20.10.2015 Şirket Haberleri

ACSEL: TT Grup'un Ata Elektrik'e olan borcundan mahsup edilmek üzere 50 TL fiyattan 120 bin adet ACSEL hissesi Ata Elektrik'e devredilmiştir.

ADESE: Ankarada 6 bin m2 alanlı depo kiralanmıştır.

AKENR: 19 Ekim'de bir ortak 1.05 TL fiyattan 1 mn adet hisse satmıştır.

AKENR: Bağlı ortaklığı Mem Enerji'nin kolaylaştırılmış usulde devralınarak birleşme işlemine karar verilmiştir. Bir ortak 16 Ekim'de 1.08 TL fiyattan 750 bin adet hisse satmıştır.

AKGUV: Bağlı ortaklığı Atak Koruma ve Güvenlik Sağlık Bakanlığı- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin açmış olduğu özel güvenlik hizmeti işi alım ihalesini 2.5 mn TL bedelle almıştır.

AKSEL: Bağlı ortaklığı Prudent Gayrimenkul ile AAG Gayrimenkul İstanbul Sultanahmet'te turizm yatırımları için ön sözleşme yapmıştır. Tarihi eser niteliğindeki konaklar restore edilip otel olarak işletilecektir. 104 odalı projenin maliyeti 23.7 mn USD olarak tahmin edilmiştir. 9 yıllık iskonto edilmemiş FAVÖK geliri 81.4 mn USD olarak hesaplanmıştır. Prudent Gayrimenkulün projedeki payı %80 olacaktır. Enerji ve perakende akaryakıt satış istasyonu işletmeciliği yapan bağlı ortaklığı Ansa Enerjinin satılmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

BMEKS: Hisse geri alım programı kapsamında 16 Ekim'de 2.07-2.09 TL fiyat aralığından 100 bin adet hisse alınmıştır.

BOYP: 29 Aralık'a kadar 5.95 TL fiyattan satma hakkı kullanım süreci işleyecektir. Satma hakkı sürecini takiben ortaklıktan çıkarma süreci başiayacak olup 4.91 TL fiyat üzerinden işlem yapılacaktır.

ECILC: Müşterek yönetime tabi ortaklığı Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri'nde %50 payı olan Baxter Grubunun medikal ürünleri ve biyoteknoloji ürünleri iş kollarıyla ilgili yürüttüğü çalışmayı Türkiye'de de yapmak için Rekabet kuruluna başvuru yapmıştır.

EGEEN: Pınarbaşı Merkez üretim tesislerimizdeki modernizasyon çalışmaları devam etmektedir. Serbest Bölge Şubesiyle ilgili yatırımda yapılan satın alma işlemleri toplam 7.5 mn Euro olurken toplam yatırımın 9 mn Euro olacağı tahmin edilmektedir.

FINBN: SPK, 16 Ekim'de %0.82 iç kaynaklardan ve %5 kar payından bedelsiz sermaye artışıyla sermayesinin 3 milyar TL'ye çıkarılmasına onay vermiştir.

GLYHO: Malta'da kruvaziyer limanı ile liman sahası içinde yer alan ofis ve perakende alanlarını işleten VCP'nin hisselerinin %10.14'ünün dolaylı sahibi PPI hisselerinin tamamının satın alınmasıyla ilgili süreç tamamlanarak VCP'nin %10.14'ü alınmıştır. VCP'nin %30.79'luk kısmına sahip hissedarların ön alım hakkı kullanım kararı beklenmektedir.

HALKB: Halk Bankası'nın 'katılım bankası' kararını ertelemesinde halka açıklık payı etkili oldu. Bu payın % 74'ü yabancılarda. Hazine bankanın % 100 Türk sermayeli kurulmasını istiyor.*Sabah.

KIPA: Aralık 2008 yılına ilişkin tebliğ edilen 11 mn TL vergi ve cezaya ilişkin ilk derece mahkemenin şirket lehine karar vermesinin ardından Vergi Dairesi temyiz başvurusu yapmıştır. Aralık/2009-2010-2011-2012 dönemlerine ilişkin temyiz aşamasında olan davalar ile diğer vergi davalarına ilişkin yargılamalar halen devam etmektedir.

KRSAN: 2015- 2016 sezonu kapsamında Sinop Fabrikasında üretime geçilmiştir. Investors Trust Assurance 13 Ekim'de 6.02 TL fiyattan 520 bin adet hisse almıştır.

MRGYO: Tyumen Rusya'daki iştiraki OOO ZapSibStroy ile sahip olunan arazilerin değerlendirilmesi için iş birliği anlaşması için görüşmeler sürmekte olup sürecin tamamlanma tarihi 31.01.2016 olarak revize edilmiştir.

NUGYO: Nurol İnşaat'ın sermaye avansına mahsuben yapacağı tahsisli sermaye artışında pay saıtış fiyatının belirlenmemesi üzerine TSP'ye göre pay satışının 3.50 TL ve sermaye artırım tutarının 40 mn TL olmasına karar verilmiştir.

NUHCM: Bir ortak 20 Ekim - 6 Kasım arasında 50 bin adet hisse satışı planladığını açıklamıştır.

PAGYO: Bir ortak 150 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

PETKM: Grup şirketlerinden Star Rafineri'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde hakim ortaktan %12-14 civarında Rafineri Holding payı alımı için görüşme sürecinin olumlu devam ettiği açıklanmıştır.

THYAO: Ocak-Eylül 2014 döneminde 41.4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %12.2 artışla 46.5 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %16.5, dış hatlarda %9.1 oranındadır. Yolcu doluluk oranı 0.8 puanlık düşüş ile %79 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2014 döneminde 486 bin ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %9.5 artışla 532 bin tona yükselmiştir.

TTKOM: Bugün 3Ç2015 finansallarının açıklanması bekleniyor. Net zararına ilişkin YF beklentisi 437 mn TL ve piyasa beklentisi 477 mn TL.

VAKBN: 112 vadeli 500 mn TL ve 175 gün vadeli 300 mn TL nominal değerli bono ihraçları için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.

VERUS: ÖİB'nin ihale ettiği Grup-3 Fethiye HESin özelleştirilmesi şirket lehine sonuçlanmamıştır.

VESTL: Vestel'in elektrik motorunu üretme konusuna talip olduğunu, bu konudaki görüşmelerin başladığını da söyleyen Işık, "Buradan bir sonuç alınırsa, Vestel de projeye dahil olur" diye konuştu.*Haber Türk.

Yukarı