22.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ALBRK: Banka, 43 mn TL tutarında temettü dağıtma kararını Genel Kurul onayına sunuldugunu açıklamıştır
 • BAGFS: Çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere Dreymoor ve Keytrade firmalarından alınan NP 20.20 Kompoze ve DAP gübre siparişlerinin sevkiyatı tamamlanmış olup, CAN gübre sevkiyatının 4.400 tonluk kısmı tamamlanmıştır. BIZIM :Şirket Yönetim Kurulunun 03.02.2017 tarihinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 21.03.2017 tarihinde, toplam 15.000 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 11,87 – 11,91 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 178.347,76 TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,420 seviyesine ulaşmıştır.
 • CEMTS: Şirketin Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda, 30.06.2017 tarihinde brüt 0.035 TL, net 0.03 TL temettü dağıtma kararı onaylandı.
 • CLEBI: Şirketin Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde mukim, %74 oranında iştiraki bulunan bağlı ortaklığı Celebi Ground Handling Delhi Private Limited 'in sermayesinde %26'lık payı bulunan Salwan Leasing and Finance Pvt.Ltd.'dan bu paylarının %25,9'luk kısmının 134.444.310 Hint Rupisi (yaklaşık 2,05 milyon Amerikan Doları) bedelle devir alınmasına ilişkin "Hisse Devir Sözleşmesi 21 Mart 2017 tarihinde Şirket ile Salwan arasında imzalanmıştır. Aynı sözleşme kapsamında, Şirketin ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. de Salwan'ın kalan %0,1'lik paylarının tamamını 519.090 Hint Rupisi (yaklaşık 8 bin Amerikan Doları) bedelle devir alacak olup, Hisse devir işlemlerinin tamamlanması ve kapanış Sözleşmede belirtilen Hindistan'daki bazı Kurum ve Kuruluşlardan gereken izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilecek olup, söz konusu işlemlerin en geç 31 Mayıs 2017 sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.
 • ECZYT: Şirket 2016 yılında 138 mn TL net dönem karı elde etmiştir. 2015 yılında ise 25 mn TL net dönem karı açıklamıştı.
 • ISATR/ISBTR/ISCTR: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat, Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notları ile Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notunu teyit etmiş, söz konusu notların "Durağan" olan görünümlerini "Negatif"e çevirmiştir.
 • KARSN: 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ile Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre, dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan dönem zararının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususlarının 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
 • NTHOL: Yerli ve yabancı yatırımcılardan gelen, Net Grubu’nun iştirak yapısının ve ticari faaliyetlerininkarmaşık olduğu yönündeki eleştiriler de dikkate alınarak; belirtilen birleşme işleminin tamamlanması koşuluyla, ticari faaliyeti olmayan, sadece Net Grubu’nun varlıklarına yatırım yapmış olan grup şirketlerimizden, daha sonra yapılacak çalışma ve değerlendirmeler sonunda belirlenecek bazılarının, kolaylaştırılmış birleşme usulüne uygun olarak Net Holding A.Ş. bünyesinde birleştirilmesi kararları alınacak, böylece iştirak yapımızın daha sade ve anlaşılabilir olması sağlanacaktır.Ticari faaliyetlerimizden otel ve casino işletmeciliği faaliyetlerimizin de “Merit” markası altında toplanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 • OTKAR: Şirketin Kurumsal Yönetim uygulamalarındaki faaliyetleri ve yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 21.03.2017 tarihi itibarıyla hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Raporu çerçevesinde, mevcut derecelendirme notu, yükseltilmek suretiyle, 9,33 (93,32) olarak revize edilmiştir.
 • SELEC: Şirket Yönetim Kurulu, brüt 0.083 TL net 0.083 TL temettü dağıtma kararını Genel Kurul onayına sunmuştur.
 • TSKB: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Mart 2017 tarihli raporunda Türkiye'nin kredi notlarının görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir. Bunu takiben Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin notlarının görünümü "Durağan"dan "Negatif"e revize edilmiştir. Moody's, Banka'nın Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "Ba1", Uzun Vadeli Yerel Para notunu "Ba1" ve Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) Notu'nu ise "ba2" olarak teyit etmiştir.
 • VAKBN: Moody's, 17 Mart 2017 tarihli raporunda Türkiye'nin notlarının görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir.Bununla paralel olarak Moody's, VakıfBank'ın notlarının görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir. Moody's, Banka'nın Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "Ba2", Uzun Vadeli Yerel Para notlarını "Ba1" ve Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) Notu'nu ise "ba2" seviyesinde teyit etmiştir.
 • YKBNK: Ataşehir alacaklarına ilişkin 25.000.000 TL tutarındaki ödeme bugün Bank hesaplarına yapılmış olup, konuyla ilgili davalardan feragat edilmesine yönelik hukuki işlemlere başlanmıştır. Diğer taraftan, Banka ile Çukurova Holding A.Ş. arasında imzalanan 28 Eylül 2005 tarihli Bankacılık Dışı Varlıklara ilişkin Opsiyon Anlaşması ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin (KFH) Bankaya sunmuş olduğu 31 Ocak 2006 tarihli taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Bankamıza ödenen 25.000.000.-TL'nin %57,4'üne tekabül eden tutar KFH tarafından Çukurova'ya ödenecek olup; Çukurova'ya ödenecek tutarın Koçbank A.Ş. tarafından Çukurova Grubu'ndan alınan YKB pay sayısı olan 335.015.163,85'e bölünmesi suretiyle bulunan beher YKB payına düşen tutar, 2005 yılında gerçekleşen hisse devri nedeniyle yapılan çağrıda sattıkları pay adedi ile çarpılarak, çağrıya cevap veren ortakların hesaplarına 31 Mart 2017 tarihine kadar KFH tarafından yatırılacaktır.
Yukarı