışıyla 1 mn USD gelir edilmesi beklenmektedir.

SARKY: 25 mn TL bedelsiz sermaye artışı için SPK'ya 19 Haziran'da başvuru yapılmıştır.

TOASO: Fiat, kompakt model gamındaki eksikliği Türkiye ile tamamlayacak. İstanbul Autoshow Fuarı'nda Agea adıyla tanıtılan C sedan modelinden sonra, hatchback ile station versiyonları de Bursa Tofaş fabrikasında üretilecek. Böylece Bravo'nun üretiminin durduğu 2013'ten bu yana kompakt segmentinde yer almayan Fiat, pazara geri dönecek. Avrupa'daki ikinci büyük pazar olan kompakt segmentte, Volkswagen Golf ve Opel Astra ile rekabet edecek.*Sabah.

ULUUN: Bağlı ortaklığı Ulidaş Tarım'ın sermayesi 1 mn TL artırılarak 3 mn TL'ye çıkarılmıştır.

ZOREN: Kayseri Santralinin üretim lisansının sonlandırılması için EPDK'ya yapılan başvuru süreci değerlendirilme aşamasındadır.

Yukarı