22.02.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKCNS: Şirket Yönetim kurulu , 1.23 TL brüt, 1.05 TL net hisse başı temettü dağıtımı önerisini Genel Kurula sunmak için belirlemiştir. Olası temettü dağıtım tarihi 30 Mart 2017’dir.
 • AKPAZ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2017 tarihinde yayınlanan haftalık bülteninde, tarafımıza uygulanan idari para cezasında adı geçen tedarikçiler Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. ve Unılever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.'dir.
 • DOHOL: Yönetim Kurulu, 21 Şubat 2017 tarihinde, tamamı ödenmiş 300.000.000 Türk Lirası sermayesinde yaklaşık %1,15 oranında pay sahibi olduğu dolaylı bağlı ortaklığı Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş 'nin, ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 300.000.000 Türk Lirası'ndan 440.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında, sermaye artırımının Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş 'nin 21 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı da görülmek suretiyle - Yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına,- İştirak payımıza düşen 1.606.609 Türk Lirası'nın Şirket tarafından nakden karşılanmasına ve gerekli işlemlerin ifası ile ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Şirketimiz Yönetimi'nin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Başakşehir Ayazma 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nde "1357 Ada 1 Parsel F1, F2, G1, G2 Bloklar ile Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, 900 Ada 5 Parseldeki Bloklar ile Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri" nin (Projede Kısmi Kesin Kabulü Yapılacak En Son Bölüm) Kısmi Kesin Kabulü yapılmış olup "Kısmi Kesin Kabul Tutanağı " 20.02.2017 tarihinde onaylanmıştır.
 • FROTO: Şirket Yönetim kurulu , 1.14 TL brüt, 0.96 TL net hisse başı temettü dağıtımı önerisini Genel Kurula sunmak için belirlemiştir. Olası temettü dağıtım tarihi 3 Nisan 2017’dir.
 • GARAN: T.Garanti Bankası A.Ş (‘Garanti Bankası') nezdinde sahibi bulunduğumuz ve Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin toplam % 9,95'ini temsil eden 417.900.000 TL nominal değerde payın Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (‘BBVA') tarafından satın alınması (‘İşlem') hususunda Doğuş Grubu ve BBVA arasında mutabakata varılmıştır. Varılan mutabakat gereği beher payın bedeli 7,95 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 3.322.305.000 TL'dir. Ödeme BBVA tarafından kapanış tarihinden bir iş günü öncesindeki son üç iş günü kurları dikkate alınarak USD olarak yapılacaktır. İşlemin kapanışı, satıcıların yetkili organ kararlarının tamamlanması ve ilgili resmi merciler nezdinde yapılacak işlemleri takiben gerçekleştirilecektir. Söz konusu satın alma sonucunda BBVA'nın Garanti Bankasında sermayesindeki payı % 49,85'e yükselmiş olacaktır. Taraflar arasındaki 19 Kasım 2014 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi kapanış tarihinden itibaren sona erecektir. Devralmanın 2017 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir. YF Araştırma Yorum: Satın alım fiyatı dünkü kapanışa göre yaklaşık %12 iskontoludur. Mevcut işlem sonrasında piyasaya hisse satışı veya diğer ortaklara çağrı beklemiyoruz. Anlaşmada oluşan iskontolu fiyatın, Garanti’nin hisse performansına negatif etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.
 • GOLTS: 12.01.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğumuz 2.fırınımızın planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işleri halen devam etmekte olduğundan 01.03.2017 tarihinde faaliyete geçmesi beklenmekte olup, klinker stokumuz tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir ve bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir.
 • KLGYO: "Şirketimizin kamuya açıklanmış son finansal tablolarında stoklar ve diğer duran varlıklar hesabında 111,8 milyon TL kayıtlı değeri ile taşınan 47 adet İstanbul Sapphire rezidans dairesinin 90,59 milyon dolar +KDV bedel ile Mehrdad Safari' ye toplu satışı gerçekleştirilmiştir" denildi.
 • OTKAR: Şirket, 60.000.000 TL brüt kar dağıtılması ( Hisse Başı Brüt, 2.5 TL Net: 2.12 TL ) ve kar dağıtımının 31 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Mart 2017 içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. Olası temettü dağıtma tarihi ise 31 Mart 2017 olarak belirlenmiştir.
 • THYAO: Şirket ortaklığınca, uçak müsaitliğine bağlı olarak Rusya'nın Voronej şehrine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir.
 • VESTL:SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") tarafından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hazırlanmış olup, yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda, Şirketimizin 2016 yılında 9,36 (%93,60) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, yapılan iyileştirme çalışmaları doğrultusunda, 21.02.2017 tarihi itibarıyla 9,49 (%94,86) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.
 • YAZIC: Şirket ortaklığı Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin (AEH) Ana Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (Ana Gıda) şirketinde sahip olduğu %55,25 oranındaki hisselerinin Koninklijke Bunge B.V.'ye satış işlemleri bugün tamamlanmış olup, toplam 55.621.813 TL tutarındaki satış bedeli nakden tahsil edilmiştir. Mevcut durum itibariyle AEH'nin Ana Gıda'da herhangi bir hissesi kalmamıştır.
Yukarı