19.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSGY/SAFGY: Şirketlerin ayrılma hakkı süreci tamamlanmıştır. Buna göre 7.819.159 lot AKSGY payı (22.417.529 TL bedel); 207.225.109 lot SAFGY (167.023.437 TL bedel) payı ayrılma hakkına konu olmuştur. Buna göre SAFGY ve AKSGY hisselerinin birleşme işlemi tescil edilmiştir. SAFGY payları 19 ocak 2017 tarihi (bugün) itibarıyla Borsa kotundan çıkarılmıştır.
 • ANHYT: Şirket, 2016 yılında bir önceki yıla göre %24,5 artışla 501.400.368 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.
 • ARMDA: Şirket hakim ortağı Aptec Holdings Limited tarafından Dubai'de mukim "Supernet Distribution DMCC" adında bir şirket kurulmuştur. Söz konusu Şirket aktif hale geldiğinde; halihazırda İngiltere'de mukim, Armada Bilgisayar'ın %100 iştiraki olan Supernet Systems Limited tarafından yürütülen, Armada Bilgisayar'ın yurtdışı satın alma faaliyetlerini gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Supernet Distribution DMCC'de Şirketimizin doğrudan bir iştiraki bulunmamaktadır.
 • ASCEL: Birleşik Metal İş Sendikasının işyerlerimizde almış olduğu grev uygulama kararı, 6356 sayılı Kanunun 63'ncü maddesi hükmü gereğince milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi nedeniyle, Bakanlar Kurulu'nun 17.01.2017 tarih ve 2017/9744 sayılı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesine karar verilmiştir.
 • AVHOL: AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş., 830 bin lot payı Borsa İstanbul’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • DIRIT: Şirket ile Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. arasındaki Genel Kredi Sözleşmesi 2.000.000 TL limitli olarak yenilenmiştir.
 • EMKEL: Barış Savunma Endüstrisi A.Ş. 1.993.640,0580 adet hissesi üzerinde bulunan rehni kaldırarak 06.07.2015 tarihi itibariyle ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş.'ne devir işlemini gerçekleştirmiştir. Kalan 2.171.664,85 adet hissenin rehin kaldırma işlemleri Barış Savunma Endüstrisi A.Ş. tarafından sürdürülmekte olup, bu işlemler tamamlandıktan sonra hisse devri gerçekleştirilecektir.
 • GUBRF: Şirket ile Petrol-İş Sendikası arasındaki 2017 ve 2018 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacaktır.
 • GUBRF: Şirket, 2017 yılı hedeflerini açıklamıştır. Buna göre 3,25 mlr TL satış geliri (1,08 mlr TL’si Razi), 230 mn TL FVAÖK (75 mn TL’si Razi) hedeflenmektedir. 2017 yılı için planlanan 143 mn TL’lik yatırımın 62 mn TL’si Razi’den kaynaklanmaktadır.
 • ISCTR: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun ve mülga 4077 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda, Bankamız aleyhine verilen idari para cezasının iptali davası reddedilmiş olup, karar için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuru yapılacaktır.
 • LOGO: Logo Software Investment SA, Romanya'daki bağlı ortaklığımız Total Soft'un satın alımının finansmanı amacıyla Garanti Bank International N.V. ile uzun vadeli bir kredi sözleşmesi imzalamıştır. 13.075.000 EUR ana para tutarlı kredi 7 yıl vadelidir.
 • MSGYO: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş MSGYO.E işlem koduyla 19.01.2017 tarihinden itibaren (BUGÜN), Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. (Baz Fiyat: 5,50 TL)
 • OYLUM: Şirket 500 kWp Güneş Enerisi Santrali kurulumu için gerekli TEDAŞ izinlerini ve T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan Yatırım Teşvik Belgesi'ni temin etmişti. Yapılan araştırmalar neticesinde bu yatırım için Portekiz menşeili Asunim Solar firması ile sözleşme imzalanmış ve yatırıma başlanmıştır. Bu yatırımın 4 ay içerisinde tamamlanması ve elektrik üretimine başlanması hedeflenmektedir. Bu yatırım sayesinde Şirketimiz üretimde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini güneş ışınlarından sağlayacaktır. Şirket Gulfood 2017 fuarına katılmak üzere organizasyon firması ile sözleşme imzalamış ve ödemesini yapmıştır. 26 Şubat - 2 Mart 2017 tariihleri arasında Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek fuara dünyanın her tarafından gıda ithalatçıları gelmektedir. Bu fuarda yapılacak yeni müşteri bağlantıları ile 2017 yılında ihracat rakamlarımızın artırılması hedeflenmektedir.
 • SAYAS: Şirket Arçelik'in belirli satış noktalarına muhtelif kurumsal kimlik ürünlerinin tedariki amacıyla düzenlenen ulusal ihalede ikinci olarak ihale edilen işin %40'ını almaya hak kazanmıştır. İhale bedeli 1.639.476 Türk Lirası olup yüzde 15 azaltma veya artış gerçekleşebilecektir. Proje kapsamında tedarik edilecek panolar Say Reklam, mobilyalar ise bağlı ortaklık olan Plaka Mobilya tarafından imal edilecektir.
 • SILVR: Şirket’in Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devir alma yoluyla birleşme işleminin onayı alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
 • ZOREN: %100 bağlı ortaklığımız olan Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ("Zorlu Osmangazi") tarafından, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ("OEDAŞ") ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin ("OEPSAŞ") paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin inceleme ve görüşmelerin tamamlanması neticesinde; nakden ve peşinen ödenmek üzere 360 mn USD olarak öngörülmüştür.
Yukarı