21.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKBNK: Bankamız adına Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından tesis edilen idari işleme ilişkin yürütmenin durdurulması ve talep edilen KKDF aslı ile cezai faizin iptali istemiyle yasal süresi içerisinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı duyurulmuştu.İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması talebimiz itiraz yolu açık olmak üzere reddedilmiştir. Mahkemenin kararı, yasal süresi içerisinde Bankamızca temyiz edilecektir.
  • AKGRT: Şirket 1Ç/17’ de 25 mn TL net dönem karı elde etmiştir.
  • ANACM: Şirketimiz iş ortaklıklarından Omco İstanbul Kalıp San.ve Tic.A.Ş'deki % 50'lik hissesinin şirketin diğer ortağı olan Omco International N.V.'ye devri konusunda 19/04/2017 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı alınarak kapanış işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşecektir. Hisse devrine ilişkin kesin fiyat kapanış işlemleri esnasında belli olduğunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
  • ANELE/ANELT: Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşme görüşmeleri sürecinde, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2) uyarınca gerekli Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması ile ilgili olarak atanmış olan PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (PWC) tarafından yapılan çalışmalar devam etmekte olup, çalışma kapsamında olan gayrimenkullerin değerlemesi işlemi ile ilgili olarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan değerleme raporu tamamlanmıştır.
  • BAGFS: Şirket 1Ç/17 de 7.5 mn TL net dönem karı elde etmiştir, 1Ç/16’da 14.7 mn TL net dönem karı elde etmişti.
  • BUCIM: Bağlı Ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kararlaştırılan ve Çemtaş Yönetim Kurulunca 19.04.2017 tarihinde Şirketimize sunulan Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin satış teklifi doğrultusunda; Çemtaş'ın sahibi bulunduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. iştirak hisselerinin 83.080.000 (USD) x %22,5 = 18.693.000 (USD) ABD doları üzerinden, dört eşit taksitte, ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti altı ayda bir ve bakiye kalan tutara adat hesabı üzerinden ödeme günündeki TCMB tarafından uygulanan dolar faizi işletilmesi suretiyle Şirketimizce satın alınması hususunda 5 ay geçerli teklifi ile birlikte Yönetim Kurulumuzca SPK Lisanslı TSKB tarafından yapılan ekspertiz raporu da değerlendirilmiş olup, konunun olumlu kanaat ile, yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ele alınarak değerlendirilmesine ve nihai olarak Genel Kurul kararına bağlanmasına; karar verilmiştir. CLEBI : Şirket Genel Kurulu 27.04.217 tarihinde bürt 1.25 TL net 1.06 TL temettü dağıtmasına karar vermiştir.
  • EREGL: Şirket 1Ç/17 de 930 mn TL net dönem karı elde etmiştir, 1Ç/16’da 168 mn TL net dönem karı elde etmişti.
  • GARAN: JCR Eurasia Rating Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AAA(Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ‘BBB‘ ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu'nu ise ‘BBB+‘ olarak ‘Stabil' görünümleri ile birlikte teyit etti.
Yukarı