21.09.2015 Şirket Haberleri

AKENR: 80.1 MW kurulu güçteki Akocak HES'in satışına ilişkin mutabakat sağlanmıştır.

ANELT: ANELE sahip olduğu hisselerin tamamının Acredo Technology'ye satma konusunda münhasırlık anlaşması yapmıştır.

ANHYT: 2015 yılı sekiz aylık dönemde toplamda 269.5 mn TL prim üretilmiştir.

BJKAS: CCOLA ile bu sezondan başlamak üzere 3 sezon boyunca geçerli olacak reklam hakları hususunda anlaşmaya varılmış ve konuya ilişkin bir Niyet Mektubu imzalanmıştır.

DENIZ: %76.8 bedelsiz ve %76.8 bedelli sermaye artışı için hak kullanımı bugün gerçekleşecektir.

DGZTE: HURGZ'nin devralma kararı gereğince ayrılma hakkı fiyatı 1.18 TL olarak açıklanmıştır.

DOHOL: Bağlı ortaklığı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama'nın 50 bin TL ödenmiş sermayesinin 10 mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

EGCYO: Bir ortak 18 Eylül'de 0.72-0.79 TL fiyat aralığından 623 bin adet hisse satmıştır.

EGLYO: Davalı müflis Kırcı Jeneratör ve davalı müflis Kırcı Elektroteknik ile ilgili mahkemede sıra cetveline itiraz ve alacağın iflas masasına kaydına ilişkin davalar açılmıştır.

EGPRO: PVC üretim tesisi için EBRD'den 26 mn Euro kredi almaya karar vermiştir.

EKGYO: İstanbul Üsküdar Barbaros ASKGP işinin ikinci oturumunda en yüksek teklif toplamda 810 mn TL ve şirket payı 406.2 mn TL olarak verilmiştir.

FINBN: 5 yıl vadeye kadar 10 milyar TL borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir. Yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 280 mn USD seküritizasyon kredisi temin etmiştir.

FROTO: 16 Ekim 2015 tarihinde hisse başına 57 kuruş nakit temettü ödenmesine karar verilmiştir.

GEDIK: Yönetim kurulu başkanı 10 gün içinde borsada pay satışı planladığını açıklamıştır.

HALKB: JCR, uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notu 'BBB-' olarak teyit edilmiştir. Görünüm Stabil.

HURGZ: 2015/06 dönem bilançosunu baz alarak DGZTE'yi devralarak birleşmeye karar vermiştir. Ayrılma hakkı fiyatının 0.66 TL olduğu açıklanmıştır.

KIPA: Aralık-2008 dönemine ilişkin 5.5 mn TL vergi ve 5.5 mn TL vergi cezasına karşı açılan dava şirket lehine sonuçlanarak dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Aralık/2009-2010-2011-2012 dönemlerine ilişkin temyiz aşamasında olan davalarına ilişkin yargılamalar halen devam etmektedir.

KRDMD: 27.03.2015 tarihli Genel Kurul'da alınan 7 nolu karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma Yasağına" ilişkin 395. Maddesi ve "Rekabet Yasağına" ilişkin 396. Maddesi gereğince alınması gereken izinler verilmiştir. Bu kararın iptali talebiyle açılan yukarıda belirtilen davanın yargılaması sırasında mahkemece tedbir mahiyetinde 14.09.2015 tarihli KAP açıklamasında belirtilen ara karar verilmiş ve bu karar ile Genel Kurul'da alınan 7 nolu kararın Yürütülmesi Geri Bırakılmıştır.

KRSAN: Masum Çevik 18 Eylül'de 7.30 TL'den 278 bin adet
OZKGY: Azami 3 mn adet payı almak üzere kararlaştırılan hisse geri alım programı için 5 mn TL fon ayrılacaktır.

PAGYO: Kiracılar için 2015 yılı son çeyreğinde Euro kuru 2.55 TL ve USD kuru 2.20 TL olarak sabitlenmiştir.

TAVHL: İçinde yer aldığı konsorsiyum Filipinler'deki bölgesel havalimanları için önyeterlilik almıştır.

TCELL: Fitch, Turkcell'in uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan"BBB-", görünümünü ise "durağan" olarak belirlemiştir. Fitch, Turkcell'in Türkiye mobil pazarındaki güçlü konumunu, büyümekte olan sabit operasyonlarını ve güçlü finansal performansını göstermiştir. Moody's, Turkcell'in "Ba1" olan uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan "Baa3"e yükseltmiş, görünümünü "negatif" olarak belirlemiştir. Tahvil ihracı kapsamında ABD'de ve Avrupa'da 21-23 Eylül 2015 tarihleri arası yatırımcı toplantıları (roadshow) düzenlenmesi planlanmaktadır.

THYAO: Şirket 2015 yılını 61.7 mn yolcu sayısıyla kapatmayı beklemektedir. Yılsonu filo büyüklüğünün 299 olması ve doluluk oranının %78 olması beklenmektedir. Yılsonu satış gelirinin yaklaşık 11 milyar USD olması öngörülmüştür.

TKFEN: Bağlı ortaklığı Toros Tarım'ın özelleştirme yoluyla aldığı Samsun Gübre Fabrikası için belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmıştır.

TRKCM: Bir aracı kurum ile likidite sağlanması amacıyla anlaşma yapılmıştır. Anlaşma kapsamında SISE aracı kuruma 1.79 TL kullanma fiyatı ile 3 mn adet hisse için alım opsiyonu vermiştir.

TURGG: 16 Ocak 2015 tarihinde İBB Meclis onayından geçmiş olan Kartal 1/5000 Nazım İmar plan sınırında değişiklik yapılarak, 18 Eylül 2015 tarihinde İBB Meclisinde Başkanın onayına sunulmak üzere karar alınmıştır.

VANGD: METRO ile imzalanan protokol gereği Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına ait ödemelerin toplamı olan 2.97 mn TL'nin 462 bin TL'si tahsil edilmiştir. Yeni bir ödeme planı için görüşmelere devam etmektedir.

VERUS: İştiraki Standard Enerji'nin Şırnak-Pervari Bölgesi M48 c2 no.lu paftada petrol arama ruhsatı alma süreci devam etmektedir.

VESTL: S&P, kredi notu görünümünü pozitiften durağana revize edip, uzun dönem kredi notunu "B-"de koruduğunu belirtmiştir.

Yukarı