19.04.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

ADEL: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 1,27 TL (net 1,0795 TL) temettünün 31 Mayıs'ta dağıtılması hususunu onaylamıştır.

BRISA: Şirket 2016 yılının yatırım hedefinin 170-190 milyon ABD Doları aralığında olduğu ve bu tutarın içerisinde yeni kurulmakta olan Aksaray Fabrikası payının 120-140 milyon ABD Doları aralığında olduğunu açıklamıştır.

BTCIM: Fabrika'nın klinker üretiminin gerçekleştirildiği iki fırından toplam klinker üretim kapasitesinin %43 'ünü temsil etmekte olan Döner Fırın 2 hattında yapılacak modernizasyon çalışmaları nedeniyle, 30 Eylül 2016 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokumuzun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışları bu duruştan etkilenmeyecektir.

EKGYO: "İstanbul Avcılar Kapadık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında yapımı devam eden Göl Panorama Evleri projesinde 40 adet ticari ünitenin açık arttırma ihalesi gerçekleştirilmiş olup, ihale sonucu satılan 27 adet bağımsız bölümün muhammen bedeli 40.932.203,39 TL üzerinden teklif gelmiştir. Satış işlemleri devam etmektedir.

KAREL: Şirket mevcut 9.757.437 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesinin kapatılması için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na müracat etmiş olup, yeni telefon santrali ve buna bağlı altyapı ve teçhizatın üretimi, Muhtelif elektronik devre kartı üretimi ve satış sonrası teknik destek yatırımı için 16.748.070 TL'lik yatırım teşvik belgesi için Hazine Müsteşarlığı'na başvuru yapılmıştır. Yeni belge, KDV istisnası, Gümrük vergisi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğini kapsamaktadır. Şirket ayrıca 2015 yılı kârından temettü dağıtmayacağını açıklamıştır.

KARSN: Şirket yönetim kurulu, mevcut 460 mn TL sermayesini nakden 140 mn TL (%30,43478 bedelli - Rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1 TL) artırarak 600 mn TL'ye çıkarma kararı almıştır. Söz konusu sermaye artırımından elde edilecek fonun 100 mn TL'lik kısmının tahvil itfasında kullanılacağı, 40 mn TL'lik kısmının ise işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağı açıklanmıştır.Buna ek olarak Şirket, 600 mn TL kayıtlı sermaye tavanını 2020'ye kadar geçerli olmak üzere 900 mn TL'ye çıkarma kararı almıştır. Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme raporuna göre Şirket'in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A3, Görünümü Olumlu olarak açıklanmıştır.

LKMNH: Mustafa Şen, 40.749 lot hisseyi borsada işlem gören tipe dönüştürmek üzere SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

NIBAS: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,0177189 TL (net 0,015061 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.

NTHOL: Şirket, Makedonya Cumhuriyeti'nin Üsküp şehrinde yerleşik Divelop Grup D.O.O.E.L. şirketiyle Üsküp'te 5 yıldızlı Marriott Hotel bünyesinde casino işletmeciliği yapmak üzere ön anlaşma imzalamıştır. Anlaşmaya konu casino alanı yaklaşık 2,200 m2'dir. Söz konusu ön anlaşma Net Holding ve/veya iştiraklerinin Makedonya Cumhuriyeti'nde geçerli casino lisansı alması ön şartına bağlıdır.

RYGYO: Şirket portföyünde bulunan Ankara-Kazan'da yer alan 13.833,5 m2'lik lojistik deponun Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskanı) alınmıştır.

TATGD: 150 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla tahvil ihracına ilişkin SPK'ya yapılan başvuru olumlu sonuçlanmıştır.

TKNSA: Serra Sabancı 6,47 - 6,57 TL fiyattan 500.199 lot satış işlemi ile pay oranını %3,88'den %3,42'ye düşürmüştür.

TRKCM: Şirket bünyesinde bulunan otocam işletmesinin iştirak modeliyle kısmi bölünmesi suretiyle yeni kurulacak olan Şişecam Otomotiv A.Ş. şirketine devrine ilişkin daha önce bilgilendirilmesi yapılan SPK nezdindeki başvuruyu takiben işlemlerin Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin 31.12.2015 tarihli finansal tabloları esas alınarak yürütülmesine ve kısmi bölünme işlemi ile ilgili olarak yasal prosedürün uygulanması için gerekli yetkilendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.

TTKOM: Şirket ile EBRD arasında 00 milyon Dolar veya eşiti EUR tutarında, ilk iki yılı geri ödemesiz toplam dokuz yıl vadeli Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu kredinin yıllık faiz oranı Libor/Euribor + %2,00'dir.

UYUM: Makro Market A.Ş, 1.2 mn TL'lik kısmı 4 TL fiyat'tan özel emirle olmak üzere 3,99-4,00 TL fiyat aralığından 1.212.452 adet alış işlemi ile pay oranını %75,31'den %77,34'e yükseltmiştir.

Yukarı